JAK ZAČÍT PRAKTIKOVAT

Čchi-kung je cvičení pro harmonizaci energie nazývanou Čchi.

Při cvičení - pro vnímání a rozvoj vnitřní energie - je v každém pohybu vždy zapojeno celé tělo. Učí cvičence vnímat vlastní osobu jako jeden nedělitelný celek v souladu s přírodou. Výuka a trénink je založen na harmonii a souladu dechu, mysli a pohybu. 

Historicky vše vychází ze starých taoistických principů Jin a Jang, navzájem se doplňujících protikladů. Vše je v souladu s tradiční Čínskou medicínou, kde jednou ze základních cest ke zdraví je hlavně prevence. Jedná se cvičení, které slouží k celkovému, harmonickému rozvoji člověka, tedy rozvoje těla, energie i ducha.

 • Účinnost čchi-kungu spočívá v kombinaci tělesných pohybů, pevného postoje, uvolněnosti, dýchání, umění koordinace, koncentraci a v používání představivosti.
 • Čchi-kung pracuje s naším organismem naprosto přirozeným a jemným způsobem v souladu se zákony přírody.
 • Díky přirozenosti, jemnosti a nenásilnosti není téměř riziko poškození zdraví (samozřejmě při dodržení základních pohybových principů).
 • Jednoduché, příjemné, relaxační pohyby čchi-kung rozproudí v těle energii a odstraňují bloky v jejím proudění.
 • Pomocí pomalého plynulého pohybu se uvolní svaly, klouby i nervová soustava, zlepšuje se proudění krve a čchi a vnitřní orgány lépe fungují.
 • Tělo se zbavuje nahromaděného napětí a stresu a lépe regeneruje. Podpoří se očistné procesy v organismu, aby se lépe zbavoval toxinů a odpadních látek. 
 • Hlavní úlohou čchi-kung je rozhýbat čchi v meridiánech. Když jsou všechny dráhy zprůchodněné, funguje dobře všech 12 orgánů a následně další struktury těla jako jsou tkáně, krev, kosti, svaly, cévy...

"I ling čchi, čchi ling li - Mysl řídí čchi, čchi řídí sílu".

Naše cvičení tedy začíná stavem mysli (i). Je třeba ji vyprázdnit. Zbavit všelikých myšlenek a chtění, a s ní osvobodit naši zaúkolovanou paměť. Pomůže nám správné držení těla a správný dech.

Jak začít. Jak se postupně učit. Praktikování probíhá postupně po úrovních, od povrchu do pomalu dosahované hloubky. Je důležité pochopit svou stávající úroveň a vědět, kde přidat, aby to prospělo ke zdokonalování 

Čchi-kung prospívá rovnému držení těla, posiluje šlachy, zpevňuje páteř, uvolňuje bloky v kříži, zároveň procvičuje klouby, šlachy a svaly, aniž by se přetěžovaly.


Princip Stromu, Loutky a Balónu ... a to vše ve vodě :-)

Čcchi-kung obsahuje řadu technik a praxí

 • Které nenásilně rozhýbají klouby a rozproudí v nich krev a energii, počínaje správnými pohyby a sestavou auto-masáže, přes práci s dechem, myslí, po techniky vnitřní práce s energií.
 • Pro správné postavení kloubů a držení těla je také potřeba osvojit si přirozený postoj čchi-kung, v němž je tělo uvolněné a váha rovnoměrně rozložená tak, aby se některé části těla nepřetěžovaly na úkor jiných.
 • Dýchání je klíčem k dlouhému životu. Vrací život a pohyb do všech vnitřních orgánů a tkání a podporuje volný pohyb krve a čchi. Má také pozitivní účinky na psychiku, protože zklidňuje a uvolňuje nervovou soustavu.
 • Postoje čchi-kungu se zvenku jeví staticky, uvnitř jsou však velmi dynamické. Rozproudí v těle energii, posílí tělo a nabijí ho energií. 
 • Meditace, relaxace a práce s myslí nás učí zklidnit svou mysl a cvičit ji v bdělosti a uvědomování. Pomůže nám to lépe vnímat, jak na tom jsme a kolik máme energie a zachovat se podle toho.
 • Důležité je udržet vaše tělo, udržet svaly, udržet šlachy a udržet flexibilitu 

Uspořádání těla a postoje

 • ohni kyčle a pokrč kolena (nech tím spočinout svůj trup na svých nohou)
 • Když jsou kořeny hluboké - není důvod se bát větru :-)
 • udržuj svůj rozkrok zakulacený a uvolněný
 • dosáhni správně požadované pozice pánve (hýždí) - uvolněný pas a "zavěšená" hlava umožní pánvi přirozené a uvolněné podsazení a tím napřímení páteře udržuj svůj trup napřímený to ale neznamená, že musí být vždy za každé situace kolmo k podložce
 • vrcholek hlavy zvedni nahoru - jako bychom ho zavěsili na lanko ke stropu
 • povytáhni svoje záda (horní část páteře - nikoliv ramena a lopatky) nahoru
 • uvolni hrudník
 • uvolni a nech klesnout svoje lokty
 • nech klesnout svoje ramena
 • uvolni všechny klouby

Naplnění těchto principů je správné uspořádání trupu, nohou, hlavy a paží. Bez této dovednosti se těžko postupuje dopředu. 

Počáteční dovednosti při praktikování 

Lao-c´ řekl: "I ta nejdelší cesta začíná prvním krokem."

Filosofie Taoismu staví JIN negativní před JANG pozitivní, protože negativní je matkou pozitivního. Proto musí aktivitě předcházet klid a tvrdosti předcházet měkkost

Co je nutné si osvojit hned na začátku?

Trénink rovnováhy a koordinace - Rovnováha, stabilita a koordinace pohybů jsou životně důležité. Závisí na nich mimo jiné naše bezpečí při chůzi na nerovném nebo kluzkém povrchu, udržení rovnováhy při pohybu aktivním nebo pasivním

 • Uvolnění - těla, dechu, mysli
 • Aktivace bran pro vstup energie do těla 
 • Protažení - těla (šlachy a svaly)
 • Stabilita - zakořenění, dole pevno, nahoře prázdno, vnímání těžiště
 • Dech - brániční dýchání, principy dechu
 • Koordinace a sladění pohybu - vyrovnat funkční poruchy pohybových stereotypů
 • řada dalších pohybových dovedností ...

A pokud v těchto oblastech přetrvává problém, cvičením se jej nedaří odstranit, doporučuji vyhledat ...