D e c h - v n i t ř n í   h a r m o n i e

Ovládání dechu

pohyb je vyvážený - je v harmonii s dechem - je doprovázen myslí 

 • Čím pomaleji, tím lépe, protože okolní flora má velice pomalý rytmus dýchání a při cvičení dochází ke vzájemné, více či méně harmonické výměně energií.
  Flora dýchá kysličník uhličitý a produkuje kyslík, fauna dýchá kyslík a produkuje kysličník uhličitý.
 • Při výdechu se dantien rozpíná, břicho se uvolňuje a energie odchází z těla v souladu s myslí např. některou končetinou. Při vdechu se dantien zahušťuje do nepatrného, velice hustého bodu.
 • Tímto dýcháním souvisí uvolněné vedení energie jejími hlavními drahami přes uvolněné klouby kotníky, kolena, kyčle, páteř, ramena, lokty a zápěstí. K narušení volného toku energie stačí jeden nesprávně uvolněný kloub na celé této dráze.
 • Všechny pohyby končetin vznikají v důsledku pohybu dantienu, To znamená, že žádný pohyb končetiny není osamocený, ale je součástí pohybu celého těla a vychází z pohybu či rotace těžiště. Každý pohyb je vyvážený, je v harmonii s dechem a je doprovázen myslí.

Bez rozvíjení dechu bude naše cvičení prázdné a nevyužijeme jeho potenciál. Nejdůležitější je dýchat přirozeně. Na začátku cvičení je potřeba se zklidnit, co nejvíce uvolnit a nechat dech plynout přirozeně. 


Dech - Dýchání nosem - Bránicí

Dýchání nosem

 • Správné dýchání však může zlepšit okysličování těla, včetně mozku a je silnou strategií ke zmírnění stresu a úzkosti.
 • Dýchání nosem je klíčem k dobrému zdraví a zvládání stresu
 • Při stresovaní se váš dech stává rychlejším, hlubším a hlučnějším, častěji se dýchá ústy ~ je tendence dýchat hrudníkem a ne bránicí.
 • Potřebujeme-li se dostat do stavu klidu, musíme dýchat pomalu a pomocí bránice. Tedy je potřeba dýchat méně a dýchání nosem je klíčové.  

Oxid dusnatý (NO) 

Nos uvolňuje během dýchání oxid dusnatý (NO), který se přenáší z nosu do plic. Oxid dusnatý je plyn, který hraje důležitou roli při homeostáze (udržování rovnováhy) ve vašem těle.

Oxid dusnatý také sterilizuje vzduch přenášený do vašich plic, otevírá dýchací cesty a zvyšuje množství kyslíku, které jste dostali do své krve.

Oxid dusnatý byl v roce 1992 zvolen "molekulou roku,"

Podílí se na regulaci průsvitu cév a průdušek, pomáhá snižovat krevní tlak, podílí se na zdraví a pružnosti našich cév, je neurotransmiterem a podílí se na imunitních mechanismech, je zodpovědný i za kvalitu erekce. 

A teď to nejdůležitější - produkce oxidu dusnatého v naší nosní dutině a paranasálních sinusech se může zvýšit až 15x díky jednoduchému broukání. mantru AUM, i jednoduché "Mmmmm".


5 úžasných funkcí nosu z tohoto vyplývajících: Oxid dusnatý má široké spektrum fyziologických funkcí, včetně:

1. regulace cévního tonusu, imunitních reakcí, neurotransmise a dalších procesů. 

2. V nosních dutinách může oxid dusnatý hrát roli při regulaci průtoku krve, ochraně sliznice před infekcemi a modulaci čichových funkcí. Oxid dusnatý působí jako vazodilatátor, což znamená, že rozšiřuje cévy. V dutinách nosních může NO pomoci regulovat průtok krve a udržovat normální krevní oběh.

3. Imunitní funkce: Oxid dusnatý má antimikrobiální vlastnosti a může pomáhat v boji proti infekcím. NO může být produkován nosními buňkami jako součást imunitního systému a může pomáhat eliminovat patogeny, jako jsou bakterie a viry, v dutinách nosních.

4. Podpora dýchání: Oxid dusnatý může pomáhat uvolňovat svaly v dýchacích cestách, což zlepšuje průchodnost nosních cest a usnadňuje dýchání. To může být zejména užitečné při prevenci nebo zmírnění symptomů způsobených zánětem nosní sliznice, jako je například ucpaný nos.

5. Regulace krevního tlaku: Oxid dusnatý hraje roli v regulaci krevního tlaku tím, že ovlivňuje průtok krve a relaxuje cévy. V dutinách nosních může NO pomáhat udržovat rovnováhu krevního tlaku. 

