Teorie tchaj-ti čchűan od Wang Cung-jűe ze Šan-jou

Tchaj-ťi se rodí z wu-ťi a je matkou jin a jang. Pohybem se dělí a klidem spájí. Nemá, co by přesahovalo nebo čeho by nedosahovalo, s ohnutím se napřimuje.
Když je protějšek tvrdý, budu měkký – tomu se říká jít (cou). Když budu po svém směru a soupeř proti svému, nazýváme to lepením (čan). Rychlý pohyb vyvolá rychlou reakci, pomalý způsobí pomalé následování (suej). Přestože změn je bezpočet, princip je pouze jeden. Cvik a důkladná znalost postupně vede k prohlédnutí podstaty síly (tung-ťin), pochopení síly (tung-ťin) pak přerůstá v duchovní jasnozřivost. A bez takového dlouhodobého cvičení síly, nelze dojíti náhlého prozření.
V prázdném uvolnění povedeme sílu do vrcholu hlavy , čchi se spouští do dolního rumělkového pole (tan-tchien). Ne našikmo, ne nakřivo, tu skrytě a tu otevřeně. Tíha vlevo vede k prázdnotě vlevo, tíha vpravo vede k úpravě vpravo. Směřuje-li nahoru, povedu jej zcela nahoru, když dolů, povedu jej zcela dolů. Čím bude při postupu delší, tím bude u ústupu rychlejší. Ani peříčko tu nelze přidat, ani muška nesmí dosednout. Soupeř mi tak nerozumí, já sám však rozumím jemu. Proto ať se zaměřím kamkoliv, nemám soupeře, a tak vše počíná odtud a završuje se.
Technik boje je velmi mnoho a přestože jsou různé, mají společné jedno – silný poráží slabého a pomalý podléhá rychlému. Kdo má sílu, bije toho bez síly a kdo je pomalý, nestačí na rychlého. Jsou to přirozené schopnosti, není se jim třeba učit a máme je. Všimněme si ale umění “čtyřmi liangy odhodit tisíc ťinů” . V tomto případě je jasné, že to není hrubá síla, která vítězí. Podívejme se, jak kmet odolává přesile, jak by mohl být ještě rychlý. Stojí jako věž, v pohybu je jako kolo vozu. Zatížení na stranu vede k následování, dvojí zatížení vede k zastavení. Pokaždé, když je vidět mnohaleté cvičení, ale přesto mu nelze vést sílu a všichni jej porážejí, je to tím, že neprohlédl chybu dvojího zatížení. Chceme-li se vyhnout této chybě, musíme porozumět teorii prvků jin a jang. Lepit znamená jít a jít znamená lepit. Jang neopouští jin a jin neopouští jang, oba se navzájem završují, teprve tak jde o porozumění síle. Čím víc budeme po jeho dosažení cvičit, tím bude technika dokonalejší. Tichým zkoumáním a probíráním tohoto systému lze pomalu dosáhnout našeho cíle. Podstatné je zapomenout na sebe a následovat pohybů soupeře, mnoho chyb vzniká tím, že se odkládá blízké a usiluje o vzdálené. Žák musí důkladně zvažovat i to, že chyba v jednom milimetru může způsobit škodu na tisíci mil. Taková je tato teorie.

Dvanáct důležitých bodů, dle ústního předání mistra Yang Cheng Fu sepsal Cheng Man-Ch’ing

1. Nejdůležitější je celkové uvolnění.

V Čínštině je tento princip vyjádřen termínem sung. Nejlepší překlad je “uvolnit se”, ale i tato definice je příliš strnulá. Musíte uvolnit celé tělo. Neměla by být přítomna žádná síla kromě malého bodu na hlavě, kdy cítíme, jako by byla hlava zavěšena na neviditelné niti zeshora. Můžete-li uvolnit své šlachy, zbytek bude spontánně následovat. Mistr Yang každý den alespoň desetkrát opakoval: “Uvolni se! Uvolni se! Buď klidný. Uvolni celé tělo”. Jindy říkával: “Nejsi uvolněn. Nejsi uvolněn. Nejsi-li uvolněn, koleduješ si o výprask”.

