T A O

Ještě jsou zde tři drahokamy, jež uchovávám a ochraňuji:
  • První je soucítění, skrze které najdete odvahu.
  • Druhý je umírněnost, skrze kterou najdete velkorysost.
  • Třetí je skromnost, skrze kterou najdete vliv.
Lao-c´- Tao te ťing

67. kapitolaVložte

Taoismus označuje filozofickou školu založenou na textech Tao te ťing - Kniha o cestě a ctnosti.

Dle Tao te ťing platí, že Tao plodí jedno (jednotu, harmonii). Jedno plodí dvě (protiklady, jin jang). Dvě plodí tři (Nebesa, Zemi a mudrce). Tři plodí všechny věci. 

Taoistické myšlení

Ke cvičení rovněž patří držet se alespoň některých zásad taoistického myšlení.

  • K nim patří především rada "kroťte se a omezte svá přání", kterou vyslovil zakladatelem taoismu Lao-c' ve svém spise Tao te ťing.
  • Dále sem patří zásada vyhýbat se hněvu. Tradiční čínský názor říká, že sedm emocí (radost, zlost, melancholie, hloubavost, smutek, strach a úlek) jsou vnitřní činitele, které mohou být nápomocny vzniku nemocí. Proto by se mělo pří cvičení kultivovat ovládání emocí - člověk by měl být více velkorysý, optimistický a klidný.
  • Ovládat přání znamená nemyslet na nedosažitelné věci. lidé se cítí skleslí, když nemohou dostat po čem touží.
  • Cvičte s úsměvem! Čínské přísloví říká: "Úsměv dělá lidi mladšími a ze smutku šedivějí vlasy".

Wu-ťi ~ Tchaj-ťi ~ ...

"Wu-ťi, Nevydělené, (učiní) Velký předěl, Tchaj-ťi. Tchaj-ťi se pohne a rodí jang; (když) pohyb dosáhne maxima, nastává klid a klid rodí jin; (když) klid dosáhne maxima, opět vzniká pohyb.

Jednou je pohyb a jednou je klid, takto jsou sobě vzájemně kořenem. Vydělením jin a vydělením jangu se ustanovují dva praprincipy. Jang přeměňuje, zatímco jin spojuje, a z toho se rodí voda, oheň, dřevo, kov a zem; (tato) paterá čchi se pravidelně rozšiřuje, a tak jsou uváděna do chodu čtyři roční období.

(Když) se pět prvků sjednotí - to je jin a jang; (když) se sjednotí jin a jang - to je Tchaj-ťi, a Tchaj-ťi má svůj kořen ve Wu-ťi, v Nevyděleném."