Yi Jin Jing = Čchi-kung pro posílení svalů a šlach

23.08.2020

Základním účelem Yi Jin Jing je posílit ochablé a křehké šlachy a svaly.

Yi Jin Jing Posture Names:
1) Wei Tuo Presenting The Pestle (Front)
2) Wei Tuo Presenting The Pestle (Side)
3) Wei Tuo Presenting The Pestle (Top)
4) Plucking Stars On Each Side
5) Pulling 9 Cows By Their Tails
6) Showing Claws and Spreading Wings
7) 9 Ghosts Drawing Sabers
8) Placing 3 Plates On The Floor
9) Black Dragon Displays Its Claws
10) Tiger Jumping On Its Prey
11) Bowing Down In Salutation
12) Swinging The Tail 


Vrstvy těla

Tělo je rozděleno na různé vrstvy, které se navzájem prolínají, a každá z těchto vrstev má odlišnou kvalitu a funkci. Patří k nim svaly, šlachy, linie ťing ťin, membrány, kosti.

  • Svaly  
  • Šlachy 
  • Linie ťing ťin 
  • Membrány (huang)  
  • Kosti  

Svaly

Svaly - velké svalové skupiny. Z pohledu I ťin ťing jsou nejméně důležité, neboť nejsou vodičem čchi. Proto v počátcích chceme vybudovat i sílu, ale jen do té míry, aby tělo nebylo ochablé. 

Šlachy  

Přes šlachy se projevuje síla jater. Zároveň jde o část těla, jejímž prostřednictvím můžeme manifestovat fyzickou sílu. Proto je v bojových uměních důraz kladen na budování šlach, ne svalů. Mají už daleko blíže k vodivosti čchi, proto jsou důležitější nežli svaly. 

Linie ťing ťin 

Linie ťing ťin lze přeložit jako šlacho-svalové dráhy. Jsou to pojivové tkáně probíhající ve svalech a podél nich. 

Kopírují průběh akupunkturních drah a utvářejí nejfyzičtější aspekt dráhového systému. Důležité na ťing ťin je, že jsou elastické a probíhají v nepřetržitých liniích podél končetin a trupu, aniž by byly izolovány, tak jako je to v případě velkých svalových skupin.

Smyslem cvičení je propojit celý ťing ťin systém dohromady v jednu elastickou jednotku. Pohyb jedné části těla poté vyvolá jemné celotělové natažení či stimulaci celého ťing ťin. Neprocházejí hluboko do těla. Jsou stále relativně u povrchu. Jsou velmi vodivé, proto veliká část procesu otevírání drah (externí část drah) závisí na práci s ťing ťin. 

Membrány (huang)  

Membrány (huang) drží a obalují orgány a kosti. Zároveň vyplňují všechny meziprostory v těle. Jeden z nejdůležitějších fyzických komponentů pro proces nej-kungu (neigongu) neboť zde, přes huang se odehrává mnoho tělesných transformačních procesů. Je to velmi vodivá elastická tkáň, kterou proudí čchi na hlubší úrovni nežli v ťing ťin. Huang je jako 3D síť, která propojuje všechny části těla a drží je pohromadě. Zároveň uchovává fyzickou paměť těla.

Často se mluví o svalové paměti, ve skutečnosti je to ale tato síť huang, která zachovává tělesné nastavení se všemi jeho odchylkami. Všechny naše pohybové návyky se ukládají zde. Zatímco linie ťing ťin ovlivňujeme skrze cvičení čchi-kungu (qigongu), huang můžeme ovlivnit pouze vahou, kterou skrze ně pouštíme. To znamená, že když správně nastavíme kostru, můžeme vyvěsit svaly a váha svalů padá skrze membrány, které se tím přebudovávají. Tím se zároveň propojují, vytváří se v nich prostor a ten se může vyplnit čchi.

Kosti  

Kosti jsou z pohledu I ťin ťing považovány za externí fyzický komponent. Je to proto, že vnější cvičení jsou založena na tom, že nervová soustava vyšle signál do svalu, který se stáhne a kostra se pak pohne. V počátcích cvičení je pro nás velice důležité, abychom kostru co nejlépe nastavili. Pokud ji správně nastavíme, můžeme vyvěsit svaly podél kostí přes síť huang. Toto je jeden z nejdůležitějších, když ne nejdůležitější způsob, jak přebudováváme naše tělo. 


Proto je ve všech systémech vnitřních cvičení kladen důraz na statické postoje. 

Rozlišuje se mezi aktivním a pasivním uvolňováním. 

  • Pasivní znamená, že pod váhou svalů nám povadne i kostra. Tím pádem zatěžujeme klouby, napětí stále zůstává nahoře a huangy zůstávají splasklé.
  • Aktivní spočívá v tom, že vědomě spouštíme váhu kolem kostí skrze huangy, které se pak začnou rozpínat. Tento prostor se poté může vyplnit čchi. Zároveň se odlehčí kostra, která pak má tendenci se rozpínat. 

systém pojivových tkání (ťing ťin a huang) je nadřazený kosternímu systému. 


Zdroj: https://www.taiji-ak.cz/i-tin-ting-pojednani-o-premene-slach-a-svalu/