DECH 1 – dech nesobeckosti

Velmi pomalý, klidný a dlouhý dech (dech nesobeckosti) Tento způsob dechu je prováděn nosem (nádech i výdech) velmi jemně, tak, aby se nepohnul ani list papíru, který vám někdo přidrží před nosem. Délka výdechu by měla být dvoj až trojnásobná v porovnání s nádechem. Výsledkem tohoto druhu dechu je zklidnění fyzické, duševní i mentální aktivity,

Uvolnění – 1

1. Nejdůležitější je celkové uvolnění. V Čínštině je tento princip vyjádřen termínem sung. Nejlepší překlad je „uvolnit se“. Musíte uvolnit celé tělo. Neměla by být přítomna žádná síla kromě malého bodu na hlavě, kdy cítíme, jako by byla hlava zavěšena na neviditelné niti zeshora. Můžete-li uvolnit své šlachy, zbytek bude spontánně následovat. Mistr Yang každý den