K o ř e n y

Základem je pochopit "čchi" a "tao"

"Tao rodí jedno, jedno rodí dvoje, dvoje rodí troje, troje rodí všechny myriády věcí. Všechny věci v sobě nesou vyživující Jin a objímající Jang, jin a jang se v čchi snoubí do harmonického celku"

Tři poklady života

Jsou také nazývány třemi zdroji nebo kořeny života, protože jsou považovány za zdroje a kořeny vašeho života. Každý z těchto tří prvků nebo pokladů má svůj vlastní kořen (původ). Musíte znát kořeny tak, abyste mohli posílit a chránit své tři poklady. 

  • Esence (Ťing) 
  • Čchi 
  • Shen (duch) 

Ťing-luo - Meridiány

Lidský organismus má speciální systém, který spojuje povrch těla s vnitřními orgány, horní polovinu těla se spodní a duté orgány s plnými. Tento systém je nazýván meridiány, což jsou dráhy, jimiž naším tělem proudí energie Qi. V zásadě rozeznáváme dráhy hlavní (King), které si můžeme představit jako stromy, z nichž dálejí jednotlivé větve a sekundární dráhy (Luo). Ovšem i ty mají malé větvičky, které umožňují spojení hlavních drah mezi sebou.

Jin Jang

Základem pohybu a přeměn je vibrace mezi dvěma póly JIN a JANG. Tyto síly se navzájem doplňují a zárodek jedné je obsažený ve druhé. Jedna vychází z druhé, ale je zároveň jejím protikladem. Kde jedna tato síla roste, druhá ubývá a naopak.


Formy Čchen Tchaj-ťi, jako je navíjení hedvábného vlákna a wu-ťi kung (stání v pozici sloupu) představují správnou cestu rozvoje.

Oběh čchi - Jen v přirozeném uvolnění může čchi správně proudit. Neustálým opakováním forem se čchi postupně pěstuje a zušlechťuje.

V počátečních fázích je vnější pohyb těla využit ke stimulaci vnitřní energie. Jakmile je toto dosaženo, je vnitřní energie následně použita pro řízení vnějšího pohybu. Vnitřní napětí (jing) pak může být chápána jako zrychlení pohybu čchi.

Mistr Zhu Tiancai přirovnává čchi k basketbalovému míči naplněnému vzduchem: "Vzduch je jako čchi − statický, sám o sobě jen existuje. Jakmile se však hráč začne správně dotýkat míče, ten se začne odrážet. Správným dotykem a zrychlováním se míč pohybuje výše a výše. To je jing."