Čím jsme starší, tím jako by nám čas plynul stále rychleji

19.01.2021

Slova moudrých

Dalajlama: 

"Lidé obětují své zdraví, aby vydělali hodně peněz. Pak obětují ty peníze, aby znovu získali ztracené zdraví. Litují minulosti a znepokojují se budoucností, takže nežijí v přítomnosti. Žijí tak, jako by neměli nikdy zemřít, a pak zemřou, aniž by předtím vůbec žili." 

Werich:

"Neříkej, že nemůžeš, když jen nechceš. Protože přijdou velmi brzy dny, kdy to bude daleko horší. Budeš pro změnu chtít, ale nebudeš moci." Přeloženo: Udělejme si na sebe čas, dokud je čas! Víc peněz si vydělat můžeme, víc času ne.

Salvator Dalí:

"Začne-li pršet, těš se na duhu. Začne-li se stmívat, těš se na hvězdy. Pamatuj, že tvůj život může mít v každém okamžiku barvu. Pokud ji nemá, není to vina života. To ty se bojíš svému životu tu barvu dát."

Pokrok nám sice šetří čas a usnadňuje dříve mnohdy úmornou dřinu, ale zadními vrátky se vždy zase přikrade a ušetřený čas nám ukradne tím, že zrychlí jeho plynutí. Technologie, které cokoliv urychlují a takzvaně šetří náš čas, zároveň naše subjektivní vnímání plynutí času zrychlují.

  • Mohli bychom se pokusit zvolnit tempo svého života a najít tak větší klid ve své mysli. Naučit se umění být sám se s sebou i sám sebou.
  • Pečlivost, trpělivost a vnitřní kázeň - to jsou vlastnosti nezbytné pro ritualizovanou tvorbu mandal. Mniši se učí mandalu zpaměti vytvářet po dlouhá léta studia. Dlouho ji tvoří a během chvilky ji smetou a vysypají do řeky nebo je rozfoukána ve větru. Lepší symbol pomíjivosti věcí si lze jen těžko představit.

Moc se mi to nedaří, ale pracuji na tom :-) Třeba praktikováním cvičení čchi-kung

Jak se dá s časem pracovat a skamarádit se s ním

~ praxe cvičení čchi-kung


  • ... kromě jiného ...
  • Aktuální situace nahrává cvičení ve volné přírodě i přes nepřízeň počasí
  • Zjemní a prodlouží nám nádech a výdech
  • Naučí nás trpělivosti a klidu
  • Čím pomaleji, tím lépe, protože okolní flora má velice pomalý rytmus dýchání a při cvičení dochází ke vzájemné, více či méně harmonické výměně energií.
  • Flora dýchá kysličník uhličitý a produkuje kyslík, fauna dýchá kyslík a produkuje kysličník uhličitý.

"Stromy a lidé jsou v důvěrném vztahu. To, co vydechují, my vdechujeme a to, co vydechujeme, vdechují. Je to trvalý vztah, který si nikdo nedovolí přerušit, nebo žít bez něj." ~ 

Jaggi Vasudev 

PŘIPOMENUTÍ, CO ZNAMENÁ POJEM MANDALA

Pojmenování mandala má původ ve staroindickém jazyku sanskrtu a je to označení pro posvátný či magický kruh. Charakteristickým znakem mandal jsou symetrická spojení a provázání různých obrazců, nejčastěji, kruhů, čtverců a trojúhelníků. Tvary, které tímto propojením vznikají, mají člověka směřovat k soustředění, vnitřnímu ztišení a meditaci. Důležitou roli hrají také barvy.

Poselstvím mandaly je přinášet harmonii, zklidnění a rovnováhu. 

Mandaly jsou v podstatě spojení kruhu a čtverce, přičemž kruh symbolizuje nebe, tedy něco posvátného, a čtverec naši vnitřní sílu. V původním významu je mandala diagram ve tvaru kruhu, který se točí kolem svého středu, nebo ve tvaru mnohoúhelníku, kde všechny vzory směřují do jednoho středu.