Shaolin Kung-fu

Shaolin

Šao-lin - uplatňuje se zejména jeho fyzická stránka cvičence, při níž jsou rychlost a "dravost" pohybů doprovázeny také určitou dávkou jemnosti a ladnosti. Cílem je rovněž posílit cvičence fyzicky i duševně.


Wu Bu Quan - 5 základních postojů

Tuto sestavu praktikujeme

Wu Bu Quan -  Pět postojů - Wushu

Cvičení pěti kroků Dlouhé pěsti čchang čchüan severního šaolinu - Nejzákladnější sestavou wu-šu kung-fu (wushu gongfu)

Je základní rutina Wushu pro začátečníky. Přestože se jedná o velmi krátkou rutinu, dokonalost tohoto cvičení není snadná. Složky fyzické zdatnosti, jako je flexibilita, hbitost, síla, rychlost a rovnováha, musí být vyvinuty během fáze fyzické přípravy, aby byly plně splněny technické požadavky Wu Bu Quan.

Pro další zvýšení obtížnosti této rutiny ji lze cvičit se zavázanýma očima, kde se rovnováha a smyslové vnímání stávají důležitou součástí tréninku. 

Postupné postoje sestavy Wu Bu Quan
 1. Gong-bu (kung pu)

 2. TAN TUI, Ma-bu (ma pu)
 3. TI XI, Xie-bu (šie pu)
 4. TI XI, Pu-bu (pchu pu)
 5. Xu-bu (ší pu)

Specifickým rysem Shaolin wushu je klesání a zvedání, pohyby vpřed a vzad, všechny pohyby se dějí v přímé linii.  

Neodmyslitelnou součástí je trénink Čch-kungu (práce s energií Čchi), protože bez meditace a vnitřního tréninku by bylo shaolinské umění pouze určitou formou cvičení, nikoli skutečným uměním.

POSTOJE VE WUSHU

Ma-bu, Gong-bu, Pu-bu, Xie-bu, Ti-xi (ťí ší), Xu-bu (ší pu), Tan Tui (Tán Tuí)
(základní postoje wušu: ping-pu, kung-pu, ma-pu, sie-pu, tu-li-pu, pchu-pu a sü-pu)

Ma-bu (ma pu)

 • Nohy jsou rozkročené na vzdálenost 3,5-násobku délky chodidla. Kolena nesmí přesahovat přes špičky, které směřují dopředu. Stehna jsou vodorovně se zemí a obě chodidla spočívají celou plochou na zemi. Váhu držíme uprostřed. Horní polovina těla je vzpřímená. Ruce držíme v pěsti u pasu.
 • Nejčastější chyby: příliš vysoký postoj, příliš nízký postoj (prosednutý), špičky chodidel do stran, vystrčený zadek, ohnutá, nebo příliš předkloněná záda. 

Gong-bu (kung pu)

 • Nohy jsou rozkročené na vzdálenost 5-násobku délky chodidla. Přední noha je pokrčená v koleni. Koleno nesmí přesahovat přes špičku chodidla, která směřuje mírně dovnitř. Zadní noha natažená. Přední špička a zadní pata jsou na jedné přímce. Obě chodidla spočívají celou plochou na zemi. Ruce držíme v pěsti u pasu.
 • Nejčastější chyby: pokrčená zadní noha, chodidlo zadní nohy nespočívá na zemi (stoj na hraně chodidla), koleno přední nohy ohnuté v úhlu větším než 90° (moc vzadu), nebo před úrovní špičky chodidla (moc vepředu). 

Pu-bu (pchu pu)

 • široce rozkročené, přičemž jedna je zcela pokrčená v koleni a špička jejího chodidla směřuje mírně ven, druhá noha je natžená a její špička směřuje dovnitř. Obě chodidla jsou celou plochou na zemi. V základním postoji držíme ruce v pěsti u pasu.

 • Časté chyby: chodidlo některé nohy není celou plochou na zemi, natažená noha není napnutá, skrčená noha není zcela skrčená (vysoký postoj). 

