Č c h i ~ k u n g

Čchi Kung

Čchi-kung je systém technik, které blahodárně působí na naše svaly, šlachy, klouby, dech a mysl. Přitom harmonizuje energii nazývanou Čchi, která proudí v našem těle. Cvičením také uvolňujeme energetické dráhy - meridiány a životodárná energie - Čchi poté volně proudí, jak by měla. To nám přináší zdraví a psychickou vyrovnanost.

ČCHI KUNG doslova znamená ~ práci a kultivaci vitální energie. Jde o cvičení pro vnímání a rozvoj vnitřní energie.


Název Chi Kung je složen ze dvou slov: 

Chi (čchi, qi)  

Čchi je jakási substance či energie, která existuje v každém bodě vesmíru.

Kung (gong) 

Dovednost, schopnost, mistrovství, kultivace

ČCHI KUNG  - Základní charakteristika

Čchi-kung slouží k navození relaxace, která umožňuje najít cestu zpět ke svému přirozenému stavu. Není to však statický stav, ale dosažení dynamické rovnováhy tím, že se člověk začne pohybovat v souladu s přírodou - gravitační silou.

 • Hluboce léčivý čchi-kung učí tajemství úplného vyprazdňování těla od jeho starých vzorů nemocné energie, a potom ho znovu naplní použitím čchi ze Slunce a hluboké Země.
 • U relativně zdravých jedinců působí CCHI KUNG preventivně, tj. energeticky harmonizuje dřív než se nemoc projeví na fyzické úrovni.
 • Uvnitř těla působí protikladné síly.
 • Čchi-kung je umění nalézt rovnováhu mezi všemi těmito silami pomocí vzájemného sladění funkcí těla, mysli a dýchání.
 • Pomáhá uvolnění organizmu (nezaměňovat s relaxací), což umožňuje nemocnému tělu resp. orgánu načerpat energii cchi, kterou potřebuje k uzdravení.
 • Postupně dochází k harmonizaci energie v těle, která se projeví ve zvýšení imunity, hormonální stability, stabilitě lymfatického systému atd.
 • Pomocí cvičení CCHI KUNGU odstraníte bolesti páteře, únavu, stres, zlepšíte soustředění a spánek, rozvinete duševní pohodu, emocionální stabilitu, klid...

Osm kusů brokátů - "baduanjin"

Klenot čínského umění qi-gong. Jedna z nejrozšířenějších qigongových sestav vůbec. Toto cvičení má mnoho modifikací a různých druhů provedení - všechny však mají stejný základ a zdravotní účinky

 • Zaměřuje se na rozvoj vnitřní energie čchi v těle. Principy jsou podobné jako v indické józe - sestavy a statická cvičení.
 • je primárně zaměřena na základní uvolnění energie v drahách
 • každý brokát má jinovou a jangovou část
 • jangová část je zaměřena na protažení šlachosvalových drah a na energetizaci meridiánů
 • jinová čast je zaměřena na kultivaci a rozhýbání uvolněné energie

Umění sloupu - "zhan zhuang"

Zhan Zhuan Gong funguje skrze aplikaci následujícího konceptu: záměr [mysl] je nadřazen fyzické síle za účelem zlepšení/posílení všech fyziologických orgánů a jejich funkcí.

 • Umění stání jako strom (Zhan Zhuang - čti Čan Čuang)
 • Cvičení spočívá v nehybném stání v určitých pozicích od několika desítek minut až v po několik hodin.
 • Je to jedna z nejtěžších disciplín. Poněvadž při "nepohybu" se projeví tendence k těkavosti mysli a zároveň není ze začátku snadné nehybně stát po delší dobu a být přitom uvolněn.
 • Cvičení spočívá v uvolněném stání za plné účasti vědomí. Když jsou síly jin a jang (napětí a uvolnění těla) v rovnováze, jsou nastoleny vhodné podmínky pro cirkulaci čchi a krve. Když v tomto stavu setrváme delší dobu má to blahodárný účinek na naše tělo. Buňky začnout regenerovat, procesy v těla začnou opět plně fungovat, mysl se zklidní.
 • Dlouhodobým pravidelným cvičením výrazně zvyšujeme vnitřní sílu těla a zlepšujeme si vnímavost energií kolem nás.

