Č c h i ~ k u n g

Čchi Kung

Čchi-kung je systém technik, které blahodárně působí na naše svaly, šlachy, klouby, dech a mysl. Přitom harmonizuje energii nazývanou Čchi, která proudí v našem těle. Cvičením také uvolňujeme energetické dráhy - meridiány a životodárná energie - Čchi poté volně proudí, jak by měla. To nám přináší zdraví a psychickou vyrovnanost.

Čchi-kung - Je cvičení pro vnímání a rozvoj vnitřní energie. Doslova znamená - práci a kultivaci vitální energie.

Čchi-kung v sobě spojuje techniku hlubokého břišního dýchání, koncentraci naší mysli a jednoduché pohyby celého těla.

Čchi-kung je především tréninkem dechu

Existuje velké množství Čchi-kung cvičení a všechny obsahují stejné tři základní principy, neboli Tři regulace (San Tiao).

 1. Regulaci těla (Tiao Shen)
 2. Regulaci dechu (Tiao Xi) 
 3. Regulaci mysli (Tiao Xin)

Název Chi Kung je složen ze dvou slov: 

Chi (čchi, qi)  

Čchi je jakási substance či energie, která existuje v každém bodě vesmíru. Čchi si můžeme vysvětlit jako dech, vnitřní sílu, životní vitalitu. 

Kung (gong) 

Dovednost, schopnost, mistrovství, kultivace. Kung znamená úsilí, práci, umění. 

ČCHI KUNG  - Základní charakteristika

Čchi-kung slouží k navození relaxace, která umožňuje najít cestu zpět ke svému přirozenému stavu. Není to však statický stav, ale dosažení dynamické rovnováhy tím, že se člověk začne pohybovat v souladu s přírodou - gravitační silou.

 • Hluboce léčivý čchi-kung učí tajemství úplného vyprazdňování těla od jeho starých vzorů nemocné energie, a potom ho znovu naplní použitím čchi ze Slunce a hluboké Země.
 • U relativně zdravých jedinců působí CCHI KUNG preventivně, tj. energeticky harmonizuje dřív než se nemoc projeví na fyzické úrovni.
 • Uvnitř těla působí protikladné síly.
 • Čchi-kung je umění nalézt rovnováhu mezi všemi těmito silami pomocí vzájemného sladění funkcí těla, mysli a dýchání.
 • Pomáhá uvolnění organizmu (nezaměňovat s relaxací), což umožňuje nemocnému tělu resp. orgánu načerpat energii cchi, kterou potřebuje k uzdravení.
 • Postupně dochází k harmonizaci energie v těle, která se projeví ve zvýšení imunity, hormonální stability, stabilitě lymfatického systému atd.
 • Pomocí cvičení CCHI KUNGU odstraníte bolesti páteře, únavu, stres, zlepšíte soustředění a spánek, rozvinete duševní pohodu, emocionální stabilitu, klid...
 • Důležité je udržet vaše tělo, udržet svaly, udržet šlachy a udržet flexibilitu  

Někdy je vhodnější použít jangové tao-jin cviky, zatímco jindy je moudřejší se soustředit na jinové čchi-kungové cviky.

Čchi-kung Pa tuan ťin - Osm kusů brokátu

(QiGong Ba Duan Jin)

Klenot čínského umění qi-gong. Jedna z nejrozšířenějších qigongových sestav vůbec. Toto cvičení má mnoho modifikací a různých druhů provedení - všechny však mají stejný základ a zdravotní účinky.

Název Ba Duan Jin lze přeložit jako "8 kusů brokátu", "8 hedvábných pohybů" nebo "8 tkaní hedvábí". Ba = 8, duan = uvědomění, jin = hedvábí. Název nastiňuje, jak by těchto 8 cviků mělo působit pro lidské tělo - cvičení by jej mělo posílit a dodat mu energii té nejvyšší kvality, jakou má právě hedvábí nebo brokát.

Osm kusů brokátů - "Ba Duan Jin" - jinak teké "Pa-tuan-ťin" Pa - znamená osm, symbol nekonečnosti Tuan - znamená cvičení Ťin - znamená drahocenou latkuOsm kusů brokátů - "Pa-tuan-ťin"


Ba Duan Jin je posloupnost pomalých pohybů, které jsou navrženy tak, aby rozpohybovaly každý kloub, sval a energetický kanál v těle. Přispívá na zesílení vnitřních orgánů, energetických systémů, uvolnění zad a páteře. Přispívá k odstranění stresu a napětí ze svalů, k uvolnění zablokovaných emocí. Ba Duan Jin se především používá jako forma meditace a regenerace.

