Uvolnění

Taoisté věděli, jak těžké je zkrotit mysl, a proto začínají od druhého konce, tedy u těla.

 • Teprve když se uvolní tělo, může se uvolnit dech a čchi.
 • Jakmile je proudění dechu a čchi harmonické, může se zharmonizovat i mysl.

Předpokladem je přebudování (regulace) těla. Naučit se zaujmout správný postoj  a provádět správné pohyby. To znamená přizpůsobit tělo tak, aby daná činnost byla co nejefektivnější. 

"sung" – uvolnění dlouhodobého návykového napětí

Celá série pokynů, které tvoří řetězovou reakci vedoucí k odstranění napětí z fyzického těla, dále klesnutí čchi a mysli dolů do spodního tan-tchienu (dantianu), tj. podbřišku. 

 • protahování – odstraníme nejhrubší část napětí v těle
 • správný postoj “wu-ťi”(wuji)
  • svaly se mohou volně vyvěsit na kostře
  • uvolněné svalyuvolní  pojivové tkáně, které slouží jako vodič pro čchi
   • Tyto tkáně jsou elastické. Čím elastičtější jsou, tím lepší je vodivost čchi.
   • Co této elasticitě brání, jsou právě svaly, pokud jsou v napětí.
   • Toto napětí také předurčuje rychlou degeneraci kloubů a páteře, neboť právě v těchto oblastech se svaly upínají.

Uvolněné svaly způsobí

 • místo toho, aby váhu našeho těla držely klouby a páteř, klesne tato váha dolů a naše klouby a páteř se otevřou.
 • Zároveň se pod touto klesající vahou roztáhnou ony elastické pojivové tkáně a čchi společně s krví mohou plynule zásobit celé tělo.
 • Tato fáze výcviku trvá zhruba tři roky, cvičíme-li pravidelně, a je to právě ta její část, kdy díky zlepšené efektivitě fungování těla můžeme pozorovat výrazné zlepšení zdravotního stavu.

Spread the word. Share this post!