Čchen Tchaj-ťi čchuan

Eseje o taijiquan

V pohybu musí být tělo lehké, hbité a citlivé. Zejména v přechodech z pohybu do pohybu musí být všechny jeho části vzájemně propojeny.

Qi (energie) musí proudit a musí naplnit celé tělo. Shen (duch) by měl být shromážděn uvnitř (uložen v srdci).

Pozice nechť jsou bez zlomů a děr, prázdnot a výčnělků.

Síla vychází z chodidel, je vedena skrz nohy, kontrolována pasem, uvolňuje se ze zad a manifestuje se v prstech.

Chodidla, nohy a pas - všechno musí být úplně jednotné a současně probíhající (proud qi musí být sjednocen), ať se pohybuješ vpřed či vzad. Z toho vyplyne dobré načasování a správný pohyb, a jen tak lze rozeznat každou příležitost a získat převahu (zůstat ve středu).

Když načasování a správný pohyb nejsou dosahovány a pohyby těla se stávají svévolnými a neuspořádanými, slabost (chyba) musí být hledána v pase a v nohách.  

Bez ohledu na směr pohybu, ať už je to nahoru, dolů, dopředu, dozadu, doleva, doprava, ve všech těchto případech vždy vše záleží na vašem záměru, neleží mimo vás. Se směrem nahoru přijde dolů, s levým přichází pravé a s dopředu zpět. (Všeho je dosaženo srdcem/myslí, nikoli tělem.) 

Pokud máte v úmyslu jít nahoru, obsahuje mysl skrytý směr klesání, jako když se ohýbáte, abyste něco zvedli. Takto je soupeř poražen svým vlastním záměrem zvítězit, přichází o své kořeny a je poražen rychle a rozhodně. 

Prázdné a plné musí být jasně rozlišeno. V každé části je část, která je prázdná a část, která je plná. Všude je to vždy tak - prázdnota a plnost. 

Všechny části těla jsou v pohybu propojeny dohromady bez sebemenšího přerušení.

Tchaj-ťi čchuan

vede vás k cestě, kterou můžete používat energii ke komunikování s přírodou, k vašemu tělesnému i duševnímu zdraví. Jedná se o bojové umění využívající principů Tchaj-ťi "Jin a Jang". Předpokladem je zvládnutí základní dovednosti. Ji Ben Gong - [T'i  Pen Kung]

Tchaj-ťi čchuan

Kombinuje učení o dynamice (síla, energie, pohyb a vztah mezi nimi) s teoriemi tradiční čínské medicíny - postupným uvolněním zjemnit své pohyby, až se v nich nahromadí síla - pevnost. 

Důležitým principem je udržení harmonie mezi jemností a sílou. Při cvičení je dech, vědomí a pohyb neoddělitelně spojeny. Kombinace koordinovaných pohybů rukou, těla, očí a jednotlivých kroků bojových umění s technikami koncentrovaného vynaložení vnitřní síly a cvičení hlubokého dechu (Tao-jin a Tchuna).

 • První složka tréninku je fyzická, má za úkol naučit pohybovou kulturu, posílit a současně uvolnit tělo (svaly, šlachy i kloubní spojení). Přínosem této části cvičení je soustředění na každý detail pohybu a jeho vnímání. To sebou přináší jednak lepší koordinaci a stabilitu těla, ale také rozvoj psychomotoriky.
 • Do každého pohybu je vždy zapojeno celé tělo a to učí a nutí cvičence vnímat vlastní osobu jako jeden nedělitelný celek.
 • Celkově propojuje cvičení s běžnou realitou, protože všechny pohybové i mentální návyky, které získáte při cvičení, jsou velmi praktické v životě. 
 • Naučíte se používat správnou strukturu těla, nezapojovat zbytečné svaly a naopak používat ty, které jsou v daném pohybu aktivní.
 • Naučíte se vědomě uvolnit ztuhlé či zablokované části těla, ať již aktivním pohybem nebo mentální činností. Naučíte se šetřit své klouby.
 • Naučíte se i osvobodit svoji mysl od záplavy myšlenek a koncentrovat ji v jednom okamžiku jen na jednu věc.

Vnitřní bojové umění 

Tchaj-ti čchuan je považován za "vnitřní" bojové umění, díky kombinaci dýchání se znalostmi vnitřního těla, používání centra "dantien" a energie qi. Historicky vychází ze starých taoistických principů yin a jang, navzájem se doplňujících protikladů. Pokud je Taijiquan cvičeno správně, jsou tyto principy vidět v podobě pohybů:

 • otvírání a zavírání
 • měkkosti a tvrdosti
 • expanzi a smrštění
 • rychlosti a pomalosti
 • plnosti a prázdnotě

Důležitým prvkem, na který se klade při cvičení veliký důraz, je aplikace kruhových pohybu "energie navíjení hedvábí", zlepšování stability a uvolněnosti, dýchání a klidnou mysl. 

Tai Chi Chuan celkově propojuje cvičení s běžnou realitou, protože všechny pohybové i mentální návyky, které získáte při cvičení, jsou velmi praktické v životě.

 • Naučíte se používat správnou strukturu těla, nezapojovat zbytečné svaly a naopak používat ty, které jsou v danném pohybu aktivní.
 • Naučíte se vědomě uvolnit ztuhlé či zablokované části těla, ať již aktivním pohybem nebo mentální činností. Naučíte se šetřit své klouby.
 • Naučíte se i osvobodit svoji mysl od záplavy myšlenek a koncentrovat ji v jednom okamžiku jen na jednu věc.

Chen Style Taiji Laojia 13 Form 

(Zhu Tian Cai)


Zásady pro sladění pohybů

"Vnitřní energie čchi je zakořeněna v chodidlech, prochází nohama, je řízena z pasu a nakonec putuje zády do paží a konečků prstů."

