T e o r i e

Umění pěstování čchi

Rovnováha dvou energií Jin a Jang a plynulý tok energie Čchi v celém těle

Hlavním cílem cvičení Čchi-kung je obnovit narušenou rovnováhu Jin/Jang a zajistit jejich vzájemnou harmonii a stimulovat obranné schopnosti organismu. Z pohledu tradiční čínské medicíny, jakékoliv onemocnění je způsobeno nadbytkem nebo nedostatkem Jin a Jangu, a proto se léčba provádí tak, že se vyvažuje jedno či druhé, tedy dodává se nebo naopak "vypouští" Jin či Jang.

Teorie Tchaj-ťi Čchi-kung


Stará Čína viděla svět v pohybu. Z chaosu se rodil dynamický řád a ten byl tvořen protikladným pohybem principů jin a jang, na jejichž vyváženosti stála harmonie jednotlivce a světa. Jen vyváženost jich obou vytváří dokonalou harmonii. 

Teoretický základ umění pěstování čchi tvoří teorie čínské medicíny, v které existují určité předpoklady - "nebesa a země tvoří jeden celek", "pět orgánů cang tvoří celek", "nebesa a člověk jsou ve vzájemném vztahu". Podle nich vesmír představuje propojený celek a obdobně i pět orgánů cang v lidském těle představuje rovněž jeden celek. Člověk žije ve vesmíru, je propojen s přírodou a všechny fyziologické a biologické procesy v něm souvisejí s přírodními procesy.