Dopolední Čchi-kung

Dopolední - Základy Čchi-kungových dovedností 

  • Uvolnění - těla, dechu, mysli
  • Aktivace bran pro vstup energie do těla
  • Protažení - těla (šlachy a svaly)
  • Stabilita - zakořenění, dole pevno, nahoře prázdno, vnímání těžiště
  • Dech - brániční dýchání, principy dechu
  • Koordinace a sladění pohybu - vyrovnat funkční poruchy pohybových stereotypů
  • řada dalších pohybových dovedností ...
100,00 Kč