TŘINÁCT FOREM POHYBU

"Třináct forem (shisan shi), to je třináct technik, pohybů. Technika obrany (peng), vychýlení (lü), tlačení (ji), strkání (an), lokte (zhou), odtržení (lie), strhávání (cai), naražení nadloktím eventuálně ramenem (kao). Čtyři přímé a čtyři šikmé směry, to jsou prvky osmi trigramů. 

Postup (jin), ústup (tui), obrat vlevo (gu), obrat vpravo (pan) a střední rovnováha, tj. setrvání na místě (ding), se řadí ke kovu, dřevu, vodě, ohni a zemi. To je pět prvků. Všem dohromady se říká třináct forem." 

Osm technik rukou (ba men)

označovaných také jako "osm bran", lze pomocí trigramů vysvětlit v širších souvislostech. Jsou podmíněny uspořádáním čar uvnitř trigramu, které vyjadřuje specifiku každého trigramu.

 • Obrana
  odpovídá trigramu nebe a jižnímu směru. Z jeho složení (3 jangové čáry) vyplývá i charakter obranných pohybů Tai Chi, které jsou aktivní, elastické, založené na využívání "energetických vln".
 • Vychýlení
  odpovídá trigramu země a severnímu směru. Z 3 jinových čar vyplývá měkký, pasivní a povolný charakter pohybu.
 • Tlačení
  odpovídá trigramu voda a západnímu směru. Určuje měkký a tvárný pohyb zvnějšku (horní a dolní jinové čáry), zevnitř však pohyb aktivní (střední čára jangová). Připomíná pohyb vody, která svou měkkostí a tvárností překoná vše tvrdé a pevné.
 • Strkání
  odpovídá trigramu oheň a východnímu směru. Charakterizuje techniku, kdy po počátečním strčení (dolní jangová čára) trochu povolíte ruce (střední jinová čára), čímž protivník ztratí rovnováhu a při obnoveném strčení (horní jangová čára) jej shodíte na zem.

Tyto techniky se také někdy nazývají "čtyři směry", zatímco zbývající čtyři jsou označovány "čtyři úhly". Ty lze vysvětlit obdobným způsobem:

 • technika lokte patří k trigramu jezero a jihovýchodnímu směru, 
 • odtržení k trigramu hrom a severovýchodnímu směru, 
 • strhávání k trigramu větru a jihozápadnímu směru 
 • naražení nadloktím ev. ramenem k trigramu hora a severozápadnímu směru. 

Osm základních sil

Těchto osm sil se v boji navzájem kombinuje a využívá se jejich rozdílných vlastností. Přetlačování rukama aplikuje tyto síly při změnách soupeřových pohybů a využívá jich.

 • Pcheng  (Peng)  "Odražení" nebo "odpružení", považuje se za nejdůležitější a slouží k blokování úderu
 • Lu (Lu) - Odvalení vzad "zatažení", pasivní obranná síla využívající útok soupeře
 • Ti (Ji) - "stisknutí", obranná síla sloužící k vyvedení soupeře z rovnováhy
 • An (An) - "zatlačení", obranná i útočná síla
 • Cai (Cchaj)- "stržení", útočná síla sloužící k vyvedení soupeře z rovnováhy
 • Lie (Lie- "rozdělení", rychlá rotační síla
 • Zhou (Čou- "úder loktem", slouží při blízkém kontaktu
 • Kao (Kchao- "opření se ramenem", taktéž pro blízký kontakt

Pět technik nohou resp. pět kroků (wu bu)

souvisí s teorií pěti prvků. Při grafickém znázornění je prvek země (tu) umístěn uprostřed čtverce tvořeného na západě kovem (jin), na jihu ohněm (huo), na východě dřevem (mu) a na severu vodou (shui) a odpovídá střední (vnitřní) rovnováze.

 • Ťin-pu (Ťin) (Kov) Krok vpřed
 • Tchuej-pu (Mu) (Dřevo) Krok vzad
 • Cuo-ku (Šuej) (Voda) Levý střeh
 • Jou pchan (Chuo) (Oheň) Pohled vpravo
 • Čung-ting (Tchu) (Země) Střední rovnováha.