Sedm hvězd

Sedm hvězd 

"Sedm hvězd, to jsou hlava, ruce, ramena, lokty, boky, kolena a chodidla, dohromady sedm pěstí úderových ploch, to je sedm hvězd."

Jinak lze chápat i jako:

 • Tři Klouby dolní končetiny = kotníky, kolena, kyčle 
 • Tři Klouby horní končetiny = zápěstí, lokty ramena 
 • Sedmá je Páteř

Vnější harmonie pohybu

Tři vnější harmonie:

 1. ramena a kyčle jsou v harmonii - je nejdůležitější - jde o spojení dolní a horní časti - spojuje je rovná páteř
 2. lokty a kolena jsou v harmonii, 
 3. ruce a chodidla jsou v harmonii, 

Páteř potom propojuje:

 • hvězdy dolních končetin (které tvoří pevnou konstrukci - nohy drží střed - správné zasednutí)
 • s vrchními třemi hvězdami horních končetin, které jsou volné a pohyblivé v rytmu a v souladu s pohybem těžiště (pozice je měkká - uvolněná).


Platí pravidla:

 • Vrch je citlivý na to, co se děje kolem, ale spoléhá se na pevný stabilní spodek.
 • Rámec, který vytvoří nohy, je prostor, v kterém se pohybují ruce. Změníme-li pozici nohou, musíme změnit i pozici rukou (elipsa horizontální - kruh - elipsa vertikální)
 • Čchi musí klesnout dolů do spodní části Tantienu, aby mohla stoupat po páteři nahoru

Klouby a pohyb synoviální tekutiny

Kloub je spojení a zároveň ohebné místo vzájemně se stýkajících dvou nebo více kostí. Slouží k pohybu určité části těla.  Kloub se skládá z dvou styčných ploch kostí krytých chrupavkou. Jedna plocha se nazývá kloubní hlavice a druhá kloubní jamka.

Každý kloub je jiný: kolenní kloub je největší, nejkomplexnější a zároveň nejvíce zatěžovaný. Nejpohyblivějším kloubem v našem těle je ramenní kloub.

Součástí velkých kloubů bývá i

 • meniskus (kolenní, resp. ramenní kloub), což jsou měkčí okraje kloubních jamek: (slouží lepší artikulaci kloubu a jemnému dopružení při rotacích a torzích kloubu.)
 • kloubní pouzdro, které kloub obepíná, je zesíleno vazy, z vnitřní strany ho vystýlá synoviální membrána produkující synoviální tekutinu (kloubní maz), která zmírňuje tření, vyživuje kloubní chrupavky a zajišťuje pevné přilnutí kloubních ploch k sobě.

Pohyb synoviální tekutiny 

Synoviální tekutina je důležitou součástí každého synoviálního kloubu, v němž vyplňuje jeho kloubní dutinu. Synoviální tekutina plní funkci "kloubního maziva", které se podílí na hladkém pohybu kloubu. Zároveň působí i jako tlumič nárazů, protože rozkládá tlak působící na kloubní plochy.

 • Synoviální buňky jsou buňky vystýlající kloubní dutiny (vyjma styčných ploch kloubu), kde společně tvoří synoviální membránu (synovium).

 • Synoviální membrána je v přímém kontaktu s vnějším a vnitřním prostředím kloubní dutiny. Na vnější (subintimální) straně sousedí s kloubním pouzdrem. Vnitřní (intimální) výstelka membrány je v kontaktu s prostředím kloubní dutiny, kterou vyplňuje synoviální tekutina. 

Synoviální tekutina promazává klouby. Bez ní se klouby snadno opotřebují a bolí. 

Funkce kloubu - problémy - řešení

Klouby napomáhají pohybu končetin, lokomoci člověka, sebeobsluze apod. Pokud jsou klouby používány patřičně, jejich činnost je celoživotní. 