 • Zaměřuje se na rozvoj vnitřní energie čchi v těle.
 • je primárně zaměřena na základní uvolnění energie v drahách
 • každý brokát má jinovou a jangovou část
 • jangová část je zaměřena na protažení šlachosvalových drah a na energetizaci meridiánů
 • jinová čast je zaměřena na kultivaci a rozhýbání uvolněné energie

Názvy a zdravotní účinky jednotlivých pozic:

1. cvik "Podepření oblohy" - rozproudění a harmonizace energie v celém těle

2. cvik "Napínaní luku" - aktivace srdce, plic a meridiánů na pažích

3. cvik "Vytláčení nebe a stláčení země" - regulace funkcí žaludku, sleziny, jater, žlučníku

4. cvik "Ohlédnutí se vzad" - masáž ledvin, rotace a protažení celé páteře

5. cvik "Otočení hlavy a těla s hlasitým nádechem" - zbavování se srdečního ohně

6. cvik "Záklon a předklon" - masáž ledvin a dutiny břišní, protažení páteře

7. cvik "Údery rozevřenou dlaní" - povzbuzení plic, srdce, centrální nervové soustavy, mozku

8. cvik "Zvedání se na špičkách a pád na paty" - zbavení těla napětí a masáž vnitřních orgánů

Názvy držení těla jsou:

 1. Tlačení do nebes
 2. Kreslení luku
 3. Oddělující nebe a Zemi / Rozdělte nebe a Zemi
 4. Moudré sovy hledí pozpátku / Moudrá sova hledí zpět
 5. Velký medvěd se otáčí ze strany na stranu
 6. Dotýkání prstů a ohýbání se pozpátku
 7. Sevřené pěsti s naštvaným pohledem
 8. Protažení těla 

Umění sloupu - "zhan zhuang"

Zhan Zhuan Gong funguje skrze aplikaci následujícího konceptu: záměr [mysl] je nadřazen fyzické síle za účelem zlepšení/posílení všech fyziologických orgánů a jejich funkcí.

Stání je "hledání pohybu v klidu". Základní cvičení - stání nám umožňuje dosáhnout klidu a pomáhá nám objevit vnitřní pohyby v našem těle. Později, když cvičíme různé pohybové sekvence, pohybujeme se pomalu, abychom si udrželi klid.

 • Umění stání jako strom (Zhan Zhuang - čti Čan Čuang)
 • Cvičení spočívá v nehybném stání v určitých pozicích od několika desítek minut až v po několik hodin.
 • Je to jedna z nejtěžších disciplín. Poněvadž při "nepohybu" se projeví tendence k těkavosti mysli a zároveň není ze začátku snadné nehybně stát po delší dobu a být přitom uvolněn.
 • Cvičení spočívá v uvolněném stání za plné účasti vědomí. Když jsou síly jin a jang (napětí a uvolnění těla) v rovnováze, jsou nastoleny vhodné podmínky pro cirkulaci čchi a krve. Když v tomto stavu setrváme delší dobu má to blahodárný účinek na naše tělo. Buňky začnout regenerovat, procesy v těla začnou opět plně fungovat, mysl se zklidní.
 • Dlouhodobým pravidelným cvičením výrazně zvyšujeme vnitřní sílu těla a zlepšujeme si vnímavost energií kolem nás.

