BLOG - PRAXE

Dále uvedené zvuky jednotlivých číslic čínského jazyka vyslovujeme hlasitě ve skupině, nebo sami a melodický průběh jednotlivých číslic zdůrazňujeme podle přiložené nahrávky. Charakter zvuku je i v původní čínské výslovnosti velice podobný.

Skrz vědomé dýchání můžete ovlivnit vaše zdraví nejen na fyzické, ale také psychické úrovni. S každým výdechem můžete uvolnit tělesné a duševní napětí, přičemž z těla odchází až 80% odpadních látek.

Na YouTube jsou k vidění cvičení, při kterém se přirozeně prolíná "Yoga" a "Qigong".

Vaše hlava je středová osa, jako když je "vrcholek hlavy zavěšený", a vaše ruce jsou jako misky po obou stranách, váš pas je plochou základnou a vy "stojíte jako váhy". Když přijde i ta nejmenší trocha lehkosti nebo tíhy, vznášení nebo klesání, naklánění misek k jedné straně vám všechno odhalí. Když jste zavěšení za vrcholek hlavy...