Moudro pro začátek :-)

17.01.2020

Nic na světě není tak měkké a poddajné jako voda,
a přece v tom, jak zdolává pevné a silné, ji nic nepřekoná. Proto ji nemůže nic zastoupit.
Lao-c´- Tao te ťing
78. kapitola

Srovnání s vodou ~ Čínská cvičení životní síly začínají s jin, klidnými, mírnými a plynulými pohyby. Ve staré Číně srovnávali Jin s vodou, která vždy teče směrem dolů. Naplní i nejhlubší propast, pronikne i do nejmenší pukliny a nezadržitelně stoupá, dokud nepřekoná i tu největší překážku. Voda přitom působí měkce a povolně. Ale hluboko v ní je ukryta síla, které ani tvrdá skála neodolá. A že má voda při vší své mírnosti nesmírnou sílu, jen když působí dostatečně dlouho, vidíme ve skalních dutinách vyhloubených kapku po kapce či v nových korytech řek. Tato síla není prosta nebezpečí, jak nám názorně ukazují divoké horské toky s životu nebezpečnými víry a vodopády. divoká síla vody v sobě nejen skrývá nebezpečí, ale ušlechtěná má i blahodárnou hojivou moc. Podobně je tomu i se silou člověka.