M y s l  -  z  á m ě r

Mysl-záměr

pohyb je vyvážený - je v harmonii s dechem - je doprovázen myslí 

"I ling čchi, čchi ling li - Mysl řídí čchi, čchi řídí sílu"

Vnitřní a vnější harmonie - Vnitřní a vnější trojí sjednocení

Pro správné pochopení práce s vnitřní energií je třeba dosáhnout vnitřní a vnější trojí sjednocení

Vnitřní sjednocení je sjednocení mysli s vůlí, vůle s čchi a čchi se sílou - dechem. Vědomí řídí dech, dech řídí pohyb, (Dýcháme do pohybu)

Vnější sjednocení je sjednocení pohybu rukou a nohou, loktů a kolenou, ramen a beder. Základem je soulad Ramen a Kyčlí


Tři vnější harmonie 

 1. ramena a kyčle jsou v harmonii, 
 2. lokty a kolena jsou v harmonii, 
 3. ruce a chodidla jsou v harmonii, 

Mysl musí být

 • Pozorná, ale uvolněná
 • Pozorná, ale bez emocí

Pozorná mysl nám pomáhá kontaktovat čchi.  Uvolněná mysl, aby byla schopná oprostit se od připoutanosti k prožitku. Zde leží klíč. 

To, co je nejsilnější na naši mysli je, že se může v okamžiku dostat kamkoliv v našem těle. To je ta skvělá část naši mysli.

Mysl je zdrojem a záměr je nástrojem. 

Když se mysl koncentruje, potom rozhodne a záměr se uskuteční. 

 • Jestliže mysl není soustředěná, záměr je zmatený. To vede k tomu, že čchi (dech) je rozptýlený a nemůže být soustředěný do síly. 
 • Naopak - když je dech klidný, může se i mysl soustředit.
 • Mysl je tam, kde je tělo - je to otázka uvědomění (... že jdete např. do kloubu, levého ramena, pravého kolena atp.)

Tento stav je ovšem zpočátku jen obtížně dosáhnutelný, Proto je dobré se nejprve soustředit na jednotlivé pohyby a představit si, jako by určitá síla působila proti našemu pohybu. To povede k povzbuzení čchi a k zapojení síly li.

Při cvičení se soustředíme na uvolnění celého těla, ztišení dechu, a tím i zklidnění mysli. Postupným, opakovaným cvičením bude čchi v našem těle proudit přirozeně a náš duch bude čistý a soustředěný.

Uvolnění

Uvolnění je jedním z hlavních klíčů k úspěchu v čchi-kungu. Měli byste si pamatovat, že POUZE, KDYŽ JSTE UVOLNĚNI, BUDOU VAŠE KANÁLY ČCHI OTEVŘENY. Abyste byli uvolnění, musí být nejdříve uvolněná a klidná vaše mysl (I). Když je tato mysl (I) sladěna s vaším dýcháním, bude vaše tělo schopné se uvolnit.

Při cvičení čchi-kungu je několik úrovně uvolnění

První úrovní  ~

je vnější tělesné uvolnění nebo poziční uvolnění. Toto je velmi povrchní úroveň a téměř každý je schopen ji dosáhnout. Sestává ze zaujmutí pohodlného postoje a odstranění nepotřebného napětí, zatímco stojíte nebo se hýbete.

Druhou úrovní  ~ 

je uvolnění svalů a šlach. Abyste toho dosáhli, musí být vaše mysl (I) řízena hluboko do nitra svalů a šlach. Toto uvolnění vám pomůže otevřít vaše kanály čchi a umožní čchi klesnout a akumulovat se v tan-tchienu..

Poslední úrovní  ~

je uvolnění, které zasahuje vnitřní orgány a kostní morek.

POUZE, KDYŽ SE DOKÁŽETE UVOLNIT HLUBOKO DO NITRA SVÉHO TĚLA, BUDE VAŠE MYSL SCHOPNA VÉST TAM ČCHI. 

Pouze na této úrovni bude čchi schopna dosáhnout všude. Pak budete zjevně cítit - jakoby celé vaše tělo mizelo. Když dosáhnete této úrovně uvolnění, budete schopni komunikovat se svými orgány a používat čchi-kungu k upravování nebo regulování poruch čchi, které vám působí problémy. Snažte se také účinněji chránit své orgány a tím zpomalit jejich degeneraci.

Síla představivosti

Hluboký vliv na naši existenci má síla představivosti. Schopnost koncentrace umožňuje soustředit naše duševní síly, takže se ve chvílích uvolnění, když se nenutíme k řešení, dostavují se nové pohledy a nápady.

