JAK ZAČÍT PRAKTIKOVAT

Čchi-kung je cvičení pro harmonizaci energie nazývanou Čchi.

Při cvičení - pro vnímání a rozvoj vnitřní energie - je v každém pohybu vždy zapojeno celé tělo. Učí cvičence vnímat vlastní osobu jako jeden nedělitelný celek v souladu s přírodou. Výuka a trénink je založen na harmonii a souladu dechu, mysli a pohybu. 

Historicky vše vychází ze starých taoistických principů Jin a Jang, navzájem se doplňujících protikladů. Měkkost střídá tvrdost, otevření střídá zavření, pohyb střídá zastavení. Cvičí se většinou v pomalém módu pro posílení postojů a stojů a pro pečlivé dodržování pravidel motorického pohybu. Vše je v souladu s tradiční Čínskou medicínou, kde jednou ze základních cest ke zdraví je hlavně prevence. Jedná se cvičení, které slouží k celkovému, harmonickému rozvoji člověka, tedy rozvoje těla, energie i ducha.

 • Účinnost čchi-kungu spočívá v kombinaci tělesných pohybů, pevného postoje, uvolněnosti, dýchání, umění koordinace, koncentraci a v používání představivosti.
 • Čchi-kung pracuje s naším organismem naprosto přirozeným a jemným způsobem v souladu se zákony přírody.
 • Díky přirozenosti, jemnosti a nenásilnosti není téměř riziko poškození zdraví (samozřejmě při dodržení základních pohybových principů).
 • Jednoduché, příjemné, relaxační pohyby čchi-kung rozproudí v těle energii a odstraňují bloky v jejím proudění.
 • Pomocí pomalého plynulého pohybu se uvolní svaly, klouby i nervová soustava, zlepšuje se proudění krve a čchi a vnitřní orgány lépe fungují.
 • Tělo se zbavuje nahromaděného napětí a stresu a lépe regeneruje. Podpoří se očistné procesy v organismu, aby se lépe zbavoval toxinů a odpadních látek. 

Hlavní úlohou čchi-kung je rozhýbat čchi v meridiánech. Když jsou všechny dráhy zprůchodněné, funguje dobře všech 12 orgánů a následně další struktury těla jako jsou tkáně, krev, kosti, svaly, cévy...


"I ling čchi, čchi ling li - Mysl řídí čchi, čchi řídí sílu".

Naše cvičení tedy začíná stavem mysli (i). Je třeba ji vyprázdnit. Zbavit všelikých myšlenek a chtění, a s ní osvobodit naši zaúkolovanou paměť. Pomůže nám správné držení těla a správný dech.

Prvotní je zvládnout základní dovednosti - Ji Ben Gong 

- výslovnost [T'i Pen Kung]

Jak začít. Jak se postupně učit. Praktikování probíhá postupně po úrovních, od povrchu do pomalu dosahované hloubky. Je důležité pochopit svou stávající úroveň a vědět, kde přidat, aby to prospělo ke zdokonalování 

Čchi-kung prospívá rovnému držení těla, posiluje šlachy, zpevňuje páteř, uvolňuje bloky v kříži, zároveň procvičuje klouby, šlachy a svaly, aniž by se přetěžovaly.


Princip Stromu, Loutky a Balónu ... a to vše ve vodě :-)

Čcchi-kung obsahuje řadu technik a praxí

 • Které nenásilně rozhýbají klouby a rozproudí v nich krev a energii, počínaje správnými pohyby a sestavou auto-masáže, přes práci s dechem, myslí, po techniky vnitřní práce s energií.
 • Pro správné postavení kloubů a držení těla je také potřeba osvojit si přirozený postoj, v němž je tělo uvolněné a váha rovnoměrně rozložená tak, aby se některé části těla nepřetěžovaly na úkor jiných.
 • Dýchání je klíčem k dlouhému životu. Vrací život a pohyb do všech vnitřních orgánů a tkání a podporuje volný pohyb krve a čchi. Má také pozitivní účinky na psychiku, protože zklidňuje a uvolňuje nervovou soustavu.
 • Postoje čchi-kungu se zvenku jeví staticky, uvnitř jsou však velmi dynamické. Rozproudí v těle energii, posílí tělo a nabijí ho energií. 
 • Meditace, relaxace a práce s myslí nás učí zklidnit svou mysl a cvičit ji v bdělosti a uvědomování. Pomůže nám to lépe vnímat, jak na tom jsme a kolik máme energie a zachovat se podle toho.
 • Důležité je udržet vaše tělo, udržet svaly, udržet šlachy a udržet flexibilitu 

Uspořádání těla a postoje

 • ohni kyčle a pokrč kolena (nech tím spočinout svůj trup na svých nohou)
 • Když jsou kořeny hluboké - není důvod se bát větru :-)
 • udržuj svůj rozkrok zakulacený a uvolněný
 • dosáhni správně požadované pozice pánve (hýždí) - uvolněný pas a "zavěšená" hlava umožní pánvi přirozené a uvolněné podsazení a tím napřímení páteře udržuj svůj trup napřímený. 
 • To ale neznaná, že musí být vždy za každé situace kolmo k podložce
 • vrcholek hlavy zvedni nahoru - jako bychom ho zavěsili na lanko ke stropu
 • povytáhni svoje záda (horní část páteře - nikoliv ramena a lopatky) nahoru
 • uvolni hrudník
 • uvolni a nech klesnout svoje lokty
 • nech klesnout svoje ramena
 • uvolni všechny klouby

Naplnění těchto principů je správné uspořádání trupu, nohou, hlavy a paží. Bez této dovednosti se těžko postupuje dopředu.  

Počáteční dovednosti při praktikování 

Lao-c´ řekl: "I ta nejdelší cesta začíná prvním krokem."

Filosofie Taoismu staví JIN negativní před JANG pozitivní, protože negativní je matkou pozitivního. Proto musí aktivitě předcházet klid a tvrdosti předcházet měkkost

Co je nutné si osvojit hned na začátku?

Trénink rovnováhy a koordinace - Rovnováha, stabilita a koordinace pohybů jsou životně důležité. Závisí na nich mimo jiné naše bezpečí při chůzi na nerovném nebo kluzkém povrchu, udržení rovnováhy při pohybu aktivním nebo pasivním. Jednotlivé části pohybové soustavy nepracují odděleně. Porucha spolupráce svalových řetězců tvoří základ obtíží zad a kloubů.

 • Uvolnění - těla, dechu, mysli
 • Aktivace bran pro vstup energie do těla 
 • Protažení - těla (šlachy a svaly)
 • Stabilita - zakořenění, dole pevno, nahoře prázdno, vnímání těžiště
 • Dech - brániční dýchání, principy dechu
 • Koordinace a sladění pohybu - vyrovnat funkční poruchy pohybových stereotypů
 • řada dalších pohybových dovedností ...

A pokud v těchto oblastech přetrvává problém, cvičením se jej nedaří odstranit, doporučuji vyhledat ...