Nejprostší cvičení bývá tím nejúčinějším

Postoje:

 • Pozice - Wu Chi
 • Pozice - Držení míče
 • Pozice - Držení vlastního břicha
 • Pozice - Stání v říčním proudu
 • Pozice - Držení míče před tváří
 • Pozice - Brána země
 • Pozice - Brána nebes
 • Různé pozice - Váha na jedné noze
 • Cvičení Zhan Zhuang je důležitou složkou vnitřních bojových umění
 • Může být praktikován též v sedě či vleže, nejčastěji však bývá cvičen v nehybných pozicích ve stoje.
 • Pokud máme mít při cvičení Zhan Zhuangu správnou pozici, váha musí být rovnoměrně rozdělena na obě nohy tak, abychom se v pozici cítili příjemně a uvolněně, což umožní, aby se mohl záměr [mysl] projevit a pracovat.
 • Při cvičení Zhan Zhuang používáme mysl k tréninku našeho těla.
 • Ačkoliv z hlediska fyzického je stání v pozici zcela nehybné, záměr [mysl] pracuje uvnitř těla velmi intenzivně, aby došlo k harmonizaci všech fyziologických orgánů s danou pozicí, a to tak, že všechny části těla se podílí na udržení této statické pozice.
 • Ve cvičení Zhan Zhuang existují několik fází vztahujících se k vysokým nárokům, které vyžaduje bojové umění: uvědomění [poznáváni], harmonie a aplikace.
 • Cvičení Zhan Zhuang jsou cvičením kultivujícím Vaši vnitřní energii Qi. 

Stojíme jako strom a měníme pozice rukou, které uzavírají energetické okruhy, tím pozvedáme a vyvažujeme svou energii.

Pět zvířat - "QI GONG WU XING"

Celá sestava pěti zvířat je proniknuta principem Jinu a Jangu, pohybem a klidem, tvrdostí a měkkostí, prázdnotou a plností. Vznik a vzájemná přeměna Jinu a Jangu, pohybu a klidu, tvrdosti a měkkosti, prázdnoty a plnosti má velký účinek na lidské zdraví a léčbu nemocí..

 • Tato metoda byla vytvořena na principu napodobování formy a pohybu zvířat
 • Základem je pomocí této metody ukáznit mysl, vstoupit do ticha, kultivovat ducha a pěstovat energii.
 • Důraz je kladen na vztah souladu pěti zvířat (wuqin) s pěti prvky (wuxing) a pěti prvků s pěti tělesnými orgány. Využívá se zde principu vztahů pěti prvků (rození, ovládání, potlačování a vzájemná přeměna) k provádění cvičení, léčbě onemocnění a udržení zdraví.
 • Spontánní pohyb, který nastává po skončení cvičení, je způsoben uvedením do pohybu esence a čchi pěti orgánů.
 • Každý pohyb zvířat zlepšuje funkci určitého vnitřního orgánu.
 • Pozice draka, tygra, leoparda, hada a jeřába v extrémních polohách vede k rychlému rozvoji fyzické a psychické adaptability. 

Jednotlivé pozice uvolňují blokace drah a 5 orgánů - ledvin, plic, jater, sleziny a srdce.

Vztah pěti zvířat a pěti prvků je následující 

 • Drak - voda a ledviny
 • tygr - kov a plíce
 • leopard - dřevo a játra
 • had - země a slezina
 • jeřáb - oheň a srdce

Cvičení pěti elementů

Jednoduchá cvičení podporující zvláštnosti a jedinečnosti každého z pěti elementů.

 • Tento systém slouží k pochopení vztahů mezi vnitřními orgány těla, mentálními a emocionálními stavy, životním prostředím atd. 
 • Tyto vztahy mohou být podpůrné, nebo mohou být destruktivní, přičemž jeden element převládá a může ostatní elementy zcela ovládnout.

Ukázky cvičení

sestav, které cvičíme - praktikujeme ...

(c) www.youtube.com