TAO-JIN TCHU-NA ŤING-LUO

Spojení bojových umění s technikami Tao-jin (koncentrovaného vynaložení vnitřní síly) a Tchu-na (cvičení hlubokého dechu). Chen Wangting zkombinoval koordinované pohyby rukou, těla, očí a jednotlivých kroků bojových umění s technikami Tao-jin a Tchu-na. Tím z Taijiquan vznikl kompletní systém cvičení charakterizovaný spojením vnitřní a vnější síly, kdy se "vnitřně cvičil dech a navenek svaly, kosti a kůže". Proto jsou při cvičení dech, vědomí a pohyby velmi úzce propojeny.

Tao-jin

Cvičení charakteristické vědomím řízením čchi fyzickými pohyby - jejich prostřednictvím. Proud čchi může být veden systémem Ťing-luo skrz vnitřní orgány nebo po povrchu těla.
Znamená aktivaci končetin a trupu pomocí myslí řízeného vynaložení vnitřní síly. Souběžně s tímto probíhá ohýbání a naklánění těla a natahování a stahování končetin.

Tchu-na

Hluboké dechové cvičení z dantian. Oirentuje se na obnovu a dodání energie lidskému tělu a aktivaci vnitřních orgánů i funkcí těla pomocí regulovaného dýchání. Skládající se z cvičení hlubokého dýchání břichem. Užívá specielních metod nádechů, výdechů i zadržování dechu.

Ťing-luo

Ťing-luo označuje hlavní a vedlejší kanály (meridiány) tvořící síť cest, kterými proudí vnitřní životní energie čchi a podél nichž leží akupunkturní body (ťing-maj).
Ťing-luo prochází celým tělem, jejich zdrojem jsou vnitřní orgány. Pokud je životní energie v různých částech sítě Ťing-luo v harmonii, člověk se těší dobrému zdraví.

Ťing-luo a krouživé pohyby

Použití teorie ťing-luo společně s krouživými a obloukovými pohyby.
Chen Wangting vytvořil vzájemně propojené krouživé a obloukové pohyby, které jsou jemné a pěkné na pohled. Zároveň velmi dobře korespondují s Ťing-luo teorií tradiční čínské medicíny. Spojením

  1. teorie Ťing-luo s bojovým uměním (jako způsobem posilování vnější síly)
  2. technikami Tao-jin a Tchu-na (pro posílení síly vnitřní)

získalo cvičení Taijiquan ohromující účinky na lidské zdraví.
Taijiquan obsahuje točivé, spirálovité pohyby, které se střídavě rozvíjejí a opět uzavírají, mohou být stažené či volné, pevné nebo jemné. Při cvičení je nutné řídit Qi (doslova "dech", vzhledem k teorii o vnitřní životní síle), které musí být koncentrované, a vnitřně ho nechat proudit celým tělem.