Zdravé a přirozené dýchání

Při zdravém a přirozeném dýchání se všechny tři typy spojí do jediného nádechu a výdechu a vytvoří "plynulou vlnu", která probíhá s nádechem zezdola nahoru a při výdechu seshora dolů.

Je to první věc, kterou děláme, když přicházíme na svět, a poslední věc, kterou děláme, když ho opouštíme.


Při osvojování Zdravého a přirozeného dýchání je důležité zvládnout a poznat tři následující typy dýchání:

1) Břišní neboli brániční dech

Při nádechu se bránice pohybuje dolů a stlačuje břišní orgány. Břišní stěna se vyklenuje směrem vpřed. S výdechem se vrací bránice zase vzhůru a břišní stěna se opět zplošťuje. Výdech je na rozdíl od nádechu pasivním dějem. Břišní dech je základem dýchání. Umožňuje plné využití kapacity plic, přirozeným způsobem zpomaluje a prohlubuje dech a podporuje uvolnění.

2) Hrudní dech

S nádechem se zdvíhají žebra a hrudník se rozvírá, s výdechem se vracejí žebra opět do původního postavení. Proud vzduchu se dostává do středních oblastí plic, ale plíce se plní méně, než při břišním dýchání. Dech je rychlejší a povrchnější. 

Na tento způsob dýchání přecházíme automaticky ve stresových situacích, když jsme nervózní nebo v napětí. Při bezděčném rychlém dýchání zvýšené napětí ještě zesílí a přetrvává. Prolomit tento bludný kruh nám pomůže hluboký a pomalý břišní dech.

3) Podklíčkový dech

U tohoto druhu dýchání proudí vzduch do hrotů plic. S nádechem se zvedá horní část hrudníku s klíčními kostmi, s výdechem opět klesá. Dech je velmi povrchní a rychlý. Takto dýcháme v silně stresových situacích, prožíváme-li strach nebo nedostává-li se nám vzduchu.

Jak provést ÚPLNÝ DECH

Malá pomůcka

Naskýtá se otázka, jak provádět ÚPLNÝ DECH. Je to naprosto jednoduché. Představte si prázdný igelitový sáček. To jsou vaše plíce. Když do sáčku naléváme vodu, tak se plní ODSPODA. Tak se budou plnit vzduchem i vaše plíce.

1. Nejprve dno (břišní, abdominální dech),
2. potom střední část sáčku (kostální, hrudní dech)
3. a nakonec vršek (klavikulární, klíční část plic).

Jestliže chceme tento sáček vyprázdnit a nemůžeme ho přitom otočit vzhůru nohama, jak to uděláme?

1. Musíme ho zmáčknout u dna. Tím se vyprázdní opět odspoda, ode dna. Tedy
2. při výdechu opět začneme vyprazdňovat nejprve dno - naše břicho,
3. potom hruď
4. a nakonec hroty plic v klíčkové části.

A jak vypadá PŘIROZENÝ, pomalý výdech?  = Je to VZDECH 

Principy dechu a dechových cvičení 

Naše kontrola dechu má vliv na zažívací, oběhové, nervové i vylučovací ústrojí. Také, přímo či nepřímo, ovlivňuje naši psychickou a duševní kondici, mění druh, sílu, směr i dimenzi našich představ a přání. Dech je charakterizován různými faktory, které mají vliv na jeho kvalitu i dosažené výsledky. 

Rychlost dechu 

* * *

Pomalejší dýchání - dává více JIN efekt

 • Aktivita fyzického metabolismu klesá, včetně tepové frekvence, cirkulace krve a dalších tělesných látkových výměn. Tělesná teplota se mírně snižuje.
 • Mentálně - produkuje mnohem klidnější a pokojnější rozpoložení, mnohem čistší vnímání a objektivní porozumění, stejně jako citlivější reakci na okolí.
 • Duševně - rozvíjí hlubší vnímání a porozumění a vede nás k většímu univerzálnímu vědomí.

Rychlejší dýchání - dává více JANG efekt

 • Fyzicky - urychluje metabolismus všech tělesných funkcí. Tělesná tepolta se mírně zvyšuje.
 • Mentálně - produkuje více nestabilní a neklidné reakce a jim odpovídající emoční změny. Vnitřní rozpoložení směřuje k větší ofenzivitě až agresivitě či naopak k velké defenzivitě až strachu.
 • Duševně - rozvíjí více subjektivní a egocentrické vnímání okolí a souvisejících podmínek se sklonem oddělovat od sebe jednotlivosti na úkor vnímání komplexního celku.

