Ochrana osobních dat

Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy těchto webových stránek, zpracovávám v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně údajů

Osobní data klientů jsou uchovávána v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy.