MERIDIÁNY

Ťing-luo - Meridiány

lidský organism má speciální systém, který spojuje povrch těla s vnitřními orgány, horní polovinu těla se spodní a duté orgány s plnými. Tento systém je nazýván meridiány, což jsou dráhy, jimiž naším tělem proudí energie Qi. 

V zásadě rozeznáváme dráhy hlavní (King), které si můžeme představit jako stromy, z nichž dále rostou jednotlivé větve a sekundární dráhy (Luo). Ovšem i ty mají malé větvičky, které umožňují spojení hlavních drah mezi sebou.

Hlavní úloha drah

Pokud v hlavních drahách koluje nadbytek energie a krve, je nadbytečná část přemístěna do zázračných drah a tam uchována. Dojde-li ke stavu opačném, je tato "odložená" energie vrácena zpět do drah hlavních. Jakákoliv blokáda meridiánů má za následek nedostatečné proudění energie a krve a může vést ke zdravotním problémům. 

Orientace 

 • Tři jangové energetické dráhy paží vedou po vnější straně končetin od špiček prstů k hlavě, odkud je nebeská energie rozváděna po vnější straně dolních končetin a nohou až do prstů a dál koření do země.
 • Tři jinové energetické dráhy nohou přenášejí energii ze země k trupu. Na něm rovněž začínají tři jinové energetické dráhy paží. Odtud pak proudí energie do dlaní a přes špičky prstů dál k nebi.

Rozdělení drah 

Celý dráhový systém pak můžeme rozdělit na základní dráhy, jichž je dvanáct, a mimořádné (tzv. zázračné) dráhy, kterých je osm. 

Příslušnosti k Jin a Jang 

Podle své příslušnosti k oběma principům se hlavní systém dělí na dráhy Jin a jang.

 • Dráhy Jang začínají na hlavě nebo na rukou a jdou dolů po vnější straně končetin. Sběrným místem drah Jang je hlava.
 • Dráhy Jin začínají na nohou nebo na hrudníku a probíhají směrem vzhůru při zvednutých pažích vždy po vnitřní straně končetin. Sběrným místem drah Jin je hrudník.

Příslušnost k orgánům

Podle své příslušnosti k oběma principům se hlavní systém dělí na dráhy Jin a jang.

 • Dráhy Jang jsou tlustého střeva, žaludku, tří ohřívačů, žlučníku, tenkého střeva a močového měchýře.
  Tři ohřívače jsou funkčním obvodem, navzájem spojujícím orgány hrudníku, břicha a urogenitálního (močového a pohlavního) systému. Jde o funkci cévního systému, speciálně o část tvořenou cévní stěnou.
 • Dráhy Jin jsou plic, sleziny, perikardu, jater, srdce a ledvin.
  Perikard nebo též obal srdce - jeho substancí je veškerá krev, proudící mimo srdce.

Právě proto staří Číňané rozpracovali systém Qigongu, jehož cviky umožňovaly vedení energie jednotlivými dráhami a jejich pročištění. 


Základem taoistické praxe kultivace Qi je znalost a funkce dvanácti meridiánů (kanálů), kterými v těle proudí životní energie. Nicméně pro taoistickou praxi mají význam ještě doplňkové meridiány - tzv. osm mimořádných drah. Ty souvisí s funkcemi nervového systému - centrálního, autonomního, mozku atd.

Orgánové hodiny

Jedním ze způsobů, jak čínská medicína popisuje průběh energie v závislosti na denním cyklu, jsou to tzv. ORGÁNOVÉ HODINY. Představují maxima a minima energie v průběhu 24 hodin.

Cyklus 24 hodin je pak rozdělen po 2 hodinách na 12 částí.

V průběhu denního cyklu má daný orgán nejvyšší aktivitu právě ve své hodině a o 12 hodin později má aktivitu nejnižší. 

Tři ohřívače

V čínské medicíně existuje model, na jehož základě jsou vysvětleny různé funkce organizmu, jako například hospodaření s vodou a teplem - jedná se o takzvané tři ohřívače (ohniště). Tři ohřívače rozdělují a rozesílají čchi, řídí všechnu čchi v těle. Má jméno avšak ne pevný tvar.

Slouží jako stezka Původní čchi k orgánům Zangfu. Původní čchi sídlí v Ledvinách, v Ming-menu (Bráně vitality). Původní čchi je hnací silou všech fyziologických procesů. Dodáva teplo potřebné k trávení, podporuje Srdce a povzbuzuje Mozek. Posiluje i obranou čchi a tím zesiluje ochranu celého těla. 