Hloubka dechu

* * *

Povrchní dýchání - dává více JIN efekt

 • Fyzicky - zapříčiňuje pasivitu organismu stejně jako zhoršuje spolupráci mezi různými tělesnými funkcemi. Tělesná teplota se nepravidelně mění.
 • Mentálně - vede k tendenci být úzkostlivý, nestabilní, frustrovaný, což často může vyústit až ve strach či hrůzu.
 • Duševně - má tendenci vést k povrchnějšímu vnímání, častým změnám rozpoložení, snížení sebedůvěry, ztrátě kuráže

Hlubší dýchání - dává více JANG efekt 

 • Fyzicky - produkuje aktivnější metabolismus a harmonii v celém systému a orgánech. Tělesná teplota je stabilní.
 • Mentálně - vede k plnějšímu spokojení, emoční stabilitě, větší sebedůvěřě a celkově k lepšímu zvládání projevů a emocí.
 • Duševně - rozvíjí stabilnější a pevnější víru i tendenci k více všeobjímajícímu postoji společně s celkovým rozvojem bytosti směrem k celkové lásce.

Délka dechu

* * *

Delší dech - dává více JIN efekt

 • Fyzicky - vede k lepší koordinaci jednotlivých funkcí metabolismu. Tělesná teplota má tendenci ke stabilitě a všechny orgány mají sklon ke zklidnění.
 • Mentálně - produkuje pokojnější vnímání. Výsledkem je více trpělivosti, vytrvalosti a klidu současně se snížením emoční nevyrovnanosti.
 • Duševně - rozvíjí objektivnější a hlubší pochopení a porozumění. Schopnost vnímání budoucnosti (i uvědomování si minulosti) je zvyšována

Kratší dech - dává více JANG efekt

 • Fyzicky - vytváří rychlejší a nepravidelnější metabolismus a tělesné funkce. Tělesná teplota se mírně zvyšuje.
 • Mentálně - produkuje častější změny v představách stejně jako změny stavu mysli. Vede ke snížení trpělivosti i vytrvalosti a ke změnám nálady je třeba mnohem kratší čas.
 • Duševně - vede k disharmonii s prostředím. Má za následek více konfliktní a rozporuplné vnímání světa společně s více subjektivním náhledem na věc a krátkozrakým řešením problémů.

Výhodnější je dech pomalejší, hlubší a delší než rychlý, povrchní a krátký.

Každá vědomá úprava rychlosti, hloubky a délky dechu může vést k rozvoji přirozenějšího dýchání, které pracuje bez jakéhokoliv úsilí. Pomalý, hluboký a dlouhý dech bývá také přirozeně rozvíjen díky kvalitnímu způsobu života - stravě, cvičení, životosprávě atd. Např. nadměrná konzumace potravin a tekutin vede ke zvýšení rychlosti dechu a tím ho činí i mělčí a kratší.

Zdravé dýchání podle Buteykovy metody

 • Podstatou této metody je naučit se méně dýchat. Je to způsob úsporného, ​​povrchního dýchání ne ústy, ale nosem a ne do plic, ale do břicha.
 • Zdravé dýchání by mělo být klidné, mírné a téměř nepostřehnutelné, Nezdravé dýchání, (na druhé straně,) zahrnuje dýchání ústy nebo zřetelné výrazné dýchání během odpočinku.
 • Způsob, jakým dýcháme, ovlivňuje to, kolik kyslíku je uvolňováno z plic do krve a z krve do tkání a buněk. Také ovlivňuje náš krevní oběh, protože ovlivňuje dilataci (rozšíření) nebo zúžení krevních cév, které dodávají orgánům kyslík.
 • Správné dýchání může pomáhat nejen s takovými stavy, jako je astma, senná rýma a vysoký krevní tlak, ale může také zvýšit naši celkovou pohodu. 


 • Osvojení si Buteykovy metody dýchání stabilizuje dýchací vzorce snížením dechové frekvence, stabilizuje hladinu oxidu uhličitého v krvi a snižuje míru úzkosti. Díky dostatečnému množství CO2 se umí z hemoglobinu uvolnit O2 Kyslík a dostat se tam, kde ho potřebujeme.
 • Zdravé dýchání lze popsat jako mírné vlnění, které představuje 8 až 10 nadechnutí za minutu. Tyto vdechnutí probíhají přes nos, a to tak, že pohybovat se má ne hrudník, ale bránice. Snižujeme objem nadechovaného vzduchu.
 • Zlepšuje krevní oběh a dodávání kyslíku do buněk 
 • Rozšiřuje horní dýchací cesty (nos) a dolní dýchací cesty (plíce)
 • Výrazně omezuje bronchokonstrikci vyvolanou cvičením
 • Zlepšuje spánek, soustředění a klid
 • Snižuje nástup a vytrvalost dušnosti
 • Zlepšuje postavení a stabilizaci páteře (špatná funkce dýchání snižuje pohybovou funkci)
 • Snižuje riziko zranění při pohybu
 • Snižuje nároky na energii spojenou s dýcháním 

dole pevno – nahoře prázdno

dole pevno - nahoře prázdno

Při cvičeních životní síly ( čchi-kung) věnujeme význačnou pozornost pocitům, které navazují na dýchání, držení těla a na práci s představou. Všechny tři tyto části čchi-kungu působí na čchi, a ovlivňují, podporují a kontrolují se navzájem. Podle tohoto působení rozlišujeme čtyři účinné směry, působení čchi:

