Dvanáct důležitých bodů, dle ústního předání mistra Yang Cheng Fu sepsal Cheng Man-Ch'ing

1.

Nejdůležitější je celkové uvolnění. Musíte uvolnit celé tělo. Neměla by být přítomna žádná síla kromě malého bodu na hlavě, kdy cítíme, jako by byla hlava zavěšena na neviditelné niti zeshora. Můžete-li uvolnit své šlachy, zbytek bude spontánně následovat.

Princip loutky

2.

"Klesnout - zakořenit". Když jsme schopni se naprosto uvolnit, když se uvolní šlachy, pak tělo, které je jimi drženo pohromadě, může poklesnout. Klesnout znamená stát se stabilnějším tím, že vyprázdníme sílu z horní části těla do nohou. Pokud si ponecháte sílu v hrudi, vaše tělo bude plavat a bude náchylné k překocení.  

Princip stromu

3.

Musí být rozlišována plnost a prázdnota. Dvojité těžiště musí být vyloučeno - v jednou okamžiku mějte váhu pouze na jednom chodidle. Je-li vaše váha na levém chodidle, musíte použít k útoku pravou ruku a naopak.

Princip Jin - Jang

4.

Hlava a páteř musí být vzpřímeny. Energie na vrcholku hlavy musí v být lehká a citlivá. Aby se vitální duch mohl pozvednout až na vrcholek hlavy, hlava musí být vzpřímena. Proto se hlava nemůže otáčet nebo naklánět bez současného pohybu celého těla. Podobně páteř je cestou kudy proudí duch a je držena zpříma tak, aby se chi a i (mysl) setkaly na vrcholku a tím se tělo stalo lehkým a mrštným. Když se otáčíte, mějte kostrč rovně, jinak nebudete mít stabilitu.  

Princip loutky 

5.

Pas je vaším nepohybujícím se středem, je osou všech pohybů těla. Musí být držen zpříma, ale pružně.  

Princip stromu

6.

Forma Hlazení ptačího ocasu je jako když dva muži řežou pilou. Když jeden zastaví, druhý také musí zastavit. Při cvičení Tchuej-shou nikdy neklaďte odpor. Analogie řezání dřeva má pro toto cvičení dva významy: 

a) přilněte ke svému partnerovi, stáhněte jej, neutralizujte, pak jej následujte, neoddělitelně "přilepeni", 

b) při partnerově sebemenším pohybu buďte předvídaví a udeřte. 

Bod b) samozřejmě může nastat až splněním bodu a).

7.

Nedělejte rukama pohyby bez úmyslu. Yang vždycky říkával: "Nejsem police, neodkládej na mně svoje mrtvé maso." Nebo "Nejsem hák na maso, proč se na mě věšíš?". Uvolni se, buď lehký a mrštný - pak tvoje ruce budou mít význam.

8.

Následuj princip panenky na kouli. Uvolni se, buď jako bez kostí. Když jsi jako vyvážená panenka, nikdo tě neodtlačí. Tělo je bystré a svěží a chodidla jsou zakořeněná. Tvé centrum gravitace je v klesnutí, všechna energie je soustředěna ve středu jednoho chodidla. Když ale nejsi uvolněný, chodidla se nemohou zakořenit. 

9.

Rozlišuj mezi energií a sílou. Energie vychází ze šlach, síla z kostí. Enerige je měkká, pružná, aktivní; síla je tvrdá, nepružná, mrtvá. Když lukostřelec vystřeluje šíp, je důležité napětí, ne šíp. Aby se energie mohla koncentrovat, spodní část těla od chodidel k pasu by měla být považována za jeden celek.  

10.

Ve formě udržujte rovnováhu, aby chi mohla lépe cirkulovat. Cvičení musí být prováděno pomalu a rovnoměrně, jako byste odvíjeli hedvábí z kokonu. Prudká síla a rychlý pohyb by přetrhly vlákno, stejně jako by přetrhly souvislý sled cvičení.  

11.

V Tchuej-shou musíte poznat techniku svého soupeře. Rozlišujte pravý útok od lsti, triku. Když děláte zachycení (ward off), nechoďtě příliš daleko, když děláte svinutí (roll back), nenechte protivníka přijít příliš blízko/ příliš přiblížit. Techniky je třeba provádět správně.

12.

Porazit tisíc liber silou čtyř uncí, k tomu musíte užívat správnou techniku. Když budete tahat za rohy nebo uši krávu o hmotnosti tisíc liber, nehnete s ní. Když ale na její nos přivážete čtyřuncový provázek, pohnete s krávou snadno. Když ale bude ona kráva zhotovena z kamene, nebude vám ani to nic platné. Správná technika nebude fungovat, pokud nebude aplikována na živé stvoření.