VLIV NA ZDRAVÍ

Vliv praktikování na zdraví


Stačí se prostě uvolnit a nechat tělo, aby se poradilo samo. Praktikováním můžeme pomoci a zlepšit pohyb tělních tekutin, kvalitu dechu a projasnění mysli. Kde je napětí, není prostor. Kde není prostor, není energie. Kde není energie, není život. Když už onemocníte, uzdravíte se díky silné čchi rychleji.   

Správně zvolený pohyb dokáže nahradit jakýkoli lék, ale žádný lék nedokáže nahradit správný pohyb.

Hippokratés 

Každá buňka v těle tvém naplněna je světlem, každá buňka v těle tvém světlem a láskou je.

Kamarádka


Čchi-kung prospívá rovnému držení těla, posiluje šlachy, zpevňuje páteř, uvolňuje bloky v kříži, zároveň procvičuje klouby, šlachy a svaly, aniž by se přetěžovaly. Pohybem se v těle všechno samovolně a přirozeně napravuje. a vytvářejí se správné pohybové návyky. Je to umění sebeléčby pohybem. Při praktikování uvolníme klouby a vrátíme jim celý rozsah pohybu a délku a pružnost zkráceným svalům. Následně pak posílíme svaly a šlachy protažením Fascií v celém těle.

Přirozenost a nenásilnost cvičení Tchaj-ťi Čchi-kung pracujícího s myslí a tělem jako celkem, jeho pomalý, spirálovitý pohyb, hluboké brániční dýchání, důraz na správný postoj, uvolněnost a soustředění... jsou nejen výbornou prevencí, ale také účinným prostředkem při rekonvalescenci a léčení nejrůznějších chronických onemocnění a obtíží.


Cvičení, při kterém tělo jemně klesá a pomalu se zvedá, má velký účinek na zvýšení síly nohou, na posílení srdeční činnosti, a především na návrat krve v žilním systému v oblasti nohou a dutiny břišní směrem do srdce.  

Harmonizace 12-ti hlavních meridiánů

Jednotlivé orgány vykonávají svou speciální funkci a zároveň ovlivňují ostatní orgány - celek řídí jednotlivost a jednotlivost ovlivňuje celek. Jednotlivé části pohybové soustavy nepracují odděleně. Porucha spolupráce svalových řetězců tvoří základ obtíží zad a kloubů.

Čchi zajišťuje komunikaci mezi orgány a její schopnost hladce proudit naším tělem rozhoduje o našem zdraví či nemoci. Pokud se čchi někde zablokuje, vzniká nemoc. Čchi může blokovat mnoho věcí počínaje nevhodnou stravou, nepřiměřenou fyzickou zátěží a konče třeba stresem.

Praktikování je založeno na opakování velmi přesných sad pohybů, speciálně navržených tak, aby prospívaly zdraví na mnoha různých úrovních. Každé cvičení z různých komplexů Čchi-kungu je zacíleno na určitou skupinu svalů, část těla nebo orgánů. Ale přesto je u všech cviků zapojeno celé tělo, a proto cvičení působí na celý organismus. I když některá cvičení působí statickým dojmem uvnitř jsou plné dynamiky.

Čchi-kung je systém technik, které blahodárně působí na naše svaly, šlachy, klouby, dech a mysl. Přitom harmonizuje energii nazývanou Čchi, která proudí v našem těle. Cvičením uvolňujeme energetické dráhy - meridiány a životodárná energie - Čchi poté volně proudí, jak by měla. To nám přináší zdraví a psychickou vyrovnanost.

Příslušnost k orgánům - Podle své příslušnosti k principům se hlavní systém dělí na dráhy Jin a Jang.

 • Dráhy Jang jsou tlustého střeva, žaludku, tří ohřívačů, žlučníku, tenkého střeva a močového měchýře.
 • Tři ohřívače jsou funkčním obvodem, navzájem spojujícím orgány hrudníku, břicha a urogenitálního (močového a pohlavního) systému. Jde o funkci cévního systému, speciálně o část tvořenou cévní stěnou. 
 • Dráhy Jin jsou plic, sleziny, perikardu, jater, srdce a ledvin.
 • Perikard nebo též obal srdce - jeho substancí je veškerá krev, proudící mimo srdce.

