M o u d r a

Slunce zvyšuje, mocně zesiluje vibrace onoho souhvězdí, ve kterém právě stojí a s ním společně ozařuje Zemi. S tím souvisí vznik čtyř ročních období.

Silný vítr zlomí strom, ale stébla se jen ohnou...
Živý člověk je měkký a poddajný. Mrtvý člověk je tvrdý a strnulý.
Živá rostlina je měkká, a když zvadne, uschne.
A proto měkkost a poddajnost přináší život. Tvrdost a pevnost přinese smrt.
I proto se obrovské vojenské kolosy zřítí vlastní vahou. Stejně jako suchý strom utne sekera....

Nic na světě není tak měkké a poddajné jako voda,
a přece v tom, jak zdolává pevné a silné, ji nic nepřekoná. Proto ji nemůže nic zastoupit.
Lao-c´- Tao te ťing
78. kapitola