Tři poklady života

Jsou také nazývány třemi zdroji nebo kořeny života, protože jsou považovány za zdroje a kořeny vašeho života. Každý z těchto tří prvků nebo pokladů má svůj vlastní kořen (původ). Musíte znát kořeny tak, abyste mohli posílit a chránit své tři poklady. 

Esence (Ťing)

Ťing znamená esenci, nejpůvodnější a nejvytříbenější část. Je to základní substance pro stavbu těla včetně vnitřních orgánů, jejíž transformací a transmutací může vzniknout další individuální život. 

 • Tvoří základ všech tkání, zvláště mužských a ženských pohlavních sekretů, včetně spermatu a vajíček.

Čchi

Čchi je energie nebo přirozená síla, která naplňuje vesmír. Čchi je vnitřní energií vašeho těla.  Čchi je přeměňována z Esence.

 • Vytváří teplo, má svůj vlastní pohyb a uvádí v pohyb a v činnost vše ostatní.
 • Čchi ve vašem těle nemůže být viděna, ale může být pociťována. Tato čchi může způsobit, že se vaše tělo projevuje příliš pozitivně (příliš Jang) nebo příliš negativně (příliš Jin).

Shen (duch)

Šen je středem vaší mysli a bytí. Je tím, co vás činí člověkem, protože zvířata nemají šen. Šen ve vašem těle musí být vyživován vaší čchi nebo energií., Když je vaše čchi úplná, váš šen bude oživen. Šen je silou, která vás udržuje při životě.

Esence je skladována v ledvinách a přichází ze dvou zdrojů:

 • vrozená nobo-li prenatální 
  Je co do množství neměnná, může však být ovlivňována harmonickým způsobem života. Po narození je Esence Ledvin doplněna získanou Esencí, která se tvoří ze vzduchu, potravy a tekutin.
 • získaná nobo-li postnatální 
  Tvoří se ze vzduchu, potravy a tekutin – přeměněná v Plicích a Slezině. Přebytek se shromažďuje a ukládá v Ledvinách, které tak doplňují a vyrovnávají úbytek vrozené Esence.

Čchi

Čchi je energie nebo přirozená síla, která naplňuje vesmír. Čchi je vnitřní energií vašeho těla. Čchi je přeměňována z Esence

Čchi je životní energie, která podle tradiční čínské medicíny proudí naším tělem v energetických drahách – meridiánech. Ty jsou spojeny s dvanácti důležitými orgány. Energie má pak dvě složky – jin a jang.

 • Čchi ve vašem těle nemůže být viděna, ale může být pociťována. Tato čchi může způsobit, že se vaše tělo projevuje příliš pozitivně (příliš Jang) nebo příliš negativně (příliš Jin).
 • Vytváří teplo, má svůj vlastní pohyb a uvádí v pohyb a v činnost vše ostatní.
 • Čchi je delikátní, silná substance, cirkulující a prostupující celé tělo. Manifestuje se ve formách pohybu nahoru, dolů, dovnitř a ven.

Čchi pochází buď z přeměny ťingu, který jste obdrželi od svých rodičů, nebo z potravy, kterou jíte, a vzduchu, který dýcháte

1) Prenatální čchi

Prenatální čchi si člověk přináší s sebou při svém narození. Skládá se ze dvou složek ::

 • První složka je zděděná po rodičích, obsahuje genetické dispozice a kulturní normy, například vzhled a kulturně dané charakterové vlastnosti.
 • Druhá složka je označována jako “kosmická čchi” a lze ji chápat různě: podle náboženského vyznání má buďto Božský původ, nebo v sobě zahrnuje otisky duše z předešlého života, a je tudíž původu karmického.
 • Tvoří základ Hara a sidlí v jeho samotném centru v Bráně života (bod ZS 4), jež se nachází vzadu mezi ledvinami a ve Spodním moři ki (bod PS 6) pod pupíkem.
 • Odtud se přez Trojitý ohřívač dostává do systémů drah, z nich do celého těla a do vnitřních orgánů až po pokožku.

2) Postnatální čchi

Tato čchi pochází z 1) čchi potravy a 2) čchi vzduchu. Z těchto se transformuje složitým procesem, přičemž není tak vytříbená, jako čchi původní.

 • čchi potravy 
  Zabezpečuje Slezina v součinnosti s Žaludkem
 • čchi vzduchu 
  Získáváme z Plic vdechováním z vnějšího prostředí

Jeich mícháním vzniká Osnovná čchi

 • Vzniká mícháním čisté čchi vzduch a potravinové esence, jež je prostřednictvím Sleziny vynášena vzhůru,
 • Vzniká v tzv. Horním ohřívači (bod PS 17) v hrudníku.

