P r i n c i p y

Univerzální princip doplňujících se protikladů

V uvolněné mysli musí být také koncentrace. V uvolněném těle musí být vnitřní síla.

V této filosofii staví Taoismus JIN (negativní) před JANG (pozitivní), protože negativní je matkou pozitivního. Proto musí

Aktivitě předcházet klid. Tvrdosti předcházet měkkost

Principy Tchaj-ťi Čchi-kung