P r a x e

Informace o cvičení

Rady, postřehy ~~~

Vyprávělo se, že taoista obrovského vzrůstu, s dlouhými vlasy a vousy, chodící jako stín nadlidským tempem pohořími stovky kilometrů za den, četl a meditoval v taoistických horách Wu-tang. Při četbě starých spisů jej vyrušil hněvivý křik ptáka, snad jeřába, bojujícího s hadem. Taoista vyhlédl z okna chatrče a uviděl ptáka, jak vyzbrojen pařáty častuje hada tvrdými výpady, ale přestože měl na navrch, hada nepřemohl.
Ten krouživými a měkkým pohybem unikal, ve spirálách se pohyboval dopředu i dozadu a zůstával nezraněn. Pak pták uletěl a had se odplazil. 

Aktuální informace

  • Založeny Facebook stránky:

https://www.facebook.com/TRUTAICHI 

  • Uzavřenou skupina praktikujících cvičení "tchaj-ťi-čchüan" a "čchi-kung" na Trutnovsku, kde jsou konkrétní organizační i odborné informace:

https://www.facebook.com/groups/TRUTAICHI