JAK ZAČÍT PRAKTIKOVAT

Lao-c´ řekl: "I ta nejdelší cesta začíná prvním krokem."

Pro efektivní studium a rozvoj v Čchi-kungu je nutné znát cíle cvičení a současně vědět, jak k daným cílům směrovat - jak postupně rozvíjet nové dovednosti a jak pracovat při praktikování. 

Při cvičení - pro vnímání a rozvoj vnitřní energie - je v každém pohybu vždy zapojeno celé tělo. Učí cvičence vnímat vlastní osobu jako jeden nedělitelný celek v souladu s přírodou. Výuka a trénink je založen na harmonii a souladu dechu, mysli a pohybu. Dýcháme společně s pohybem, nebo v souladu se záměrem.

Historicky vše vychází ze starých taoistických principů Jin a Jang, navzájem se doplňujících protikladů. Měkkost střídá tvrdost, otevření střídá zavření, pohyb střídá zastavení.

Takový jeden jednoduchý cvik na uvolnění o posílení páteře.

Vše je v souladu s tradiční Čínskou medicínou, kde jednou ze základních cest ke zdraví je hlavně prevence. Jedná se cvičení, které slouží k celkovému, harmonickému rozvoji člověka, tedy rozvoje těla, energie i ducha.

Více o Třech pokladech života ...


 • Účinnost čchi-kungu spočívá v kombinaci tělesných pohybů, pevného postoje, uvolněnosti, dýchání, umění koordinace, koncentraci a v používání představivosti.
 • Čchi-kung pracuje s naším organismem naprosto přirozeným a jemným způsobem v souladu se zákony přírody.
 • Díky přirozenosti, jemnosti a nenásilnosti není téměř riziko poškození zdraví (samozřejmě při dodržení základních pohybových principů).
 • Jednoduché, příjemné, relaxační pohyby čchi-kung rozproudí v těle energii a odstraňují bloky v jejím proudění.
 • Pomocí pomalého plynulého pohybu se uvolní svaly, klouby i nervová soustava, zlepšuje se proudění krve a čchi a vnitřní orgány lépe fungují.
 • Tělo se zbavuje nahromaděného napětí a stresu a lépe regeneruje. Podpoří se očistné procesy v organismu, aby se lépe zbavoval toxinů a odpadních látek. 

Filosofie Taoismu staví JIN negativní před JANG pozitivní, protože negativní je matkou pozitivního. Proto musí aktivitě předcházet klid a tvrdosti předcházet měkkost.  

Více o Jin Jang


Věnuj pozornost stavu svého těla, mysli a dechu

SLOVO DECH BÝVÁ SYNONYMNĚ POUŽÍVÁNO PRO OZNAČENÍ DUCHA. SPOJITOST MEZI DECHEM A DUCHEM JE ZŘEJMĚ NEODDĚLITELNÁ.

"Nadechněte se a přistoupí k vám bůh. Zadržte dech a bůh s vámi zůstane. Vydechněte a vy přistoupíte k bohu. Zadržte výdech a odevzdáte se bohu." (Kršnamáčárja)

I ling čchi, čchi ling li - Mysl řídí čchi, čchi řídí sílu 

Naše cvičení tedy začíná stavem mysli (i). Je třeba ji vyprázdnit. Zbavit všelikých myšlenek a chtění, a s ní osvobodit naši zaúkolovanou paměť. Pomůže nám správné držení těla a správný dech. Cvičí se většinou v pomalém módu pro posílení postojů a stojů a pro pečlivé dodržování pravidel motorického pohybu

Má-li být pohyb a praktikování Čchi-Kungu efektivní a podporující zdraví, je nutné:

 • Vykonávat vědomý pohyb
 • Mít zpevněný vnitřní hluboký stabilizační systém
 • Mít neustále uvolněnou mysl - koncentrovanou na své tělo a dech
 • Dechem podporovat pohyb
Abychom činnost jen NEDĚLALI, ale skutečně v ní i BYLI, je důležité propojit TĚLO, MYSL A DECH. A v tom spočívá stabilita a ,,kouzlo" praktikování a posouvání se vpřed.