 • stoupání - klesání
 • otvírání - zavírání

Pojmenování se snaží vystihnout směr pohybu životní síly uvnitř organizmu. Ve cvičeních životní síly hrají síla představy a vedení myšlenky vedoucí úlohu při ovlivňování fyziologických funkcí a uplatňují se v dýchání, v životní síle a v držení těla. Sílu představy je možno směrovat rozmanitým způsobem a tak je možno dosahovat rozmanitých účinků.

 • Při směrování čchi silou představy směrem nahoru se zvyšuje tlak krevní, dech se zkracuje a stává se povrchním, může nastoupit pocit tísně v hrudi.
 • Jestliže naopak směřujeme sílu představy směrem dolů až na střed chodidla, pak krevní tlak klesá, dýchání je hluboké a dlouhé, v hrudníku je volno a prázdno.
 • Jestliže je síly představy uchována v pupeční krajině v tantchienu, pak se čchi chová neutrálně, tak podporujeme čchi středu a neutralizujeme čchi, která by měla tendenci se vyvíjet směrem do nerovnováhy. Proto je uchovávání síly představy v tantchienu považováno za základní princip čchi-kungu.
 • Je-li sídlo představy v horní oblasti těla, mluví se o "horním otevření",
 • Jestliže je síla představy deponována směrem dolů, pak se mluví o "dolním otevření".

Z toho vyvozujeme správnost pravidla "nahoře prázdno - dole pevno". 

Konkrétně tím míníme na trupu lehký hrudník a pevné solidní břicho: v hrudní části těla v hrudníku a v hlavě pocit prázdna, lehkosti a v dolní části těla v břiše a v dolních končetinách pocit pevnosti a síly.

V dolní polovině těla má své sídlo, svůj domov, primární čchi a zde musí být uchovávána. Proto vedeme vždy znovu a znovu čchi do dolní poloviny těla. Proto necháváme čchi, resp. dech jakožto aspekt čchi, klesnout k tantchienu, kořen musí být zpevněn, abychom docílili prázdna nahoře s dobrou funkcí smyslových orgánů (zrak, sluch) a s jasným duchem. Když dosáhneme plnost a pevnost, budeme disponovat dostatkem síly a vnitřní čchi - jako strom se silnými kořeny.

Poněvadž základem je vnitřní pevnost, na druhou polovinu hesla ( "nahoře prázdno") nemyslíme, poněvadž to přichází samo od sebe. 

Jaké jsou to pocity, které cítíme při cvičení životní síly?

* * *

Efekty normální 

 • Pocit tepla v krajině bederní, hluboko v malé pánvi a v končetinách.
 • Jestliže vedeme sílu představy do pupeční krajiny (střední tant-chien), pak se setkáváme s pocitem tepla v malé pánvi.
 • Jestliže sílu představy uchováváme vzadu v oblasti mingmenu, pak se objevuje pocit tepla v oblasti bederní. Jeví se někdy jako difúzní teplý proud, teplý vánek.
 • Někdy je pociťován jako teplá voda , která protéká tělem.
 • V rukách a nohách pocit tepla nastupuje velice snadno.
 • Často se setkáváme s pocitem tepla při hlubokém břišním dýchání.
 • Lehké pocení.
 • Zvýšená sekrece slin.
 • Zvýšená pohyblivost svaloviny žaludku a střev.
 • Zlepšení chuti k jídlu s přírůstkem na váze.
 • Redukce váhy u příliš silných jedinců.
 • Zlepšený spánek.
 • Parestezie v kůži - jemné pocity jakoby hmyz lezl po kůži. (funkcionální aktivita čchi - známka zesíleného toku čchi kůží). Těmto kožním projevům čchi se nemá věnovat významná pozornost, tím by mohly tyto jevy se ještě zesílit.
 • Lehké vibrace ve svalech, praskání v kloubech
 • Projasnění ducha a větší množství energie.
 • Jiné individuální příjemné pocity.

Efekty nenormální 

 • Závratě. Pocit plnosti a tíže v hlavě. Napětí v hlavě. Bolesti hlavy.
 • Krátký dech.Tlak v hrudi. Pocit tíže a plnosti v hrudníku.
 • Pocit něčeho těžkého na ramenech.
 • Sucho v ústech.
 • Palpitace srdeční ( bušení srdce)
 • Přechodné poruchy spánku.
 • Únavnost.

Nenormální efekty se vyskytují tam, kde došlo k chybám při nácviku, nejčastěji nedbáním pravidla " dole pevno - nahoře prázdno".