Pravá čchi

Osnovná čchi se v Horním ohřívači mísí s Původní čchi a mícháním vzniká Pravá čchi

Vzniká spojením Původní a Osnovné čchi. Její síla záleží na dostatku vrozené čchi a na kvalitě zdrojů energie v našem denním životě. 
Pravá čchi se dělí na ::

 • Vyživující čchi 
  Koluje v drahách a cévách organismu a dodává mu potřebné výživné látky. Hlavní funkcí jsou tvorba krve vyživuje organismus. Představuje základní substanci.
 • Obranou čchi 
  Vyplňuje prostor mimo drah a cév a jeí úlohou je chránit organismus před zdravím škodlivými vlivy. Zatepluje organismus, reguluje pocení, ovlivňuje spánek.

Shen (duch)

Síla, která vytváří a formuje vnější výraz života organismu a projevuje se leskem a jasností očí, vzhledem kůže, temperamentem a intenzitou rozumových projevů. Vědomí znamená přítomnost Ducha (shenu, šenu), což je energie v pozadí myšlení a rozlišování, uvědomování si a sebereflexe. 

 • Sídlí v srdci a určuje osobnost.
 • Nemá žádnou substanci (hmotnou podstatu), ale dává výraz a zjev vašemu ťingu.
 • Šen je kontrolní věží pro čchi. Když je váš šen silný, vaše čchi je silná a můžete ji účinně řídit.
 • Kořenem šenu (ducha) je vaše mysl (I). Když je váš mozek energetizován a stimulován, vaše mysl bude pozornější a budete schopni se intenzivněji soustřeďovat. Také váš šen bude povýšen.

Meridiány

Ťing-luo – Meridiány

Lidský organismus má speciální systém, který spojuje povrch těla s vnitřními orgány, horní polovinu těla se spodní a duté orgány s plnými. Tento systém je nazýván meridiány, což jsou dráhy, jimiž naším tělem proudí energie Qi. V zásadě rozeznáváme dráhy hlavní (King), které si můžeme představit jako stromy, z nichž dálejí jednotlivé větve a sekundární dráhy (Luo). Ovšem i ty mají malé větvičky, které umožňují spojení hlavních drah mezi sebou.

Rozdělení drah

Celý dráhový systém pak můžeme rozdělit na základní dráhy, jichž je dvanáct, a mimořádné (tzv. zázračné) dráhy, kterých je osm.

Hlavní úloha drah

Pokud v hlavních drahách koluje nadbytek energie a krve, je nadbytečná část přemístěna do zázračných drah a tam uchována. Dojde-li ke stavu opačném, je tato “odložená” energie vrácena zpět doah hlavních. Jakákoliv bláda meridiánů má za následek nedostatečné proudění energie a krve a může vést ke zdravotním problémům. Právě proto staří Číňané rozpracovali systém Qigongu, jehož cviky umožňovaly vedení energie jednotlivými dráhami a jejich pročištění.

Příslušnosti k Jin a Jang

Podle své příslušnosti k oběma principům se hlavní systém dělí na dráhy Jin a jang.

 • Dráhy Jang začínají na hlavě nebo na rukou a jdou dolů po vnější straně končetin. Sběrným místem drah Jang je hlava.
 • Dráhy Jin začínají na nohou nebo na hrudníku a probíhají směrem vzhůru při zvednutých pažích vždy po vnitřní straně končetin. Sběrným místem drah Jin je hrudník.

Orientace

 • Tři jangové energetické dráhy paží vedou po vnější straně končetin od špiček prstů k hlavě, odkud je nebeská energie rozváděna třemi jangovými energetickými dráhami po vnější straně dolních končetin a nohou až do prstů a dál koření do země.
 • Tři jinové energetické dráhy nohou přenášejí energii ze země k trupu. Na něm rovněž začínají tři jinové energetické dráhy paží. Odtud pak proudí energie do dlaní a přes špičky prstů dál k nebi.

Příslušnost k orgánům

Podle své příslušnosti k oběma principům se hlavní systém dělí na dráhy Jin a jang.

 • Dráhy Jang jsou tlustého střeva, žaludku, tří ohřívačů, žlučníku, tenkého střeva a močového měchýře. 
  Tři ohřívače jsou funkčním obvodem, navzájem spojujícím orgány hrudníku, břicha a urogenitálního (močového a pohlavního) systému. Jde o funkci cévního systému, speciálně o část tvořenou cévní stěnou.
 • Dráhy Jin jsou plic, sleziny, perikardu, jater, srdce a ledvin. 
  Perikard nebo též obal srdce – jeho substancí je veškerá krev, proudící mimo srdce.