Horní ohřívač 

Horní ohřívač reguluje dýchání. Najdeme jej na hrudním koši mezi klíčovou kostí a hrudní kostí, kde je též srdce a plíce.

 • Patří sem Srdce, Plíce - vše nad bránicí.
 • Jejich schopnost přijímat z kosmu energii se projevuje v akupunkturním bodě PS 17 na střední linii těla mezi prsními bradavkami.
 • V horním ohřívači se čchi setkává s energiemi, které získáváme z přírody prostřednictvím dechu. Tím nemáme na mysli jen čistý kyslík, ale i vůně, které se hned dostávají do mozku.
 • Napomáhá plicím rozptýlit Obranou čchi - hraje důležitou roli v zajištění obranyschopnosti těla.
 • Funguje-li dobře dolní a střední ohřívač, stoupá potravní čchi v dostatečném množství do horní oblasti trupu, aby zde zásobila orgány horního ohřívače, Plíce a Srdce. Plíce vytvářejí druhou část Postnatální čchi - tzv. dýchací čchi.

V horním ohřívači se se mísí Potravní a Dýchací čchi a obě společně vytvářejí Postnatální (osnovnou) čchi, kterou tělo nyní přemění za pomoci Původní čchi do všech forem čchi, jež tělo potřebuje (krec, šťávy a hmota).

Čím více Postnatální čchi získáme, tím méně spotřebujeme čchi Prenatální.

Střední ohřívač 

Střední ohřívač čerpá energii z potravy a získané suroviny používá k budování a rozvíjení tělesných tkání.

 • Patří sem Slezina, Žaludek, Játra, Žlučník - vše mezi bránicí a pupíkem
 • Příslušný akupunkturní bod leží mezi pupkem a hrudní kostí PS 12.
 • Střední ohřívač získává čchi a základní substance z potravy.
 • Stoupající jang ledvin dodává energii a teplo Slezině a Žaludku, aby mohli získávat ze stravy čchi a šťávy a posléze je dát k dispozici tělu - vytváří potravní čchi z toho, co jíme. Tato je první a důležitější složkou Postnatální čchi.

Jeho potenciální schopnosti poznáme podle napětí tkání epigastria: když je epigastrium ochablé, svědčí to o nedostatku chuti k jídlu a v rozvinuté formě o tendenci k poklesu orgánů. Když je epigastrium naopak příliš čilé, ukazuje to na obžerství s hromaděním v zažívacím traktu.

Spodní ohřívač 

Spodní ohřívač odpovídá za část těla od pupku dolů. Přebytečné zbytky látkové výměny jsou vylučovány a energie získaná dýcháním, potravou a pohybem se ukládá. Asi na šíři dlaně pod pupkem se nachází tan-tchien, střed všech vzestupných, sestupných, rozšiřujících se i stahujících pohybů našeho těla.
Mocná bedra a silné břicho vyčnívající pod pupkem svědčí o značné nashromážděné vitální síle.

 • Patří sem Tenké a Tlusté střevo, Ledviny, Močový měchýř - vše pod pupíkem
 • Za tuto oblast odpovídá akupunkturní bod PS 4 - tan-tchien.
 • Ve spodním ohřívači se ukládá hlavně základní oheň celého těla, prenatální energie, díky níž probíhají všechny procesy spalování, budování a přeměny, rozhodující pro délku života a kladoucí základy naší odolnosti.

Všechny buňky našeho těla nesou takzvanou prenatální energii. Tato energie využívá základních látek v buňkách k růstu a pohybu. Tyto látky tvoří materiální bázi tělesných funkcí, výkonnosti a aktivity.

 • Bodem, kde se shromažďují, je ming-men ("Brána života") mezi druhým a třetím bederním obratlem. Jeho poloha vůči tantchienu svědčí o tom, že oba body jsou vzájemně spojeny.

Jak se bude náš život rozvíjet a utvářet, záleží na souhře prenatální energie (naší konstituce související s ming-men) a aktivního budování postnatální energie (přebytky energie z dýchání a potravy v tan-tchienu). 


Dantian (tan-tchien)

Dantian znamená něco jako rumělkové pole, pole elixíru nesmrtelnosti - centra koncentrované energie Qi.

Podle lokalizace se rozlišuje horní, střední a dolní Dantian

 • Horní dantian je umístěn uprostřed hlavy za bodem ležícím uprostřed mezi obočími. 
 • Střední dantian uprostřed hrudníku za bodem ležícím na hrudní kosti uprostřed mezi prsními bradavkami. 
 • Dolní dantian je umístěn v dolní části břicha za bodem, ležícím asi na čtyři prsty pod pupkem.