Nejprostší cvičení bývá tím nejúčinějším

Postoje:

 • Pozice - Wu Chi
 • Pozice - Držení míče
 • Pozice - Držení vlastního břicha
 • Pozice - Stání v říčním proudu
 • Pozice - Držení míče před tváří
 • Pozice - Brána země
 • Pozice - Brána nebes
 • Různé pozice - Váha na jedné noze
 • Cvičení Zhan Zhuang je důležitou složkou vnitřních bojových umění
 • Může být praktikován též v sedě či vleže, nejčastěji však bývá cvičen v nehybných pozicích ve stoje.
 • Pokud máme mít při cvičení Zhan Zhuangu správnou pozici, váha musí být rovnoměrně rozdělena na obě nohy tak, abychom se v pozici cítili příjemně a uvolněně, což umožní, aby se mohl záměr [mysl] projevit a pracovat.
 • Při cvičení Zhan Zhuang používáme mysl k tréninku našeho těla.
 • Ačkoliv z hlediska fyzického je stání v pozici zcela nehybné, záměr [mysl] pracuje uvnitř těla velmi intenzivně, aby došlo k harmonizaci všech fyziologických orgánů s danou pozicí, a to tak, že všechny části těla se podílí na udržení této statické pozice.
 • Ve cvičení Zhan Zhuang existují několik fází vztahujících se k vysokým nárokům, které vyžaduje bojové umění: uvědomění [poznáváni], harmonie a aplikace.
 • Cvičení Zhan Zhuang jsou cvičením kultivujícím Vaši vnitřní energii Qi. 

Stojíme jako strom a měníme pozice rukou, které uzavírají energetické okruhy, tím pozvedáme a vyvažujeme svou energii.

Pět zvířat - "QI GONG WU XING"

Celá sestava pěti zvířat je proniknuta principem Jinu a Jangu, pohybem a klidem, tvrdostí a měkkostí, prázdnotou a plností. Vznik a vzájemná přeměna Jinu a Jangu, pohybu a klidu, tvrdosti a měkkosti, prázdnoty a plnosti má velký účinek na lidské zdraví a léčbu nemocí..

 • Tato metoda byla vytvořena na principu napodobování formy a pohybu zvířat
 • Základem je pomocí této metody ukáznit mysl, vstoupit do ticha, kultivovat ducha a pěstovat energii.
 • Důraz je kladen na vztah souladu pěti zvířat (wuqin) s pěti prvky (wuxing) a pěti prvků s pěti tělesnými orgány. Využívá se zde principu vztahů pěti prvků (rození, ovládání, potlačování a vzájemná přeměna) k provádění cvičení, léčbě onemocnění a udržení zdraví.
 • Spontánní pohyb, který nastává po skončení cvičení, je způsoben uvedením do pohybu esence a čchi pěti orgánů.
 • Každý pohyb zvířat zlepšuje funkci určitého vnitřního orgánu.
 • Pozice draka, tygra, leoparda, hada a jeřába v extrémních polohách vede k rychlému rozvoji fyzické a psychické adaptability. 

Jednotlivé pozice uvolňují blokace drah a 5 orgánů - ledvin, plic, jater, sleziny a srdce.

Vztah pěti zvířat a pěti prvků je následující 

 • Drak = voda - ledviny
 • tygr = kov - plíce
 • leopard = dřevo - játra
 • had = země - slezina
 • jeřáb = oheň - srdce

Velice blízké cvičení je Yi jin Jing. Jedná se o intenzivní formu cvičení, která se zaměřuje na posilování svalů a šlach, čímž podporuje sílu a pružnost, rychlost a vytrvalost, rovnováhu a koordinaci těla.

Dochází k opakovanému napínání a uvolňování určitého svalu nebo části těla při maximální koncentraci. Vždy je koordinováno s dýcháním. Napětí svalů při koncentraci musí být pouze mírné, aby nedocházelo ke stažení meridiánů.

Cvičení pěti elementů

Jednoduchá cvičení podporující zvláštnosti a jedinečnosti každého z pěti elementů.

 • Tento systém slouží k pochopení vztahů mezi vnitřními orgány těla, mentálními a emocionálními stavy, životním prostředím atd. 
 • Tyto vztahy mohou být podpůrné, nebo mohou být destruktivní, přičemž jeden element převládá a může ostatní elementy zcela ovládnout.

Součástí praktikování je PROMÝVÁNÍ KOSTNÍ DŘENĚ

 1. Regulace dechu
 2. Masáže akupunkturních bodů
 3. Pohybování kostmi a šlachami

Cvičení klade důraz na pohyby tao-jin, kdy dochází k lepší cirkulaci krve a čchi, harmonizuje jin-jang a doplňuje čchi. 

Qigong Shibashi - Zejména Zrcátko, práce a dech z Balónem, atp.

Ukázky cvičení

sestav, které cvičíme - praktikujeme ...

(c) www.youtube.com