Fascie

Praktikování Čchi-Kungu upravuje a zkvalitní kondici, sílu svalů, ohebnost, pružnost a fascie.

FASCIE - síťový systém v každém lidském těle, který obaluje a vzájemně propojuje svaly, kosti, cévy, nervy a vnitřní orgány včetně mozků nebo očí. 

Fascie je vrstva vláknité pojivové tkáně. Je považována za příčinu mnoha poruch a typů bolesti, ale je také místem, kde může začít léčení. Závěry z výzkumů fascií mohou vysvětlit účinnost pravidelného cvičení a alternativních forem terapie, jako je akupunktura, masáž, jóga a čchi-kung. Po dlouhou dobu byly fascie považovány za pasivní struktury a chirurgové je ignorovali. Odborníci dnes vědí, že naše pojivové tkáně jsou jako síť, která drží naše kosti, orgány a svaly a poskytuje jim podporu a flexibilitu.

Potřebnost vody - Až 70% vody spolkne právě fascie. Proto je tak moc potřebné pít čistou vodu. Fibroblasty vytváří kyselinu hyaluronovou, je mazivem pro naše pojivové tkáně, vytváří další molekuly, které na sebe vážou vodu. Čím méně kyseliny hyaluronové buňky naváží, tím méně jsme pohybliví. Voda, pohyb, to je základem k tomu, abychom měli volné fascie. 

Fascie tvoří součást vláknité pojivové tkáně, která se rozprostírá v těle od hlavy až k patě. Fascie obklopují naše svaly, šlachy, orgány a spojují je s kostmi. Je to bílá tkáň, která tvoří asi 20% naší hmotnosti. Když pohyb není, pak se kolagen slepí, fascie sroste.  Tato tkáň potřebuje stálý pohyb. 

Problém nastává, když jsou fascie slepené, tedy nepružné.  Pokud se naučíme správně pracovat s fasciemi, přestaneme neúměrně zatěžovat svaly a ty pak nebudou přetěžovat vazy a klouby a bolesti a zatuhlosti pominou. 


Yi jin Jing je intenzivní forma cvičení, která se zaměřuje na posilování svalů a šlach. Zaměřuje se na infuzi měkkých tkání, včetně vazů, šlach, fascií a i kostní dřeně se specifickým druhem Čchi.

Dochází k opakovanému napínání a uvolňování určitého svalu nebo části těla při maximální koncentraci. Vždy je koordinováno s dýcháním. Napětí svalů při koncentraci musí být pouze mírné, aby nedocházelo ke stažení meridiánů.


 • Fasciální systém se efektivněji trénuje, jestliže do pohybu zapojíte větší množství vektorů a úhlů. Cvičí se velmi jemně, ne švihem, ale tahem, kdy se jednotlivé pozice prodýchávají.
 • pokud správně pracujeme s fasciemi, přestanou se neúměrně zatěžovat svaly a ty pak nebudou přetěžovat vazy a klouby
 • Zaměřuje se na infuzi měkkých tkání, včetně vazů, šlach, fascií a i kostní dřeně se specifickým druhem Čchi. 
 • Schopnost vnímat pozici těla v prostoru se s věkem snižuje. Cvičením pomáháte trénovat tuto schopnost. Zlepší se rovnováha postoje.
 • Trénink rovnováhy a koordinace. Rovnováha, stabilita a koordinace pohybů jsou životně důležité.
 • Cvičení stimuluje meridiány a zrychluje koloběh vnitřní energie Čchi v těle. Je to účinný souhrn cviků a vědomého dýchání, který protahuje a oživují FASCIE. Cvičí se velmi jemně (pomalu s krátkou výdrží v daných pozicích), ne švihem, ale tahem, kdy se jednotlivé pozice prodýchávají.
 • Cvičením posilujete paže, dolní končetiny, svaly na zádech a břiše
 • Fascie jsou důležitou součástí při zacházení a ošetřování našich svalů, šlach a vazů. Pronikají do různých částí těla a navzájem tyto struktury propojují.
 • Fascie jsou senzitivní až šestkrát více než samotné svaly.
 • Nelze rozčleňovat pohybový systém na menší a menší části, oddělit svaly od jejich skupin, kostí, fascií a dalších pojivových struktur. Je nutné vnímat reálný způsob, jakým tělo pracuje.
 • Když se jeden segment pohne, reaguje na to zbytek těla plynule jako celek. Zde přichází do popředí role fascie, která jednotlivé komponenty spojuje do jednoho funkčního dynamického celku. 

