Pravidelné cvičení – školní rok 2018-19

Zahájení pravidelného cvičení – školní rok 2018-19 🙂

1) TRUTNOV 18:10 ČTVRTEK 27.9.2018

2) DVŮR KRÁLOVÉ 18:10 PONDĚLÍ 1.10.2018


Rádi přivítáme nové zájemce. Každý nováček projde seznámením se základními dovednostmi a správnými pohybovými návyky.

Základní dovednosti:

Je zcela nemyslitelné pouštět se rovnou do výuky a nácviku Taiji sestav bez dobrého zvládnutí základních dovedností. Ty slouží k přípravě těla a mysli a usnadnění dalšího postupu. Trénink základních dovedností má především tyto funkce:
 • rozcvičit, prohřát a uvolnit tělo
 • naučit se správnému držení těla
 • naučit se správnému dechu
 • naučit se plné pozornosti
 • naučit se vnímání čchi
 • naučit se vědomému vedení pohybu a síle záměru
 • plně aktivovat motorická, korová (vědomý pohyb) centra v mozku
 • rozdělit nácvik těžších dovedností na dílčí kroky
 • ulehčit objasnění a nácvik složitějších prvků
 • postupovat od hrubé motoriky k jemné a vybroušené motorice
 • budovat kořeny a skutečnou dovednost (kung)
 • atd.
Těším se na shledání při cvičení 🙂
Mate-li pochybnosti, můžete se Informovat telefonicky: Ilja Fišer +420 777 572717
Kde se cvičí –  Zde

Spread the word. Share this post!