Čchi-kung jako trénink dechu

31.05.2020

DECH JAKO NÁSTROJ K UVOLNĚNÍ

Skrz vědomé dýchání můžete ovlivnit vaše zdraví nejen na fyzické, ale také psychické úrovni. S každým výdechem můžete uvolnit tělesné a duševní napětí, přičemž z těla odchází až 80% odpadních látek.

Pravidelné cvičení, při kterém dbáme na správné nenásilné dýchání nám dodá sílu, výdrž a důvěru ve vaše tělo.   

Při Čchi-kungu bychom měli věnovat pozornost převážně dýchání. Bez rozvíjení dechu bude naše cvičení prázdné a nevyužijeme jeho potenciál.

Jedna z rad Mistra Zhu Tiancaie: 

"Vlastní forma cvičení není příliš důležitá, je to jen jedna z možností a měli bychom se od ní co nejvíce odpoutat. Všechny pohyby jsou velmi uvolněné. Nádech a výdech můžeme do jednotlivých cviků vkládat libovolně, případně na jeden pohyb udělat i více nádechů a výdechů."

Při praktikování Čchi-kungu bez plného vědomého dýchání jde pouze o statické pozice, které mají na stav našeho těla minimální vliv. Hluboké dýchání je nejjednodušší nástroj k uvolnění stresu, napětí či úzkosti, které máme neustále po ruce :-)

Na začátku cvičení je potřeba se zklidnit, co nejvíce uvolnit a nechat dech plynout přirozeně. Přirozenost ve smyslu rychlosti a jemnosti nádechu a výdechu.

Přirozený a klidný nádech a výdech mají vždy trochu rychlejší počáteční fázi, v druhé části jakoby volně doznívají. Každá snaha o násilné ovlivňování či prodlužování dechu působí protichůdně. Při Čchi-kungu bychom se dále měli soustředit na to, aby dech směřoval plně do břicha a při nádechu a výdechu se nám nezvedal hrudní koš.

Místo, kam je potřeba zaměřit naši pozornost a kam vedeme dech, se nazývá dantian [tan-tchien] a nachází se zhruba tři prsty pod pupíkem. Sami si můžeme jednoduše zkontrolovat, zda opravdu dýcháme do břicha, pokud si přiložíme ruce na břicho či jednu ruku na břicho a druhou na hrudník.