Čchen Tchaj-ťi čchuan

Eseje o taijiquan

V pohybu musí být tělo lehké, hbité a citlivé. Zejména v přechodech z pohybu do pohybu musí být všechny jeho části vzájemně propojeny.

Qi (energie) musí proudit a musí naplnit celé tělo. Shen (duch) by měl být shromážděn uvnitř (uložen v srdci).

Pozice nechť jsou bez zlomů a děr, prázdnot a výčnělků.

Síla vychází z chodidel, je vedena skrz nohy, kontrolována pasem, uvolňuje se ze zad a manifestuje se v prstech.

Chodidla, nohy a pas - všechno musí být úplně jednotné a současně probíhající (proud qi musí být sjednocen), ať se pohybuješ vpřed či vzad. Z toho vyplyne dobré načasování a správný pohyb, a jen tak lze rozeznat každou příležitost a získat převahu (zůstat ve středu).

Když načasování a správný pohyb nejsou dosahovány a pohyby těla se stávají svévolnými a neuspořádanými, slabost (chyba) musí být hledána v pase a v nohách. 

Bez ohledu na směr pohybu, ať už je to nahoru, dolů, dopředu, dozadu, doleva, doprava, ve všech těchto případech vždy vše záleží na vašem záměru, neleží mimo vás. Se směrem nahoru přijde dolů, s levým přichází pravé a s dopředu zpět. (Všeho je dosaženo srdcem/myslí, nikoli tělem.) 

Pokud máte v úmyslu jít nahoru, obsahuje mysl skrytý směr klesání, jako když se ohýbáte, abyste něco zvedli. Takto je soupeř poražen svým vlastním záměrem zvítězit, přichází o své kořeny a je poražen rychle a rozhodně. 

Prázdné a plné musí být jasně rozlišeno. V každé části je část, která je prázdná a část, která je plná. Všude je to vždy tak - prázdnota a plnost. 

Všechny části těla jsou v pohybu propojeny dohromady bez sebemenšího přerušení.

Tchaj-ťi čchuan

vede vás k cestě, kterou můžete používat energii ke komunikování s přírodou, k vašemu tělesnému i duševnímu zdraví. Jedná se o bojové umění využívající principů Tchaj-ťi "Jin a Jang".

Tchaj-ťi čchuan

Kombinuje učení o dynamice (síla, energie, pohyb a vztah mezi nimi) s teoriemi tradiční čínské medicíny - postupným uvolněním zjemnit své pohyby, až se v nich nahromadí síla - pevnost. 

Důležitým principem je udržení harmonie mezi jemností a sílou. Při cvičení je dech, vědomí a pohyb neoddělitelně spojeny. Kombinace koordinovaných pohybů rukou, těla, očí a jednotlivých kroků bojových umění s technikami koncentrovaného vynaložení vnitřní síly a cvičení hlubokého dechu (Tao-jin a Tchuna).

 • První složka tréninku je fyzická, má za úkol naučit pohybovou kulturu, posílit a současně uvolnit tělo (svaly, šlachy i kloubní spojení). Přínosem této části cvičení je soustředění na každý detail pohybu a jeho vnímání. To sebou přináší jednak lepší koordinaci a stabilitu těla, ale také rozvoj psychomotoriky.
 • Do každého pohybu je vždy zapojeno celé tělo a to učí a nutí cvičence vnímat vlastní osobu jako jeden nedělitelný celek.
 • Celkově propojuje cvičení s běžnou realitou, protože všechny pohybové i mentální návyky, které získáte při cvičení, jsou velmi praktické v životě. 
 • Naučíte se používat správnou strukturu těla, nezapojovat zbytečné svaly a naopak používat ty, které jsou v daném pohybu aktivní.
 • Naučíte se vědomě uvolnit ztuhlé či zablokované části těla, ať již aktivním pohybem nebo mentální činností. Naučíte se šetřit své klouby.
 • Naučíte se i osvobodit svoji mysl od záplavy myšlenek a koncentrovat ji v jednom okamžiku jen na jednu věc.

Vnitřní bojové umění 

Tchaj-ti čchuan je považován za "vnitřní" bojové umění, díky kombinaci dýchání se znalostmi vnitřního těla, používání centra "dantien" a energie qi. Historicky vychází ze starých taoistických principů yin a jang, navzájem se doplňujících protikladů. Pokud je Taijiquan cvičeno správně, jsou tyto principy vidět v podobě pohybů:

 • otvírání a zavírání
 • měkkosti a tvrdosti
 • expanzi a smrštění
 • rychlosti a pomalosti
 • plnosti a prázdnotě

Důležitým prvkem, na který se klade při cvičení veliký důraz, je aplikace kruhových pohybu "energie navíjení hedvábí", zlepšování stability a uvolněnosti, dýchání a klidnou mysl. 

Tai Chi Chuan celkově propojuje cvičení s běžnou realitou, protože všechny pohybové i mentální návyky, které získáte při cvičení, jsou velmi praktické v životě.

 • Naučíte se používat správnou strukturu těla, nezapojovat zbytečné svaly a naopak používat ty, které jsou v danném pohybu aktivní.
 • Naučíte se vědomě uvolnit ztuhlé či zablokované části těla, ať již aktivním pohybem nebo mentální činností. Naučíte se šetřit své klouby.
 • Naučíte se i osvobodit svoji mysl od záplavy myšlenek a koncentrovat ji v jednom okamžiku jen na jednu věc.

Zásady pro sladění pohybů

"Vnitřní energie čchi je zakořeněna v chodidlech, prochází nohama, je řízena z pasu a nakonec putuje zády do paží a konečků prstů."

Poté, co se žák naučil vnímat svou čchi, měl by se začít učit spouštět vědomí čchi do země a pak je vysílat z chodidel vzhůru do nohou. Z tohoto důvodu je nutné mít v tchaj-ťi neustále lehce pokrčená kolena a nikdy nohy zcela nenapínat, aby zůstaly dostatečně poddajné. Díky tomu totiž mohou vibrace vaší vnitřní energie putovat z chodidel přes kolena do pasu.

Zdroj: Pojednání mistra Čang San-fenga (1200 n.l.)

 • Každý pohyb v Tai Chi je pohybem celého těla.
 • "Již při nejmenším pohybu musí být celé tělo lehké a hbité a všechny jeho části propojené jako perly v náhrdelníku"
 • "Když se pohybuje jedna část těla, pohybuje se i celé tělo, když je jedna část těla nehybná, potom je nehybné celé tělo"
 • Do každého pohybu je vždy zapojeno celé tělo. To nás učí a nutí vnímat vlastní osobu jako jeden nedělitelný celek. Když se jedno pohne, hýbe se i všechno ostatní. Pohyby jsou navazovány takovým způsobem, aby se zdály být jen jedním pohybem. Pohyby jsou od začátku do konce spojité a v nekonečném kruhu, "jako řeka která stále přitéká a nemá konce".
 • Kořen je v chodidlech, síla se vytváří v nohách, je řízena pasem a projevována prsty. Chodidla, nohy a pas tvoří harmonický celek.

Ukázky cvičení

(c) www.youtube.com