Silný vítr zlomí strom, ale stébla se jen ohnou…

12.02.2020

Silný vítr zlomí strom, ale stébla se jen ohnou...
Živý člověk je měkký a poddajný. Mrtvý člověk je tvrdý a strnulý.
Živá rostlina je měkká, a když zvadne, uschne.
A proto měkkost a poddajnost přináší život. Tvrdost a pevnost přinese smrt.
I proto se obrovské vojenské kolosy zřítí vlastní vahou. Stejně jako suchý strom utne sekera.
Silné a velké padne. Skromnost a měkkost povznese živé.

Lao-c´ (Laozi), 6. až 4. století př. n. l.