NAVÍJENÍ HEDVÁBNÉHO VLÁKNA

Navíjení hedvábného vlákna

Čchan-ś-kung

Sestavy Taiji nejsou náročné na zapamatování, ale jsou velmi náročné na provedení. V Taiji platí, že není třeba umět mnoho cviků, ale je důležité znát jejich vnitřek, tj. správné vedení dechu, správné střídání hlubokého uvolnění a napětí, správnou koncentraci mysli a z toho vyplývající správné vedení vitální energie čchi (qi). 

Proto cvičení sestav předchází tzv. základní dovednosti (Ji Ben Gong), které zahrnují sérii čchi kungových cviků (Umění sloupu) pro uvolnění a rozproudění energie a nácvik kruhových pohybů vedených z centra těla (Navíjení hedvábí). 

Základní dovednosti - čínsky Ji Ben Gong - výslovnost [T'i Pen Kung]

Seznam jednotlivých cviků sestavy

1. Jou šun čchan kung
Kroužení jednou rukou po směru

2. Jou ni čchan kung
Kroužení jednou rukou proti směru

3. Šuang ni čchan kung
Kroužení oběma rukama proti směru

4. Šuang šun čchan kung
Kroužení oběma rukama po směru

5. Šuang lü
Kroužení oběma rukama po směru a proti směru

6. Šuang lü
Kroužení oběma rukama po směru a proti směru

7. Šuang fen
Kroužení oběma rukama od sebe

8. Šuang che
Kroužení oběma rukama k sobě

9. Šang pu šuang lü
Kroužení rukama po směru a proti směru

10. Šang pu šuang lü
Kroužení rukama po směru a proti směru

11. Li jüan nej čuan
Kroužení rukama k tělu

12. Li jüan waj čuan
Kroužení rukama od těla

Navíjení hedvábného vlákna je cvičení základních pohybů Chen Taiji. Cvičí se v širším a hlubším postoji a slouží k osvojení správného přenášení váhy, přesného vedení rukou a celkové koorginace pohybů. Ovládnutí kruhového pohybu Chan Si Gong je pro Chen Taiji klíčové. Usilí a pečlivost věnovaná těmto základům se pak odráží v provedení sestav. 

Jedním ze základních pravidel a zásad cvičení je pomalost, neustálost a plynulost pohybu vedeného v kruzích, stejně jako vzrůst a pokles JinJangových sil vyvolává pomalý a neustálý koloběh změn, jenž není nikdy přerušován či zastavován. 

Navíjení hedvábného vlákna je základní dovedností při výuce stylu Chen Taiji Quan. Přestože jde o jednoduché základní pohyby -- kroužení jednou nebo oběma rukama v různých kombinacích, za skutečnou vnitřní dovedností se skrývá mnohaletá práce. 

V každém pohybu při navíjení je zřetelná plynoucí energie čchi, která vede vnější pohyb skrze pas. Obrácené taoistické dýchání, soulad pohybu a dechu, přísné dodržování principu 6 harmonií, přenášení váhy, soulad celého těla a vedení ruky, rukou pasem jsou ty nejzákladnější prvky které je třeba ovládnout při navíjení. Teprve poté máme bezpečně vyvinuté základy a můžeme úspěšně nacvičovat Chen styl, sestavu 13 forem a další.

Umění sloupu - Tchaj-ťi čuang kung / čchikung

Základní dovednosti - umění dýchat a pracovat s vnitřní energií čchi. Cvičení ve stoji je především nástrojem k úpravě držení těla. Klouby jsou otevřené, orgány uvolněné a tělem volně proudí energie čchi

Seznam jednotlivých cviků sestavy

1. Tchuo tchien kung
Podpírání (zvedání) nebes

2. Sia an kung
Tlačení směrem dolů

3. Čua jang kung
Nabírání jangové energie

4. Čaj čch´ kung
Rozevírání křídel

5. Pao Qui Gong
Držení míče

6. Kchaj che kung
Otevírání - zavírání

7. Čuan jao kung
Otáčení v pase

8. Čchi šou kung
Zvedání a klesání


Čan Čuang rozvíjí "3 poklady", ťing, čchi a šen (esenci, energii a mysl). Energie, krev, šlachy a kosti jsou obnoveny a celkový energetický systém je reorganizován. Navíc cvičení ve stoji posiluje tělo, veškeré životní funkce stejně jako vnitřní (nej čchi) a vnější energii (waj čchi).  

Pět usměrnění:

  1. usměrnění těla - tchiao-šen-ti
  2. usměrnění dechu - tchiao-ši
  3. usměrnění mysli - tchiao-šen
  4. usměrnění vědomí a představ - tchiao-šin
  5. usměrnění čchi - tchiao-čchi