Při přetěžování kloubů, chronicky zkrácených svalech či nefyziologickém používání kloubů, dále vlivem špatného vyživení kloubu či kloubním onemocněním, chrupavčitý povrch kloubu degeneruje. Spolu s tím tuhnou okolní vazy a šlachy svalů, kloub ztrácí své rozsahy, pružnost "joint-play" a bolest začíná i v okolních tkáních (např. v tíhových váčcích a svalech). To vede ke snížené pohyblivosti člověka, čímž se kloubní omezení dále zacykluje. 

V časných stádiích kloubní bolesti a u raných artróz je metodou volby manuální fyzioterapie - konkr. měkké techniky, jemná kloubní mobilizace a individuální cvičení. Napomáhá i balneoléčba, plavání, lehká svižná chůze, hluboká ventilace aj.


Řešení nabízí Čchi-Kung

Čchi-kung je systém technik, které blahodárně působí na naše svaly, šlachy, klouby, dech a mysl. Přitom harmonizuje energii nazývanou Čchi a uvolňujeme energetické dráhy - meridiány, kterými poté Čchi volně proudí, jak by měla. A právě kolem každého kloubu protéká Čchi v 6 meridiánech (3 Jangové a 3 Jinové). A Čchi příznivě ovlivňuje stav kloubu - pohyb synoviální tekutiny.

Čchi-Kung pozitivně ovlivňuje Fyziologickou kloubní vůli - Kloubní hrou, "joint-play".

Pohyb, který neodpovídá pohybu vyvolanému vlastními svaly kloubu, lze jej vyvolat pouze vnější silou. Má význam pro uchování elasticity a výživu chrupavek, menisků, kloubních pouzder, tíhových váčků, šlach, svalů aj


Velký bederní sval "Sval duše"

"Sval duše" se v těle nachází v oblasti pánve. Obemyká dolní dantian - hlavní energetické centrum těla.

 • Velký bederní sval (the psoas muscle) je nejhlubším svalem lidského těla, ovlivňujícím naší strukturní rovnováhu, svalovou integraci, ohebnost, sílu, rozsah pohybů, pohyblivost kloubů a funkci orgánů. 
 • V taoistické tradici nazývají velký bederní sval trůnem, nebo také svalem duše, protože obemyká dolní dantian - hlavní energetické centrum těla. 
 • Ohebný a silný bederní sval nás uzemňuje a umožňuje tenkým energiím protékat přes kosti, svaly a klouby. 
 • Deprese v oblasti velkého bederního svalu vede k depresi v oblasti střevního traktu. A pokud je v depresi horní část tlustého střeva, začínají se cítit špatně játra. 
 • Mléčná kyselina není utilizována, zvyšuje se množství odpadních produktů, prudce stoupá množství kolagenu, snižuje se tvorba elastinu a pomalu, ale jistě, dochází k útisku meziobratlových kloubů a plotének.

Bedrokyčlostehenní sval

Bedrokyčelní sval (latinsky musculus iliopsoas) je složen z velkého svalu bederního (m. psoas) a svalu kyčelního (m. iliacus). Začíná na vnitřní straně horních bederních obratlů páteře, kde se stýká s úpony bránice. Dále probíhá zadní stranou břišní dutiny a pánevní lopatou, kde se spojuje s m. iliacus v jednu funkční jednotku (m. iliopsoas). Tře se o hranu stydké kosti (lacuna musculorum) a upíná se na malý (vnitřní) trochanter kosti stehenní. 

Je tak startér flexe v kyčli a počáteční fáze kroku. Střídavé kontrakce iliopsoasu při chůzi napomáhají i motilitě střev, tedy trávení a peristaltice. Antagonisty bedrokyčelního svalu jsou svaly gluteální (hýžďové). Má velkou tendenci ke zkrácení, měl by se tedy cvičením protahovat. Zkrácen působí ztuhlost a hyperlordózu bederní páteře, snížení meziobratlových plotének, ochabnutí hýžďových svalů, omezení rozsahů kyčle (předstupeň koxartrózy), problémy trávení aj. 

Jeho hlavní funkcí je zajištění napřímeného držení páteře a pánve, plus má na starosti vykročení. Pokud je tento sval postižen, nelze bez potíží chodit – chybí právě ona úvodní fáze vykročení.