Age of Aquarius ~ Věk Vodnáře

13.03.2020

Slunce zvyšuje, mocně zesiluje vibrace onoho souhvězdí, ve kterém právě stojí a s ním společně ozařuje Zemi. S tím souvisí vznik čtyř ročních období.

Pohyby Země vyvolávají dojem, že hvězdná obloha se otáčí nejen kolem nás, ale dělá ještě jiné pohyby.

Jeden z nejdůležitějších pohybů Země je, že její osa opisuje obvod kužele. Jeden konečný bod její osy zůstává téměř na místě, zatímco druhý opisuje kruh. Tímto pohybem Země posunuje se jarní bod v kosmickém kole pomalu dál, viděno se Země, ubíhá nazpět. 

Časové rozpětí, v němž osa Země vykoná tuto dráhu jednou, tedy i jarní bod ve oběhne kolem dokola, odpovídá 25 920 rokům na Zemi. Nazýváme to světový rok. Toto číslo děleno dvanácti dává světový měsíc - 2 160 roků na Zemi, to je čas, během něhož jarní bod projde jedním znamením.

Vibrace z kosmu má na Zemi takový účinek, že ovlivňuje i světové dějiny; vedoucí ideje náboženství, vědy i umění jsou ovlivňovány zářením onoho souhvězdí, do něhož spadá jarní bod během světového měsíce. Duchové vtělení na Zemi - lidstvo - musí stále uskutečňovat novou epochu a osvědčit se v jejích idejích.

Elisabeth Haich ~ ZASVĚCENÍ

Zdroj: https://files.mineko.webnode.cz/200001443-04d2505cb3/Elisabeth-Haich-ZASVECENI.pdf