Jin Jang

Aplikace teorie jin-jang

Jednota protikladů je obsažena ve:

 • přitažení a odstrčení,
 • napnutí a uvolnění,
 • otevření a zavření,
 • postupu a ústupu,
 • pohybu pomalu a rychle,
 • nahoru a dolů,
 • vpřed a vzad,
 • vpravo a vlevo,
 • v nádechu a výdechu,
 • v prázdnotě a plnosti.
 • Jin a Jang v Jednotě tvoří Celistvost
 • Jin a Jang v Jednotě tvoří Nekonečnost
 • Jin a Jang v Jednotě tvoří Věčnost

Protiklady jsou obsaženy v každém prvku cvičení, jsou základem změny pohybu a držení končetin i trupu. Mohou být interpretovány, v závislosti na souvislostech, různými způsoby, např. z hlediska::

 • pozornosti: pokud se soustředíte na pravou ruku, je z pohledu protikladů "plná", zatímco levá ruka, která je mimo vaši pozornost, je "prázdná",
 • těžiště: při levém postoji gongbu je levá noha, která je podpěrou těla "plná", zatímco odlehčená pravá noha je "prázdná",
 • aplikace síly: lehké kontrolované pohyby jsou "prázdné", zatímco pohyby provedené se značným úsilím jsou "plné".

Nejzákladnějším principem výcviku je propojení

 • zjevného se skrytým
 • tvrdého s měkkým
 • silného s jemným
 • vnějšího s vnitřním

Dvě extrémní síly, které se vzájemně doplňují, prolínají, navazují na sebe a nemohou bez sebe existovat. Polarita dvou prvků přináší úplnost jednoty, sílu proměnlivého celku, dynamiku dějů... 

 • prázdnotě odpovídá poddajnost a měkkost,
 • plnosti odpovídá napětí a tvrdost;

Jinový a Jangový aspekt

Tato cvičení provádět v klidu ~ propojit dech s pohybem ~ uvědomovat si jejich vnitřní vazbu ~ sledovat, jak se tělo pohybuje jako jednotný celek, jako dlouhá vlna, která prochází bez přerušení (podle vašeho záměru) tělem.

Zdroj: Alena Koutecká: https://www.taiji-ak.cz/jinovy-a-jangovy-aspekt-taijiquan

Jangový aspekt

Zkuste si při cvičení všímat fyzických proměn tchaj-ťi, 

 • jak se vám postupně otevírá či zavírá ruka/paže/noha, kde se jeden extrém proměňuje v druhý
 • jak se pohybujete po kruhu či spirále
 • jak se opíráte o nohy/chodidla, které nesou váhu celého vašeho těla
 • jak se vám otáčejí klouby v těle, zejména jak pracují kyčle
 • jak neustále spočíváte v těžišti (respektive v tan-tchienu), přestože se vaše tělo plynule přemísťuje z místa na místo
 • jak se jednotlivé části těla pohybují samostatně a přitom na sebe navazují
 • jak je jedna strana těla vždy aktivní, druhá pasivní; jedna část ruky/nohy je vždy aktivní a druhá pasivní...

Jinový aspekt

Při postoji wu-ťi nebo pozice držení balónu. Pravidelně a zhluboka dýchat ~ dech se postupně zklidňuje, zpomaluje, prohlubuje.... Uvědomte si:,

 • že nádech i výdech mají přirozeně rychlejší a pomalejší fázi (dech je dynamický)
 • jak nádech směřuje přes bod paj-chuej a páteř do vašeho středu (spodního tan-tchienu) a výdech vás ukotví prostřednictvím nohou a chodidel do země
 • že s každým dalším nádechem a výdechem více zakořeňujete, váha více klesá do chodidel, ale horní část těla je uvolněná, vzpřímená, a tím ve vašem těle vzniká jakési "pnutí"
 • že dech, zejména fáze výdechu, má schopnost rozpouštět napětí v kterékoliv části vašeho těla, ta se pak stává lehčí, volnější, otevřenější, vnímavější
 • že dech prochází celým vaším tělem a je schopen (pokud byste se rozhodli začít pohybovat) "podpořit/generovat" pohyb

Souvislosti

Kam dál

Pět elementů

Pět prvků představuje pět základních energii v přírodě symbolizující ubývání a narůstání jin a jang.