Tři ohřívače

Tři ohřívače

V čínské medicíně existuje model, na jehož základě jsou vysvětleny různé funkce organizmu, jako například hospodaření s vodou a teplem – jedná se o takzvané tři ohřívače (ohniště). Tři ohřívače rozdělují a rozesílají čchi, řídí všechnu čchi v těle. Má jméno avšak ne pevný tvar.

Stezka pro čchi

Slouží jako stezka Původní čchi k orgánům Zangfu. Původní čchi sídlí v Ledvinách, v Ming-menu (Bráně vitality). Původní čchi je hnací silou všech fyziologických procesů. Dodáva teplo potřebné k trávení, podporuje Srdce a povzbuzuje Mozek. Posiluje i obranou čchi a tím zesiluje ochranu celého těla.

Horní ohřívač

Horní ohřívač reguluje dýchání. Najdeme jej na hrudním koši mezi klíčovou kostí a hrudní kostí, kde je též srdce a plíce.

 • Patří sem Srdce, Plíce – vše nad bránicí.
 • Jejich schopnost přijímat z kosmu energii se projevuje v akupunkturním bodě PS 17 na střední linii těla mezi prsními bradavkami.
 • V horním ohřívači se čchi setkává s energiemi, které získáváme z přírody prostřednictvím dechu. Tím nemáme na mysli jen čistý kyslík, ale i vůně, které se hned dostávají do mozku.
 • Napomáhá plicím rozptýlit Obranou čchi – hraje důležitou roli v zajištění obranyschopnosti těla.
 • Funguje-li dobře dolní a střední ohřívač, stoupá potravní čchi v dostatečném množství do horní oblasti trupu, aby zde zásobila orgány horního ohřívače, Plíce a Srdce. Plíce vytvářejí druhou část Postnatální čchi – tzv. dýchací čchi.

V horním ohřívači se se mísí Potravní a Dýchací čchi a obě společně vytvářejí Postnatální (osnovnou) čchi, kterou tělo nyní přemění za pomoci Původní čchi do všech forem čchi, jež tělo potřebuje (krec, šťávy a hmota).

Čím více Postnatální čchi získáme, tím méně spotřebujeme čchi Prenatální.

Střední ohřívač

Střední ohřívač čerpá energii z potravy a získané suroviny používá k budování a rozvíjení tělesných tkání.

 • Patří sem Slezina, Žaludek, Játra, Žlučník – vše mezi bránicí a pupíkem
 • Příslušný akupunkturní bod leží mezi pupkem a hrudní kostí PS 12.
 • Střední ohřívač získává čchi a základní substance z potravy.
 • Stoupající jang ledvin dodává energii a teplo Slezině a Žaludku, aby mohli získávat ze stravy čchi a šťávy a posléze je dát k dispozici tělu – vytváří potravní čchi z toho, co jíme. Tato je první a důležitější složkou Postnatální čchi.

Jeho potenciální schopnosti poznáme podle napětí tkání epigastria: když je epigastrium ochablé, svědčí to o nedostatku chuti k jídlu a v rozvinuté formě o tendenci k poklesu orgánů. Když je epigastrium naopak příliš čilé, ukazuje to na obžerství s hromaděním v zažívacím traktu.

Spodní ohřívač

Spodní ohřívač odpovídá za část těla od pupku dolů. Přebytečné zbytky látkové výměny jsou vylučovány a energie získaná dýcháním, potravou a pohybem se ukládá. Asi na šíři dlaně pod pupkem se nachází tan-tchien, střed všech vzestupných, sestupných, rozšiřujících se i stahujících pohybů našeho těla. 
Mocná bedra a silné břicho vyčnívající pod pupkem svědčí o značné nashromážděné vitální síle.

 • Patří sem Tenké a Tlusté střevo, Ledviny, Močový měchýř – vše pod pupíkem
 • Za tuto oblast odpovídá akupunkturní bod PS 4 – tan-tchien.
 • Ve spodním ohřívači se ukládá hlavně základní oheň celého těla, prenatální energie, díky níž probíhají všechny procesy spalování, budování a přeměny, rozhodující pro délku života a kladoucí základy naší odolnosti.

Všechny buňky našeho těla nesou takzvanou prenatální energii. Tato energie využívá základních látek v buňkách k růstu a pohybu. Tyto látky tvoří materiální bázi tělesných funkcí, výkonnosti a aktivity.

 • Bodem, kde se shromažďují, je ming-men (“Brána života”) mezi druhým a třetím bederním obratlem. Jeho poloha vůči tantchienu svědčí o tom, že oba body jsou vzájemně spojeny.

Jak se bude náš život rozvíjet a utvářet, záleží na souhře prenatální energie (naší konstituce související s ming-men) a aktivního budování postnatální energie (přebytky energie z dýchání a potravy v tan-tchienu).