Principy

Tchaj-t´i a Čchi-kung – Je v něm vše. Měkkost a tvrdost, síla a ladnost, trpělivost a plynulost, zakořeněnost a vzpřímenost, koncentrace, uvolněnost, koordinace, vnímavost, souhra a sladěnost celého těla včetně dýchání,  je to meditace a radost z proudění energie za pohybu, je to život v rovnováze těla a duše. 


 

Tchaj-t´i a Čchi-kung jsou mnoha staletími prověřené, účinné techniky a jednoduchá cvičení, které posilují vaši životní sílu, harmonizují vaši mysl, ozdravují vaše tělo, ztišují rozbouřené emoce a vrací vás zpět do vašeho středu.

V těchto cvičeních životní síly se odráží taoistická filozofie a jsou plně v souladu s představami, které fungují v akupunktuře a v celé čínské tradiční medicíně. Jejich účinek spočívá v ovlivňování fyziologických procesů, regulují a posilují a to držením těla, pohyby a rozmanitými metodami vedení dechu a duchovním cvičením. Vnější pohyby mají být doprovázeny vnitřním klidem ducha, cvičení s vedením představy vyúsťuje do harmonického vnitřního pohybu. Proti zdůrazněným kořenům člověka v zemi ( pevné nohy a břicho ) stojí hořejšek člověka prázdný a lehký ( volný hrudník, jasná hlava ).