K o ř e n y

Tři poklady života

Jsou také nazývány třemi zdroji nebo kořeny života, protože jsou považovány za zdroje a kořeny vašeho života. Každý z těchto tří prvků nebo pokladů má svůj vlastní kořen (původ). Musíte znát kořeny tak, abyste mohli posílit a chránit své tři poklady. 

  • Esence (Ťing) 
  • Čchi 
  • Shen (duch) 

Ťing-luo - Meridiány

Lidský organismus má speciální systém, který spojuje povrch těla s vnitřními orgány, horní polovinu těla se spodní a duté orgány s plnými. Tento systém je nazýván meridiány, což jsou dráhy, jimiž naším tělem proudí energie Qi. V zásadě rozeznáváme dráhy hlavní (King), které si můžeme představit jako stromy, z nichž dálejí jednotlivé větve a sekundární dráhy (Luo). Ovšem i ty mají malé větvičky, které umožňují spojení hlavních drah mezi sebou.

Jin Jang

Základem pohybu a přeměn je vibrace mezi dvěma póly JIN a JANG. Tyto síly se navzájem doplňují a zárodek jedné je obsažený ve druhé. Jedna vychází z druhé, ale je zároveň jejím protikladem. Kde jedna tato síla roste, druhá ubývá a naopak.