Dýchání

07.09.2022

Dýchání při silovém cvičení


Základní pravidlo dýchání je při záběru výdech, při povolení nádech. 

  • To znamená, že při stahu svalu, a tedy i jejich námaze přichází výdech, a když se svaly vrací do původní pozice, tak přichází nádech. 
  • Může se stát, že při některých cvicích se vracíte do původní pozice. Jsou to cviky, při nichž posilujete svaly, které se nazývají extenzory a váhu při nich posunujete směrem od těla. Patří sem například dřepy, kliky nebo výpady. Při těchto cvicích vydechujte při tlaku a při natažení se nadechujte
  • Další skupinou jsou cviky, při nichž je váha posunována směrem k tělu. Sem patří například veslovací pohyb, při kterém se posilují flexory. Během těchto cviků při táhnutí vydechujte a při povolení se nadechujte

Obecným pravidlem pro většinu rekreačních a kondičních cvičenců je:

  • Nadechovat se nosem během excentrické fáze pohybu, kdy váhu spouštíme (kdy tedy dochází ke zpomalování pohybu - deceleraci) a kdy se hlavní sval vykonávající pohyb (agonista) natahuje či prodlužuje (dochází k jeho extenzi).
  • Před koncentrickou fází pohybu, kdy váhu zvedáme (kdy tedy dochází ke zrychlování pohybu - akceleraci) a kdy se agonista smršťuje (dochází k jeho flexi) bychom měli být již nadechnutí.
  • Vydechujeme pak ústy přibližně v polovině zvedací koncentrické fáze za nejtěžším bodem zdvihu. Čili při překonávání nejnáročnější fáze pohybu proti gravitaci (při největší námaze) bychom měli být ještě nadechnutí. Těsně za nejtěžším bodem zdvihu bychom pak měli plynule vydechovat a nezadržovat dech až do konce cviku (nebo dokonce po celý cvik).

Příklady:

Dřep: Nádech je cestou dolů z výchozí pozice ve stoje. Výdech je při zvedání těla cestou nahoru zpět do výchozí pozice.

Klik: Nádech je při spouštění těla z výchozí pozice, kdy se lokty ohýbají. Výdech je při zvedání těla a návratu zpět do výchozí pozice (kdy jsou lokty propnuté).

Shyb: Na začátku cviku ve visu je nádech. Výdech je při zvednutí těla, kdy je hlava (hrudník) u tyče. Následně je nádech cestou dolů při spouštění těla.

Veslování: Výdech je při přítahu madla (tyče) k tělu. Nádech je při spouštění zátěže.

Bicepsový zdvih: Výdech je při zvednutí zátěže k tělu. Nádech je cestou dolů při spouštění zátěže do výchozí pozice.

Nádech je nosem při spouštění zátěže (činky, kladky, vlastní váhy, zátěže na stroji apod.) a výdech je ústy při zvedání zátěže.

Obecné doporučení při zvedání zátěže pro většinu rekreačních a kondičních cvičenců je: Nádech nosem při spouštění zátěže (činky, kladky, vlastní váhy, zátěže na stroji apod.) a výdech ústy při zvedání zátěže.