2. “Klesnout” (chen) je druhým krokem sung.

Když jsme schopni se naprosto uvolnit, když se uvolní šlachy, pak tělo, které je jimi drženo pohromadě, může poklesnout. Klesnout znamená stát se stabilnějším tím, že vyprázdníme sílu z horní části těla do nohou. Pokud si ponecháte sílu v hrudi, vaše tělo bude plavat a bude náchylné k překocení. Není ovšem dostačující nechat klesnout sílu. Je důležitější nechat klesnout chi, což je stav, který koncentruje vaši mysl a dodá energii každému vašemu činu / obohatí každý váš čin.

3. Musí být rozlišována plnost a prázdnota.

Dvojité těžiště musí být vyloučeno – v jednou okamžiku mějte váhu pouze na jednom chodidle. Je-li vaše váha na levém chodidle, musíte použít k útoku pravou ruku a naopak.

4. Hlava a páteř musí být vzpřímeny.

Dvojité těžiště musí být vyloučeno – v jednou okamžiku mějte váhu pouze na jednom chodidle. Je-li vaše váha na levém chodidle, musíte použít k útoku pravou ruku a naopak.

5. Pas je vaším nepohybujícím se středem

Pas je vaším nepohybujícím se středem, je osou všech pohybů těla. Musí být držen zpříma, ale pružně.

6. Forma Hlazení ptačího ocasu je jako když dva muži řežou pilou.

Když jeden zastaví, druhý také musí zastavit. Při cvičení Tchuej-shou nikdy neklaďte odpor. Analogie řezání dřeva má pro toto cvičení dva významy: a) přilněte ke svému partnerovi, stáhněte jej, neutralizujte, pak jej následujte, neoddělitelně “přilepeni”, b) při partnerově sebemenším pohybu buďte předvídaví a udeřte. Bod b) samozřejmě může nastat až splněním bodu a).

7. Nedělejte rukama pohyby bez úmyslu.

Yang vždycky říkával: “Nejsem police, neodkládej na mně svoje mrtvé maso.” Nebo “Nejsem hák na maso, proč se na mě věšíš?”. Uvolni se, buď lehký a mrštný – pak tvoje ruce budou mít význam.

8. Následuj princip panenky na kouli.

Uvolni se, buď jako bez kostí. Když jsi jako vyvážená panenka, nikdo tě neodtlačí. Tělo je bystré a svěží a chodidla jsou zakořeněná. Tvé centrum gravitace je v klesnutí, všechna energie je soustředěna ve středu jednoho chodidla. Když ale nejsi uvolněný, chodidla se nemohou zakořenit.

9. Rozlišuj mezi energií a sílou.

Energie vychází ze šlach, síla z kostí. Enerige je měkká, pružná, aktivní; síla je tvrdá, nepružná, mrtvá. Když lukostřelec vystřeluje šíp, je důležité napětí, ne šíp. Aby se energie mohla koncentrovat, spodní část těla od chodidel k pasu by měla být považována za jeden celek.

10. Ve formě udržujte rovnováhu, aby chi mohla lépe cirkulovat.

Cvičení musí být prováděno pomalu a rovnoměrně, jako byste odvíjeli hedvábí z kokonu. Prudká síla a rychlý pohyb by přetrhly vlákno, stejně jako by přetrhly souvislý sled cvičení.

11. V Tchuej-shou musíte poznat techniku svého soupeře.

Rozlišujte pravý útok od lsti, triku. Když děláte zachycení (ward off), nechoďtě příliš daleko, když děláte svinutí (roll back), nenechte protivníka přijít příliš blízko/ příliš přiblížit. Techniky je třeba provádět správně.

12. Porazit tisíc liber silou čtyř uncí

k tomu musíte užívat správnou techniku. Když budete tahat za rohy nebo uši krávu o hmotnosti tisíc liber, nehnete s ní. Když ale na její nos přivážete čtyřuncový provázek, pohnete s krávou snadno. Když ale bude ona kráva zhotovena z kamene, nebude vám ani to nic platné. Správná technika nebude fungovat, pokud nebude aplikována na živé stvoření.