Tréninkové metody tchaj-ťi a čchi-kung

Tréninkové metody “tchaj-ťi” a “čchi-kung” se liší od nejběžnějších bojových umění a běžných sportů obecně.

  • Jsou systematicky založeny na mysli, energii, záměru, citlivosti či na klidné mysli,
  • Určitě ne na svalech, rychlosti, brutální síle, napětí či agresi.

K realizaci “tchaj-ťi” a “čchi-kung” je zapotřebí se zaměřit na to, jak optimalizovat stovky důležitých vztahů Jinu a Jangu uvnitř sebe samých.

Dá se toho dosáhnout např. pomocí následujících technik:

  • uvědoměním si vlastního těla
  • vnímáním hrubé i jemné motoriky těla
  • nácvikem koordinace
  • uvědoměním si vztahu mezi záměrem a fyzickým pohybem (tj. projevem energie čchi)

Jeho jemné, pomalé pohyby a práce s energii čchi v těle nás učí uvolnit se a otevřít se plnému životnímu potenciálu na všech úrovních

  • fyzické
  • emocionální
  • mentální
  • duchovní.

Spread the word. Share this post!