Ovládání čchi

Čchi v našem těle

Při cvičení (praktikování Tai-Chi Chi-Kung) dbáme na uvědomění si “Čchi”. Snažíme se poznat logiku souvislostí mezi naším pohybem – dechem – myslí, což je v konečném důsledku to důležité, co pohání naši Čchi v našem těle.

Čchi je energie nebo přirozená síla, která naplňuje vesmír. Čchi je vnitřní energií vašeho těla. Vytváří teplo, má svůj vlastní pohyb a uvádí v pohyb a v činnost vše ostatní. Čchi ve vašem těle nemůže být viděna, ale může být pociťována.

Lidský organismus má speciální systém, který spojuje povrch těla s vnitřními orgány, horní polovinu těla se spodní a duté orgány s plnými. Tento systém je nazýván meridiány, což jsou dráhy, jimiž naším tělem proudí energie Čchi.

Orientace:

Tři JANGOVÉ energetické dráhy paží vedou po vnější straně končetin od špiček prstů k hlavě, odkud je nebeská energie rozváděna třemi JANGOVÝMI energetickými dráhami po vnější straně dolních končetin a nohou až do prstů a dál koření do země.

Tři JINOVÉ energetické dráhy nohou přenášejí energii ze země k trupu. Na něm rovněž začínají tři JINOVÉ energetické dráhy paží. Odtud pak proudí energie do dlaní a přes špičky prstů dál k nebi.

 Následující video hezky ukazuje tok Čchi v našem těle. Ve videu pořadí meridiánu odpovídá střídání Jinu a Jangu. Pořadí je dle orgánových hodin.


Tao-jin Tchu-na Ťing-luo

Čínské tradiční způsoby pro udržování zdraví a prodlužování života na principech čínské medicíny, která se datují do čtvrtého století př.nl. (a později kombinovaná a rozvinutá do dnešního qigong)

Spojení bojových umění s technikami Tao-jin (koncentrovaného vynaložení vnitřní síly) a Tchu-na (cvičení hlubokého dechu). Chen Wangting zkombinoval koordinované pohyby rukou, těla, očí a jednotlivých kroků bojových umění s technikami Tao-jin a Tchu-na. Tím z Taijiquan vznikl kompletní systém cvičení charakterizovaný spojením vnitřní a vnější síly, kdy se „vnitřně cvičil dech a navenek svaly, kosti a kůže“. Proto jsou při cvičení dech, vědomí a pohyby velmi úzce propojeny.

Ťing-luo a krouživé pohyby

Použití teorie ťing-luo společně s krouživými a obloukovými pohyby. Chen Wangting vytvořil vzájemně propojené krouživé a obloukové pohyby, které jsou jemné a pěkné na pohled. Zároveň velmi dobře korespondují s Ťing-luo teorií tradiční čínské medicíny. 

Spojením:

  • teorie Ťing-luo s bojovým uměním (jako způsobem posilování vnější síly)
  • technikami Tao-jin a Tchu-na (pro posílení síly vnitřní)

získalo cvičení Taijiquan ohromující účinky na lidské zdraví.

Taijiquan obsahuje točivé, spirálovité pohyby, které se střídavě rozvíjejí a opět uzavírají, mohou být stažené či volné, pevné nebo jemné. Při cvičení je nutné řídit Qi (doslova “dech”, vzhledem k teorii o vnitřní životní síle), které musí být koncentrované, a vnitřně ho nechat proudit celým tělem.

Wudang

Wudang je pohoří, které se nachází v čínské provincii Hubei, v okrese Yingshan, poblíž města Shiyan. Táhne se v délce asi 400 km. Má 72 vrcholků, 36 útesů a 24 údolí. Starý název tohoto pohoří je Taihe shan (pohoří Nejzazší harmonie).

Pohoří Wu-tang tvoří vrcholy zahalené mraky a mlhou, mezi nimiž jsou rozesety desítky chrámů, klášterů, svatyní, mostíků a jiných staveb. Od paty nejvyšší hory Tchien-ču vede až do Zlaté síně na jejím vrcholu posvátné schodiště dlouhé 70 kilometrů! 

V roce 1994 byl komplex těchto architektonických památek zapsán na seznam památek UNESCO. Toto pohoří je nazýváno: “První hora mezi horami nesmrtelných pod nebesy”, “Hory mnoha oblaků” nebo také “Horská pevnost nebeské síně”. 

Pokladnice východní filosofie, kde bohové vedou srdce bojovníků k pochopení pravé podstaty světa. V oblasti bojových umění se stal Wudang proslaveným především pro umění meče, které někteří zdejší taoisté praktikují a jako kolébka Taijiquan. Charakteristickými rysy wudangských vnitřních stylů jsou přemisťovat se jako had, pohybovat se jako peříčko, překonávat tvrdé měkkým.