MERIDIÁNY

Ťing-luo - Meridiány. Hlavní úloha drah

Lidský organism má speciální systém, který spojuje povrch těla s vnitřními orgány, horní polovinu těla se spodní a duté orgány s plnými. Tento systém je nazýván meridiány, což jsou dráhy, jimiž naším tělem proudí energie Qi. Jakákoliv blokáda meridiánů má za následek nedostatečné proudění energie a krve a může vést ke zdravotním problémům. 

V zásadě rozeznáváme dráhy hlavní (King), které si můžeme představit jako stromy, z nichž dále rostou jednotlivé větve a sekundární dráhy (Luo). Ovšem i ty mají malé větvičky, které umožňují spojení hlavních drah mezi sebou. 


Orientace 

 • Tři jangové energetické dráhy paží vedou po vnější straně končetin od špiček prstů k hlavě, odkud je nebeská energie rozváděna po vnější straně dolních končetin a nohou až do prstů a dál koření do země.
 • Tři jinové energetické dráhy nohou přenášejí energii ze země k trupu. Na něm rovněž začínají tři jinové energetické dráhy paží. Odtud pak proudí energie do dlaní a přes špičky prstů dál k nebi.

Příslušnost k orgánům

Podle své příslušnosti k oběma principům se hlavní systém dělí na dráhy Jin a jang.

 • Dráhy Jang jsou tlustého střeva, žaludku, tří ohřívačů, žlučníku, tenkého střeva a močového měchýře.
  Tři ohřívače jsou funkčním obvodem, navzájem spojujícím orgány hrudníku, břicha a urogenitálního (močového a pohlavního) systému. Jde o funkci cévního systému, speciálně o část tvořenou cévní stěnou.
 • Dráhy Jin jsou plic, sleziny, perikardu, jater, srdce a ledvin.
  Perikard nebo též obal srdce - jeho substancí je veškerá krev, proudící mimo srdce.

Rozdělení drah 

Celý dráhový systém pak můžeme rozdělit na základní dráhy, jichž je dvanáct, a mimořádné (tzv. zázračné) dráhy, kterých je osm. Pokud v hlavních drahách koluje nadbytek energie a krve, je nadbytečná část přemístěna do zázračných drah a tam uchována. Dojde-li ke stavu opačném, je tato "odložená" energie vrácena zpět do drah hlavních.

Příslušnosti k Jin a Jang 

Podle své příslušnosti k oběma principům se hlavní systém dělí na dráhy Jin a jang.

 • Dráhy Jang začínají na hlavě nebo na rukou a jdou dolů po vnější straně končetin. Sběrným místem drah Jang je hlava.
 • Dráhy Jin začínají na nohou nebo na hrudníku a probíhají směrem vzhůru při zvednutých pažích vždy po vnitřní straně končetin. Sběrným místem drah Jin je hrudník.

Právě proto staří Číňané rozpracovali systém Qigongu, jehož cviky umožňovaly vedení energie jednotlivými dráhami a jejich pročištění. 


Základem taoistické praxe kultivace Qi je znalost a funkce dvanácti meridiánů (kanálů), kterými v těle proudí životní energie. Nicméně pro taoistickou praxi mají význam ještě doplňkové meridiány - tzv. osm mimořádných drah. Ty souvisí s funkcemi nervového systému - centrálního, autonomního, mozku atd.

Orgánové hodiny

Jedním ze způsobů, jak čínská medicína popisuje průběh energie v závislosti na denním cyklu, jsou to tzv. ORGÁNOVÉ HODINY. Představují maxima a minima energie v průběhu 24 hodin.

Cyklus 24 hodin je pak rozdělen po 2 hodinách na 12 částí.

V průběhu denního cyklu má daný orgán nejvyšší aktivitu právě ve své hodině a o 12 hodin později má aktivitu nejnižší. 

Tři ohřívače

V čínské medicíně existuje model, na jehož základě jsou vysvětleny různé funkce organizmu, jako například hospodaření s vodou a teplem - jedná se o takzvané tři ohřívače (ohniště). Tři ohřívače rozdělují a rozesílají čchi, řídí všechnu čchi v těle. Má jméno avšak ne pevný tvar.

Slouží jako stezka Původní čchi k orgánům Zangfu. Původní čchi sídlí v Ledvinách, v Ming-menu (Bráně vitality). Původní čchi je hnací silou všech fyziologických procesů. Dodáva teplo potřebné k trávení, podporuje Srdce a povzbuzuje Mozek. Posiluje i obranou čchi a tím zesiluje ochranu celého těla. 