Čím více budu přesnější (rozumět tomu pohybu) a citlivější na správné konstrukce (čtverec v kruhu), tím budu moci být více uvolněnější. Čím více budu uvolněnější, tím více bude energie tělem proudit. Důležité je i sladění s dechem, které podpoří ještě silnější proudění energie tělem. Nádech a výdech určuje směr toku energie - vědomí vede vnitřní sílu podle principu dechu.

Cvičíte-li jednoduché formy Čchi-kungu podle nějakého vzoru a nevíte, jak zahrnout aspekty energie a mysli ve svém tréninku - nebudete Cvičit pravý Čchi-kung. 


Důležitá je harmonizace energie nazývanou Čchi.

Úlohou čchi-kung je rozhýbat čchi v meridiánech. Když jsou všechny dráhy zprůchodněné, funguje dobře všech 12 orgánů a následně další struktury těla jako jsou tkáně, krev, kosti, svaly, cévy...

Více o meridiánech a jejich propojení s orgány ...


Prvotní je zvládnout základní dovednosti - Ji Ben Gong 

- výslovnost [T'i Pen Kung]

Základní Čchi-Kungové dovednosti - "Ji Ben Gong"

Všechny pohyby jsou propojeny. Předchozí akce je přípravou následující akce, další akce je předcházející navazující akce. Lze říci, že každý pohyb je spojovacím článkem mezi dvěma akcemi. Proud pohybu se nesmí zastavit a hedvábná energie nesmí být přerušena.

Do každého pohybu je vždy zapojeno celé tělo. To nás učí a nutí vnímat vlastní osobu jako jeden nedělitelný celek. Když se jedno pohne, hýbe se i všechno ostatní. Pohyby jsou navazovány takovým způsobem, aby se zdály být jen jedním pohybem. Pohyby jsou od začátku do konce spojité a v nekonečném kruhu, "jako řeka která stále přitéká a nemá konce". 

Kořen je v chodidlech, síla se vytváří v nohách, je řízena pasem a projevována prsty. Chodidla, nohy a pas tvoří harmonický celek.


Jakým způsobem se provádí trénink? 

Před cvičením Čchi-kung se vždy provádí uvolnění, jemnou automasáží probouzení meridiánů. Následuje kloubní rozcvička (Sedm hvězd), kde všechny pohyby vycházejí z rotačních pohybů v kloubech, které mají za následek aktivaci všech systémů lidského organizmu. Meridiánový a Fasciální Čchi-Kung protáhne svaly a šlachy, uvolní a otevře meridiány pro průchod Čchi. 

Toto umožňuje propracování těla a jeho přípravu na intenzivnější cvičení bez zatížení kardiovaskulárního systému. Provádí se i řada dechových cvičení - zklidnění mysli, dechu a praktikování bráničního dýchání a dýchání nosem.

Jak začít. Jak se postupně učit. Praktikování probíhá postupně po úrovních, od povrchu do pomalu dosahované hloubky. Je důležité pochopit svou stávající úroveň a vědět, kde přidat, aby to prospělo ke zdokonalování 


Cvičení zahrnuje pět důležitých prvků - pro pochopení čchi-kungu:

 • ovládání těla
 • ovládání dechu
 • ovládání mysli
 • ovládání čchi
 • ovládání  šenu (ducha)

Je nutné pochopit, že veškeré cvičení má původ v naší mysli. Je nutné mít jasnou ideu, co chceme dělat a naše mysl musí být klidná, soustředěná a vyrovnaná.

Zabere to mnoho tvrdé práce, ale jakmile dosáhneme této úrovně, budeme mít vytvořen kořen svého tělesného cvičení a naše mysl bude schopna vést Čchi skrze naše fyzické tělo.