Poté, co se žák naučil vnímat svou čchi, měl by se začít učit spouštět vědomí čchi do země a pak je vysílat z chodidel vzhůru do nohou. Z tohoto důvodu je nutné mít v tchaj-ťi neustále lehce pokrčená kolena a nikdy nohy zcela nenapínat, aby zůstaly dostatečně poddajné. Díky tomu totiž mohou vibrace vaší vnitřní energie putovat z chodidel přes kolena do pasu.

Zdroj: Pojednání mistra Čang San-fenga (1200 n.l.)

 • Každý pohyb v Tai Chi je pohybem celého těla.
 • "Již při nejmenším pohybu musí být celé tělo lehké a hbité a všechny jeho části propojené jako perly v náhrdelníku"
 • "Když se pohybuje jedna část těla, pohybuje se i celé tělo, když je jedna část těla nehybná, potom je nehybné celé tělo"
 • Do každého pohybu je vždy zapojeno celé tělo. To nás učí a nutí vnímat vlastní osobu jako jeden nedělitelný celek. Když se jedno pohne, hýbe se i všechno ostatní. Pohyby jsou navazovány takovým způsobem, aby se zdály být jen jedním pohybem. Pohyby jsou od začátku do konce spojité a v nekonečném kruhu, "jako řeka která stále přitéká a nemá konce".
 • Kořen je v chodidlech, síla se vytváří v nohách, je řízena pasem a projevována prsty. Chodidla, nohy a pas tvoří harmonický celek.

Co je to Tchaj-ťi-čchuan? 

Wang Cung-jiie ve své knize Klasické tchaj-ťi praví: "Co je to tchaj-ťi? Je vytvářeno z Wu-ťi. Je to matka jinu a jangu. Když se pohybuje, dělí se. Za klidu se znovu spojuje". 

Wu-ťi

Podle čínského taoistického spisu byl vesmír původně bez života. Svět se právě ochlazoval ze svého ohnivého stvoření a vše bylo mlhavé a rozmazané, bez rozlišení nebo oddělení, bez krajností nebo konců. Tento stav byl nazván Wu-ťi (doslovně "nemající hranic", "nekonečnost", "prapočátek"). 

Tchaj-ťi

Později se existující přirozená energie rozdělila ve dvě krajnosti, polární síly, známé jako jin a jang. Tato polarita se nazývá Tchaj-ťi, což znamená "Velkou konečnost" nebo "Velkou krajnost", ale také "Úplnou konečnost" nebo "Úplnou krajnost". Je to počáteční rozdělení, které umožňuje a způsobuje všechna ostatní rozdělení a změny. 

Když nehybně stojíte předtím, než zahájíte sestavu, jste ve stavu Wu-ti. Vaše tělo je uvolněné, bez záměru; vaše váha je rovnoměrně rozdělena na obě nohy.

Když zahájíte sestavu, jste ve stavu tchaj-ťi - přenášíte váhu ze strany na stranu, z chodidla na chodidlo, a každá část vašeho těla se střídavě stává stabilní (pevnou) a nestabilní (nepevnou). 

Počáteční pohyb učinil možnými všechny další pohyby a v jiném smyslu "stvořil" další pohyby. Číňané toto vyjadřují rčením, že tchaj-ťi je matkou jin a jang. "Tchaj-ťi plodí dva póly, dva póly vytvářejí čtyři fáze, čtyři fáze vytvářejí osm trigramů (bran) a osm trigramů dává vzniknout šedesáti čtyřem hexagramům"

Tchaj-ťi-čchuan je založen na této teorii a proto je hladký, nepřetržitý a zaoblený. Když je třeba být měkkým, je umění měkké a když je třeba být tvrdým, umění může být dostatečně tvrdé, aby zničilo jakéhokoliv protivníka.

Nejdříve je nutné si osvojit a zvládnout základní dovednosti - čínsky Ji Ben Gong - výslovnost [T'i Pen Kung]

Teorie Jin Jang určuje také bojovou strategii tchaj-ťi a podnítila vznik třinácti konceptů, prolínajících se praxí a bojem. 

Základní taoistický princip Tai-ji můžeme vysvětlit jako souhrnné označení pro veškerou přírodu, vesmír a jejich zákonitosti. Ty taoisté vysvětlují na principu JinJangových proměn. Jin a Jang jsou mezi sebou provázány tak těsně, že jakoby vytvářejí jedno tělo. A tento moment nazýváme Tai-ji.

Třináct forem - Lao Ťia š´-san-š´

1. Lan čcha ji - Odtrhnout oděv

2. Liou feng s´pi - Šest zapečetění, čtyři uzavření

3. Tan pien - Ruka jako bič

4. Pchu ti lung - Drak usedá

5. Ťing tí tu li - Zlatý kohout stojí na jedné noze

6. Chu tchien teng - Vystoupat k nebesům

7. Tao t´üan kung - Couvání a kroužení pažemi

8. Pai e liang čch´ - Bílá labuť rozevírá křídla

9. Sie sing - Šikmá chůze

10. Jen šou kung čchüan - Dlaň zakrývající úder pěstí

11. Čuan šen šuang paj lien - Otočení a lotosový kop

12. Tan Tchou pao - Úder pěstí na hlavu

13. Ťin kang tao tuej - Mocný Ťin - Kang tluče na hmoždíř


Malé povídáníPrincip "zvenčí kruh, uvnitř čtverec"

Radek Kolář o Proměně konstrukcí - Čtverece v Kruhu - zasednutí - dech - spojení - vnitřním a vnějším soulad... 

Ukázky cvičení

(c) www.youtube.com