Zkvalitní dech a brániční dýchání 

 • Jednou ze základních součástí praktikování je dech a dýchání.
 • Provádí se dlouhé, pomalé a hluboké nádechy, které uklidňují myšlenky a pomáhají propojit tělo a mysl - to je nezbytnou součástí celého procesu.
 • Pomalé a hluboké dýchání spojené se specifickými postoji a pohyby pomáhá okysličovat buňky, což podporuje odstraňování toxinů a zásobování buněk čerstvou krví, kyslíkem a Čchi.

Naše kontrola dechu má vliv na zažívací, oběhové, nervové i vylučovací ústrojí. Také, přímo či nepřímo, ovlivňuje naši psychickou a duševní kondici, mění druh, sílu, směr i dimenzi našich představ a přání. Dech je charakterizován různými faktory, které mají vliv na jeho kvalitu i dosažené výsledky.  

Výhodnější je dech pomalejší, hlubší a delší
než rychlý, povrchní a krátký.

Blahodárně působí na klouby a pohyb synoviální tekutiny

Synoviální tekutina je důležitou součástí každého synoviálního kloubu, v němž vyplňuje jeho kloubní dutinu. Synoviální tekutina plní funkci "kloubního maziva", které se podílí na hladkém pohybu kloubu. Zároveň působí i jako tlumič nárazů, protože rozkládá tlak působící na kloubní plochy. 

Důležité jsou tři vnější harmonie:

 1. ramena a kyčle jsou v harmonii - je nejdůležitější - jde o spojení dolní a horní časti - spojuje je rovná páteř
 2. lokty a kolena jsou v harmonii,
 3. ruce a chodidla jsou v harmonii, 

Páteř potom propojuje:

 • hvězdy dolních končetin (které tvoří pevnou konstrukci - nohy drží střed - správné zasednutí)
 • s vrchními třemi hvězdami horních končetin, které jsou volné a pohyblivé v rytmu a v souladu s pohybem těžiště (pozice je měkká - uvolněná).

Čchi-kung je systém technik, které blahodárně působí na naše svaly, šlachy, klouby, dech a mysl. Přitom harmonizuje energii nazývanou Čchi a uvolňujeme energetické dráhy - meridiány, kterými poté Čchi volně proudí, jak by měla. A právě kolem každého kloubu protéká Čchi v 6 meridiánech (3 Jangové a 3 Jinové). A Čchi příznivě ovlivňuje stav kloubu - pohyb synoviální tekutiny.

Stimuluje pohyb krve a lymfy

 • Plynulý krevní oběh zabraňuje usazování škodlivin v tkáních a podporuje funkci vnitřních orgánů, které se tak lépe dokáží škodlivých látek zbavit.
 • Rozprouděná čchi podpoří pohyb mízy v oblasti mízních uzlin (v podpaží, nad a pod klíčními kostmi, na zadní straně kolen nebo v oblasti třísel). Dobře proudící lymfa je nezbytná pro správné fungování imunitního systému. Právě ona totiž pomáhá tělu zbavit se škodlivých látek.
 • Lymfatický systém je systém lymfatických cév a uzlin, který shromažďuje lymfu z celého organismu a odvádí ji zpět do krevního oběhu. Jeho úkolem je odvádět škodliviny z těla.

Obranyschopnost - imunita

Z pohledu tradiční čínské medicíny a čínských cvičení čchi kung do péče o obranyschopnost spadají tyto oblasti:

 • plíce a dýchací cesty,
 • tlusté střevo a trávení,
 • kůže,
 • lymfatický systém a
 • ledviny. 

