Základní dovednosti

Uspořádání těla a postoje (Princip STROMU, LOUTKY a BALÓNU)

Naplnění těchto principů je správné uspořádání trupu, nohou, hlavy a paží. Bez této dovednosti se těžko postupuje dopředu.

Do těchto principů patří následující instrukce

 • ohni kyčle a pokrč kolena (nech tím spočinout svůj trup na svých nohou)
 • udržuj svůj rozkrok zakulacený a uvolněný
 • dosáhni správně požadované pozice pánve (hýždí) – uvolněný pas a „zavěšená“ hlava umožní pánvi přirozené a uvolněné podsazení a tím napřímení páteře udržuj svůj trup napřímený (to ale neznamená, že musí být vždy za každé situace kolmo k podložce)
 • vrcholek hlavy zvedni nahoru – jako bychom ho zavěsili na lanko ke stropu
 • povytáhni svoje záda (horní část páteře – nikoliv ramena a lopatky) nahoru
 • uvolni hrudník
 • uvolni a nech klesnout svoje lokty
 • nech klesnout svoje ramena
 • uvolni všechny klouby

Nejdůležitější z nich pro správnou praxi jsou tyto dva:

 1. OHNI KYČLE A POKRČ KOLENA
 2. VYZVEDNI VRCHOLEK HLAVY

Požadavek na nohy viz bod č.1) pomůže uskutečnit klesání čchi do našich chodidel, pomůže nás zakořenit (tj. klesnout váhu = uvolnění do našich chodidel a stát stabilně). Způsobí, že naše nohy jsou pevné a silné. To vše pak dokáže vytvořit dobrou oporu (podpěru) pro naše postoje i pohyby celého těla.

Projevem je to, že cítíme pevné nohy (jako když sedíme na neviditelné židli). Váha našich ramenou klesá přímo dolů do našich nohou (chodidel) a my jsme spojeni dobře se zemí (cítíme tlak našich chodidel do podložky) – získání dobré opory pro postoj a i pak pro pohyb.

Když se ta pevnost nohou ztratí, nejsme spojeni se zemí, tak budeme dělat chybně i ten další důležitý požadavek, kterým je správné zvednutí vrcholku hlavy (viz. požadavek uvedený v bodě č.2). Lze si tento požadavek také představit (vizualizovat) jako bychom hlavu měli zavěšenou na lanko u stropu. Tato pozice hlavy pomáhá nést energii čchi vzhůru z našich chodidel nahoru do horní poloviny těla (včetně paží a rukou) a po páteři až na vrcholek hlavy. Také významně pomůže udržovat stabilitu těla kolem svislé osy, které se také říká „centrální rovnováha“. Potřebujeme zvednout vrcholek hlavy nahoru (nebo dokonce horní části zad/páteře nahoru) pomocí zatažení brady dozadu (nezvedat bradu ani neklesat – zatáhnout jí v rovině s podložkou) tak, že se náš trup prodlouží o 2-3 milimetry.

Bez těchto dvou nejdůležitějších požadavků, kterým (nejvyšší tajemství) probíhá naše praxe cvičení velice pomalu a dokonce i říkají, že je to do budoucna ztráta času.

 

Pravidlo “Kořen (původ) síly (pohybu) je v chodidlech, síla je tvořena a prochází nohama, je řízena pasem a projevuje se v rukou a prstech.“.

Důležitý princip je dodržování správné pozice kolene. MABU – POSTOJ JEZDCE NA KONI

V postoji mabu se také nejčastěji cvičí statické pozice (ZHAN ZHUANG). Slouží ke kultivace životní energie čchi pomocí vizualizace (tj. použití pravidel – MYSL VEDE ČCHI, POUŽÍVEJ MYSL A NIKOLIV SÍLU – zde myšlena vnější síla svalů a tedy pohyb viditelný pozorovatelem).

Základním principem pro MABU je princip oblouku (obrácené písmeno „U“).

Oblouk má schopnost dobře nést váhu, která na něm spočívá. Když nohy dokáží zaujmout správně tvar oblouku, pak síla působí efektivně vzhůru (vznosná síla).

Vše vychází z pravidla, že správný postoj nebo pohyb musí mít dobrou oporu.

Působení dvou protikladných sil (jin-jang):

 • Síla směřující nahoru je ta od zvedání vrcholku hlavy a také jako reakce na tlak nohou do země (zakořenění díky relaxaci těla) a také díky uplatnění právě toho správného uspořádání těla. Tato síla se pohybuje od podložky po zádech (páteři) a spojí se s vyzvedáváním hlavy – vytváří pevnou osu těla a centrální rovnováhu.
 • Síla směřující dolů je hlavně klesání (relaxace) těla. Struktura těla v pozici (postoji) zůstává stále zachována. Jedná se o klesání lopatek, ramen, loktů, hrudníku, oblasti pasu a svalstva na nich, ale také uvolnění třísel a svalů kolem kyčlí a vůbec v celém těle – tzn.těch svalů, které nepotřebujeme pro udržení správné struktury a pozice.