Xie-bu (šie pu)

 • máme jednu nohu skrčenou pod sebou a stojíme na špičce jejího chodidla. Druhou nohu, se stále skrčeným kolenem, přes ni přehodíme. Chodidlo této nohy je celé na zemi. Zadkem sedíme na patě druhé nohy.

 • Časté chyby: koleno spodní nohy se dotýká podlahy 

Ti-xi (ťí ší)

 • je vysoký postoj na jedné noze. Noha na které stojíme je propnutá v koleni, koleno druhé nohy zdvihneme vzhůru, špička této nohy směřuje rovně dolů (nebo mírně k druhé noze, aby chránilo její koleno). Horní polovina těla je vzpřímená. Vtáhneme břicho a jazyk držíme na horním patře. 

Xu-bu (ší pu

 • je váha těla nerovnoměrně rozložena mezi zadní a přední nohu. Zadní noha je pokrčená v koleni a celé její chodidlo spočívá na zemi. Chodidlo přední nohy se země dotýká jen špičkou, rozložení váhy je v poměru 8 : 2, nebo 9 : 1 (zadní : přední noha). Horní polovina těla je vzpřímená, vtáhneme břicho a zastrčíme zadek.

Pozice rukou

Pěst (quan 拳)

Pěst (quan, čuan) je jednou ze základních pozic ruky. Prsty sevřeme do dlaně a zavřeme je palcem, který položíme na ukazováček a prostředníček. Zápěstí je rovné a pevné.

Dlaň (zhang 掌)

V pozici dlaně (zhang, čang) natáhneme čtyři prsty a držíme u sebe, palec skrčíme a přitlačíme k ostatním prstům. Dlaň zápěstí je proti paži ohnutá nahoru v zápěstí v úhlu 90°. Tvar ruky je přirovnáván k listu stromu 柳叶掌 (liu-ye-zhang).

Hák (gou 勾)

V pozici háku (gou, kou) jsou konečky prstů sevřeny k sobě, přičemž se snažíme držet prsty stále natažené. Zápěstí je ohnuté dolů.

Luohan 13 Forms - Shaolin Qigong


Luohan styl je nejstarší a reprezentativní styl Shaolin Kung Fu. Původní kořeny stylu Luohan sahají až do raných epoch chrámu Shaolin

Luohan quan je považován za zcela čistý buddhistický styl Shaolin. Je to nejznámější a důležitý styl shaolinského kung-fu.

Někdy je vhodnější použít jangové tao-jin cviky, zatímco jindy je moudřejší se soustředit na jinové čchi-kungové cviky.


Bódhidharma

Tradiční čínské podání vzniku šaolinského bojového umění přisuzuje zásadní význam Bódhidharmovu devítiletému odloučení. Podle této tradice, když Bódhidharma viděl, že mniši jsou slabí a neschopní jakékoliv intenzivní činnosti, byl tím tak silně znepokojen, že se stáhl do samoty, aby o tomto problému přemýšlel. Zůstal takto izolován celých 9 let. Když vyšel ze své izolace, měl sepsány dvě knihy I-ťin-ťing (Klasická kniha o přeměně svalů a šlach) a Si-suej-ťing (Klasická kniha o čistotě kostní dřeně a mozku). 

Prvně jmenovaná kniha se zachovala dodnes.

Cvičení v této knize jsou formou waj-tanu (zevně-vnitřní čchi-kung), což rozvíjí promoci koncentrace místní čchi a lepší cirkulaci čchi. Mnichové použili tyto metody a zjistili, že tím značně vzrostla jejich síla. Tento trénink byl zahrnut mezi formy bojového umění představoval první do té doby známé použití čchi-kungu v bojovém umění. 

Mniši Šao-linu nadále rozvíjeli tyto metody a došli k 5 souborům forem napodobujících pohyby zvířat s dobře známými bojovými schopnostmi, jako tygr, levhart, drak, had a jeřáb. Tato jména zvířat lze i dnes najít ve stylech kung-fu.


Dovednostní cvičení 

Dovednostní cvičení - Stránka se zatím připravuje  :-)