Stimuluje pohyb mozkomíšního moku 

 • Ten zajišťuje dobrou funkci a ochranu míchy a páteřních nervů. Bez ní nebude páteř zdravá ani nervová spojení nebudou dobře fungovat. 

Podporuje fungování kostní dřeně 

 • Ta je zodpovědná za obnovu vaší krve a jeho obranyschopnost. 

Nastolí čistou, klidnou mysl a dobrou nálada

 • Máte-li v mysli klid, děláte lepší rozhodnutí a dokážete rozlišit, kdy jednat a kdy naopak nezasahovat.
 • Dále sem patří zásada vyhýbat se hněvu. Tradiční čínský názor říká, že sedm emocí (radost, zlost, melancholie, hloubavost, smutek, strach a úlek) jsou vnitřní činitele, které mohou být nápomocny vzniku nemocí. Proto by se mělo pří cvičení kultivovat ovládání emocí - člověk by měl být více velkorysý, optimistický a klidný.

Každý orgán reflektuje určitou ctnost člověka. Pokud je orgán v harmonii pak je člověk schopen nabývat touto ctností. Pokud je orgán v disharmonii pak se projevují negativní emoce patřící k danému orgánu.

Orgány vs. Emoce: 

 • játra - hněv se transformuje na vlídnost / laskavost
 • srdce - arogance / mrzutost se transformuje na radost / soucit
 • slezina - obavy se transformují na stabilitu
 • plíce - smutek se transformuje na odvahu / čestnost /poctivost
 • ledviny - strach se transformuje na nebeský klid
 • trojitý zářič - zde se dovrší harmonizace všech orgánů

V rámci teorie pěti prvků dochází ke složité interakci mezi všemi orgány navzájem podle přesných pravidel protože se jedná o propojenou jednotu lidského organismu. 

 • Ledviny tedy ovládají srdce a tak strach ovládá nadměrnou radost a hysterii. 
 • Játra ovládají slezinu-slinivku a proto hněv ovládá nadměrné přemítání o minulosti. 
 • Srdce ovládá plíce a proto radost ovládá a rozptyluje smutek. 
 • Slezina-slinivka ovládá ledviny a proto přemítání do minulosti rozptyluje strach a úzkost z budoucnosti.
 • Plíce ovládají játra a proto smutek brzdí a tlumí hněv.

Prvotní před-nebeská qi se postupně vytrácí, po-nebeská qi postupně narůstá. Výsledkem je to, že jang slábne a jin sílí. 
Je dobře mít na paměti napadání šesterou qi (tj. vítr, chlad, horko, vlhkost, sucho a oheň).
Oslabení jangu a sílení jinu je také způsobeno nerovnováhou sedmi emocí (štěstí, hněvu, smutku, citů, radosti, lásky, nenávisti a touhy).  

Stromový qigong

druh tradičního čínského taoistického cvičení, které je jednou z částí taoistické nauky zvané Nejvyšší učení duchovních klenotů

Zdroj: https://www.wushu.cz/co-cvicime/vnitrni-styly/qigong/stromovy-qigong/

Cvičení zahrnuje techniky v pohybu, při kterých se vyměňuje energie mezi člověkem a stromem, dále statická technika Dýchání povrchem těla (Maokong huxi) v Postoji sloupu a Masáž dle pěti prvků.  

Zdravotní účinky:

 • vhodné při onemocněních krve
 • při zánětech kloubů, artróze nebo revmatizmu
 • je možné rozpustit cysty, myomy, nádory, atd.

správný stromu pro dané období.

Roční období + strom

 • Jaro – jehličnany (song shu), ideální je borovice (hongsong)
 • Léto – jabloně (pingguo shu) a stromy rodu pavlovnie (ideálně pavlovnie plstnatá, latinsky Paulownia tomentosa, čínsky mao paotong shu), dále slunečník čínský (wutong shu, latinsky Firmiana simplex)
 • Pozdní léto – vrby (liu shu), která je zároveň univerzální strom pro všechny roční období. Mistr s ní ale nedoporučuje cvičit, protože na sebe váže jak to pozitivní, tak to negativní.
 • Podzim – topoly (yang shu), ideálně topol osika, též nazývaný osika obecná
 • Zima – cypřiše (bai shu) a túje