Nikdy bychom se při cvičení neměli snažit ovládat čchi křečovitě a za každou cenu. Plného účinku se totiž dosáhne pouze tehdy, jestliže spojíme koncentraci s uvolněním.

 • Silou představivosti vedeme sílu čchi z centra (tan-tchien) nahoru do hlavy (paj-chuej): krevní tlak stoupá, dýchání se zkracuje a je povrchnější; člověkje bdělejší, ale také spíše napjatější a vzrušenější.
 • Silou představivosti vedeme sílu čchi z tan-tchienu dolů do nohou (Bublající pramen - akupunkt.bod ledviny 1): krevní tlak klesá, dýchání se prodlužuje a prohlubuje; jsme uvolnění, ale spíše unavení.
 • Když čchi zadržíme ve středu (tan-tchien), je účinek neutrální.
 • Vedeme-li energii čchi vědomě z centra do periferie, má to za následek vytékání energie. Toto otevření zároveň znamená intenzivnější prokrvení periferních oblastí.
 • Když naopak vedeme v představách energii z končetin do středu těla, má to za následek její hromadění. Krev a energie se zadržují v centrálních partiích těla. Hromadění vede k ukládání energie a má výživnou funkci.
 • Musíme zdrůraznit, že čínská filozofie a čínská medicína vycházejí z představy míry a středu. To znamená, že i u představivosti jde o to, vyhnout se extrémům a dosáhnout vyrovnání.

rovnováha - plnost - prázdnota

Dynamická rovnováha

Univerzální princip doplňujících se protikladů

 • V uvolněné mysli musí být také koncentrace.
 • V uvolněném těle musí být vnitřní síla.

V této filosofii staví Číňané JIN (negativní) před JANG (pozitivní), protože negativní je matkou pozitivního. Proto musí

 • Aktivitě předcházet klid
 • Tvrdosti předcházet měkkost

Proměňující se plnost a prázdnota

V praxi jsou plnost a prázdnota přítomny v rukou i nohou, na pravéi levé straně, v horní i dolní části těla. Je-Ii pravá strana plná, pak levá bude prázdná. Podobný vztah existuje mezi pozicí horní a dolní části těla.
Koordinace různých aspektů plnosti a prázdnoty (levá a pravá, hornía dolní, atd.) umožňuje tělu být vždy v rovnováze a "pohodlně podpírat osm směrů".
Po určité době usilovného cvičení se dostaví porozumění vnitřní pevnosti - tvrdosti, která je skryta za měkkými pohyby Taijiquan. "Navenek se jeví jako měkké a pomalé, ale uvnitř skrývají sílu i tvrdost..."

Důkladné zakořenění

 • Noha, nesoucí větší část váhy těla, se nazývá plná, druhá prázdná. Když přesně rozložíme váhu, vyhneme se chybě dvojího zatížení. "Dvojí zatížení" neznamená, že váha je rovnoměrně rozdělena mezi obě nohy, ale spíš takovou pozicí, která zhoršuje možnost pohybu.
 • Při cvičení Tchaj-ti musí být jedna noha pevná, nesoucí váhu těla, druhá prázdná s možností pohybu kterýmkoliv směrem bude třeba. Přesné pochopení tohoto principu vede k důkladnému zakořenění a umožňuje nám při cvičení forem i aplikací snadněji přenášet váhu.
 • Podobně také dominantní ruka při pohybu je plná, druhá prázdná.
 • Zakořeněná spodní část dává sílu, stabilitu a pevnost, zatímco vršek musí být uvolněný, ohebný a lehký.

Schopnost rozlišovat mezi dvěma aspekty, plností a prázdnotou, nám dává schopnost vést účinně sílu při cvičení tchaj-ti forem i určit rozložení váhy a síly soupeře.

Spirální síla

 • Oblast dantian sama o sobě nemá moc síly. Ale když ji zkoordinujete se zbytkem těla, můžete usměrnit hodně síly. 
 • Jakmile zahájíte pohyb z oblasti Dantian, energie Dantian bude komunikovat se zbytkem těla. Pak se energie stane výraznou silou.
 • Spirální síla vstupuje do hry, když otáčíte oblastí Dantian z leva do prava a pak tlačíte celým tělem, pohybujete se z leva do prava. Tímto způsobem generujete sílu. Tělo pak tlačí ruce, které vyjadřují sílu. Jakmile se dantian pohne, podle toho tlačíte rukama.
 • Dantian je jako centrum kruhu nebo koule. Jakmile jej rozpohybujete, celé tělo odpovídá na tento pohyb. Když se dantian začíná hýbat, propojíte jej se svaly, kostmi vašich rukou a nohou a oni se pak začnou hýbat společně.