Srovnání s vodou

Nic na světě není tak měkké a poddajné jako voda,  a přece v tom, jak zdolává pevné a silné, ji nic nepřekoná. Proto ji nemůže nic zastoupit.  Lao-c´- Tao te ťing    Čínská cvičení životní síly začínají s jin, klidnými, mírnými a plynulými pohyby. Ve staré Číně srovnávali Jin s vodou, která vždy teče směrem

DECH 5 – dech spiritualizace

Dlouhý, hluboký, silný dech se zvukem (dech spiritualizace) Zde je nádech i výdech prováděn ústy. Výdech je tři až pětkrát delší než nádech. Když vdechujete, tak přirozeně produkujete zvuk „hi“, a to díky proudění vzduchu mezi lehce rozevřenými zuby. Během výdechu vydáváte dlouhý zvuk „fu“. Tento způsob dechu také vede k aktivaci fyzického i mentálního

Dech 4 – dech akce

Dlouhý, hluboký a silný dech (dech akce) Zde je nádech i výdech prováděn mírně pootevřenými ústy. Výdech je tři až pětkrát delší než nádech. Tento způsob dechu vede k aktivaci fyzických, duševních i mentálních sil. To umožňuje rychlou reakci na jakkoliv se měnící okolní podmínky bez ztráty vnímání objektivních okolností. Tento dech také může být

Dech 3 – dech sebedůvěry

Pomalý a klidný, ale silný dech (dech sebedůvěry) Nádech je skrz nos a výdech mírně pootevřenými ústy. Výdech je tři až pětkrát delší než nádech. Cílem tohoto dechu je zvýšení aktivní harmonie mezi fyzickou, duševní i mentální složkou osobnosti a příprava na jakoukoliv fyzickou aktivitu ve velice krátkém časovém úseku.

Dech 2 – dech harmonie

Normální pomalý a klidný dech (dech harmonie) Tento dech je také prováděn skrz nos, ale je mírně silnější než předchozí. Je to dech, k němuž podvědomě přecházíme v klidném a tichém prostředí. I zde je délka výdechu dvoj až trojnásobná v porovnání s nádechem. Výsledkem tohoto dechu je udržení klidu a harmonie s okolím, i