Horní ohřívač 

Horní ohřívač reguluje dýchání. Najdeme jej na hrudním koši mezi klíčovou kostí a hrudní kostí, kde je též srdce a plíce.

 • Patří sem Srdce, Plíce - vše nad bránicí.
 • Jejich schopnost přijímat z kosmu energii se projevuje v akupunkturním bodě PS 17 na střední linii těla mezi prsními bradavkami.
 • V horním ohřívači se čchi setkává s energiemi, které získáváme z přírody prostřednictvím dechu. Tím nemáme na mysli jen čistý kyslík, ale i vůně, které se hned dostávají do mozku.
 • Napomáhá plicím rozptýlit Obranou čchi - hraje důležitou roli v zajištění obranyschopnosti těla.
 • Funguje-li dobře dolní a střední ohřívač, stoupá potravní čchi v dostatečném množství do horní oblasti trupu, aby zde zásobila orgány horního ohřívače, Plíce a Srdce. Plíce vytvářejí druhou část Postnatální čchi - tzv. dýchací čchi.

V horním ohřívači se se mísí Potravní a Dýchací čchi a obě společně vytvářejí Postnatální (osnovnou) čchi, kterou tělo nyní přemění za pomoci Původní čchi do všech forem čchi, jež tělo potřebuje (krec, šťávy a hmota).

Čím více Postnatální čchi získáme, tím méně spotřebujeme čchi Prenatální.

Střední ohřívač 

Střední ohřívač čerpá energii z potravy a získané suroviny používá k budování a rozvíjení tělesných tkání.

 • Patří sem Slezina, Žaludek, Játra, Žlučník - vše mezi bránicí a pupíkem
 • Příslušný akupunkturní bod leží mezi pupkem a hrudní kostí PS 12.
 • Střední ohřívač získává čchi a základní substance z potravy.
 • Stoupající jang ledvin dodává energii a teplo Slezině a Žaludku, aby mohli získávat ze stravy čchi a šťávy a posléze je dát k dispozici tělu - vytváří potravní čchi z toho, co jíme. Tato je první a důležitější složkou Postnatální čchi.

Jeho potenciální schopnosti poznáme podle napětí tkání epigastria: když je epigastrium ochablé, svědčí to o nedostatku chuti k jídlu a v rozvinuté formě o tendenci k poklesu orgánů. Když je epigastrium naopak příliš čilé, ukazuje to na obžerství s hromaděním v zažívacím traktu.

Spodní ohřívač 

Spodní ohřívač odpovídá za část těla od pupku dolů. Přebytečné zbytky látkové výměny jsou vylučovány a energie získaná dýcháním, potravou a pohybem se ukládá. Asi na šíři dlaně pod pupkem se nachází tan-tchien, střed všech vzestupných, sestupných, rozšiřujících se i stahujících pohybů našeho těla.
Mocná bedra a silné břicho vyčnívající pod pupkem svědčí o značné nashromážděné vitální síle.

 • Patří sem Tenké a Tlusté střevo, Ledviny, Močový měchýř - vše pod pupíkem
 • Za tuto oblast odpovídá akupunkturní bod PS 4 - tan-tchien.
 • Ve spodním ohřívači se ukládá hlavně základní oheň celého těla, prenatální energie, díky níž probíhají všechny procesy spalování, budování a přeměny, rozhodující pro délku života a kladoucí základy naší odolnosti.

Všechny buňky našeho těla nesou takzvanou prenatální energii. Tato energie využívá základních látek v buňkách k růstu a pohybu. Tyto látky tvoří materiální bázi tělesných funkcí, výkonnosti a aktivity.

 • Bodem, kde se shromažďují, je ming-men ("Brána života") mezi druhým a třetím bederním obratlem. Jeho poloha vůči tantchienu svědčí o tom, že oba body jsou vzájemně spojeny.

Jak se bude náš život rozvíjet a utvářet, záleží na souhře prenatální energie (naší konstituce související s ming-men) a aktivního budování postnatální energie (přebytky energie z dýchání a potravy v tan-tchienu). 


Dantian (tan-tchien)

Dantian znamená něco jako rumělkové pole, pole elixíru nesmrtelnosti - centra koncentrované energie Qi.

Podle lokalizace se rozlišuje horní, střední a dolní Dantian

 • Horní dantian je umístěn uprostřed hlavy za bodem ležícím uprostřed mezi obočími. 
 • Střední dantian uprostřed hrudníku za bodem ležícím na hrudní kosti uprostřed mezi prsními bradavkami. 
 • Dolní dantian je umístěn v dolní části břicha za bodem, ležícím asi na čtyři prsty pod pupkem.