T e o r i e

Umění pěstování čchi

Stará Čína viděla svět v pohybu. Z chaosu se rodil dynamický řád a ten byl tvořen protikladným pohybem principů jin a jang, na jejichž vyváženosti stála harmonie jednotlivce a světa. Jen vyváženost jich obou vytváří dokonalou harmonii. 

Teoretický základ umění pěstování čchi tvoří teorie čínské medicíny, v které existují určité předpoklady - "nebesa a země tvoří jeden celek", "pět orgánů cang tvoří celek", "nebesa a člověk jsou ve vzájemném vztahu". Podle nich vesmír představuje propojený celek a obdobně i pět orgánů cang v lidském těle představuje rovněž jeden celek. Člověk žije ve vesmíru, je propojen s přírodou a všechny fyziologické a biologické procesy v něm souvisejí s přírodními procesy.

Teorie Tchaj-ťi Čchi-kung