Princip Stromu, Loutky a Balónu ... a to vše ve vodě :-)

Čcchi-kung obsahuje řadu technik a praxí

 • Které nenásilně rozhýbají klouby a rozproudí v nich krev a energii, počínaje správnými pohyby a sestavou auto-masáže, přes práci s dechem, myslí, po techniky vnitřní práce s energií.
 • Pro správné postavení kloubů a držení těla je také potřeba osvojit si přirozený postoj, v němž je tělo uvolněné a váha rovnoměrně rozložená tak, aby se některé části těla nepřetěžovaly na úkor jiných.
 • Dýchání je klíčem k dlouhému životu. Vrací život a pohyb do všech vnitřních orgánů a tkání a podporuje volný pohyb krve a čchi. Má také pozitivní účinky na psychiku, protože zklidňuje a uvolňuje nervovou soustavu.
 • Postoje čchi-kungu se zvenku jeví staticky, uvnitř jsou však velmi dynamické. Rozproudí v těle energii, posílí tělo a nabijí ho energií. 
 • Meditace, relaxace a práce s myslí nás učí zklidnit svou mysl a cvičit ji v bdělosti a uvědomování. Pomůže nám to lépe vnímat, jak na tom jsme a kolik máme energie a zachovat se podle toho.
 • Důležité je udržet vaše tělo, udržet svaly, udržet šlachy a udržet flexibilitu 

Uspořádání těla a postoje

 • ohni kyčle a pokrč kolena (nech tím spočinout svůj trup na svých nohou)
 • Když jsou kořeny hluboké - není důvod se bát větru :-)
 • udržuj svůj rozkrok zakulacený a uvolněný
 • dosáhni správně požadované pozice pánve (hýždí) - uvolněný pas a "zavěšená" hlava umožní pánvi přirozené a uvolněné podsazení a tím napřímení páteře udržuj svůj trup napřímený. 
 • To ale neznaná, že musí být vždy za každé situace kolmo k podložce
 • vrcholek hlavy zvedni nahoru - jako bychom ho zavěsili na lanko ke stropu
 • povytáhni svoje záda (horní část páteře - nikoliv ramena a lopatky) nahoru
 • uvolni hrudník
 • uvolni a nech klesnout svoje lokty
 • nech klesnout svoje ramena
 • uvolni všechny klouby

Naplnění těchto principů je správné uspořádání trupu, nohou, hlavy a paží. Bez této dovednosti se těžko postupuje dopředu.  


"Pokud se ruce pohybují sami od sebe, není to správně. Dantian vytváří propojení mezi svaly a kostmi do tlačících rukou. Je to stejné i u nohou. Celé tělo je koordinované.

"Již při nejmenším pohybu musí být celé tělo lehké a hbité a všechny jeho části propojené jako perly v náhrdelníku". "Když se pohybuje jedna část těla, pohybuje se i celé tělo, když je jedna část těla nehybná, potom je nehybné celé tělo". 


Počáteční dovednosti při praktikování 

Co je nutné si osvojit hned na začátku?

Trénovat princip ~ ne fyzickou sílu. Trénovat příčinu ~ ne její důsledky. Musíme pochopit smysl pohybu.

Trénink rovnováhy a koordinace - Rovnováha, stabilita a koordinace pohybů jsou životně důležité. Závisí na nich mimo jiné naše bezpečí při chůzi na nerovném nebo kluzkém povrchu, udržení rovnováhy při pohybu aktivním nebo pasivním. Jednotlivé části pohybové soustavy nepracují odděleně. Porucha spolupráce svalových řetězců tvoří základ obtíží zad a kloubů.

Vršek nejde bez spodku, ani předek bez zadku; pravá strana nejde bez levé. Pokud myslíme na spodek, nesmíme zapomenout na vršek. Má-li jít něco nahoru, musí nejdřív dolů. Má-li jít něco dolů musí nejdřív nahoru. Jdeš-li doprava, musíš nejdřív doleva. Jdeš-li doleva, musíš nejdřív doprava.

Stání je "hledání pohybu v klidu". Základní cvičení - stání nám umožňuje dosáhnout klidu a pomáhá nám objevit vnitřní pohyby v našem těle. Později, když cvičíme různé pohybové sekvence, pohybujeme se pomalu, abychom si udrželi klid.


 • Uvolnění - těla, dechu, mysli
 • Aktivace bran pro vstup energie do těla 
 • Protažení - těla (šlachy a svaly)
 • Stabilita - zakořenění, dole pevno, nahoře prázdno, vnímání těžiště
 • Dech - brániční dýchání, principy dechu
 • Koordinace a sladění pohybu - vyrovnat funkční poruchy pohybových stereotypů
 • řada dalších pohybových dovedností ...


A pokud v těchto oblastech přetrvává problém, cvičením se jej nedaří odstranit, doporučuji vyhledat ...