Dech 4 – dech akce

Dlouhý, hluboký a silný dech (dech akce) Zde je nádech i výdech prováděn mírně pootevřenými ústy. Výdech je tři až pětkrát delší než nádech. Tento způsob dechu vede k aktivaci fyzických, duševních i mentálních sil. To umožňuje rychlou reakci na jakkoliv se měnící okolní podmínky bez ztráty vnímání objektivních okolností. Tento dech také může být

Dech 3 – dech sebedůvěry

Pomalý a klidný, ale silný dech (dech sebedůvěry) Nádech je skrz nos a výdech mírně pootevřenými ústy. Výdech je tři až pětkrát delší než nádech. Cílem tohoto dechu je zvýšení aktivní harmonie mezi fyzickou, duševní i mentální složkou osobnosti a příprava na jakoukoliv fyzickou aktivitu ve velice krátkém časovém úseku.

Dech 2 – dech harmonie

Normální pomalý a klidný dech (dech harmonie) Tento dech je také prováděn skrz nos, ale je mírně silnější než předchozí. Je to dech, k němuž podvědomě přecházíme v klidném a tichém prostředí. I zde je délka výdechu dvoj až trojnásobná v porovnání s nádechem. Výsledkem tohoto dechu je udržení klidu a harmonie s okolím, i

DECH 1 – dech nesobeckosti

Velmi pomalý, klidný a dlouhý dech (dech nesobeckosti) Tento způsob dechu je prováděn nosem (nádech i výdech) velmi jemně, tak, aby se nepohnul ani list papíru, který vám někdo přidrží před nosem. Délka výdechu by měla být dvoj až trojnásobná v porovnání s nádechem. Výsledkem tohoto druhu dechu je zklidnění fyzické, duševní i mentální aktivity,