BLOG - PRAXE

Vaše hlava je středová osa, jako když je "vrcholek hlavy zavěšený", a vaše ruce jsou jako misky po obou stranách, váš pas je plochou základnou a vy "stojíte jako váhy". Když přijde i ta nejmenší trocha lehkosti nebo tíhy, vznášení nebo klesání, naklánění misek k jedné straně vám všechno odhalí. Když jste zavěšení za vrcholek hlavy...

Když zvedáte prsty, vaše zápěstí klesá.Když zvedáte zápěstí, váš loket klesá.Když zvedáte loket, vaše rameno klesá.Když zvedáte rameno, vaše kyčel klesá.Když zvedáte kyčel, vaše koleno klesá.Když zvedáte koleno, celé tělo klesá.Zaměřte svou pozornost plně na tu část těla, která klesá. Nikdy ne na tu část, které se zvedá. Potom s úspěchem pochopíte...

Když srdce/mysl není klidné, nemůžeme se soustředit. Zvedání rukou, pohyb vpřed, vzad, doleva a doprava bude postrádat jasný směr. Proto musí být srdce/mysl klidné. Od prvního momentu uvedení do pohybu, není odděleného já. Musíte utišit srdce/mysl a porozumět tělem. Tvé pohyby následují pohyby toho, kdo je tvým soupeřem. Po ohnutí přichází...

Třináct principů nelze podceňovat, řízení myslí má počátek v pase. Na proměny prázdnoty a plnosti nutno dbát, čchi zaplaví tělo bez překážek a nebude nikde váznout.

Taiji (vrcholný pól) se rodí z Wuji (prázdnoty) a je matkou jin a jang. Když dojde k pohybu, aktivní a pasivní se od sebe oddělí. V klidu se pak vrátí k nerozlišenému bytí.
Když je protějšek tvrdý, jsem měkký. To se nazývá - poddajnost. Bez úsilí proudí síla a dosahuje vrcholku hlavy. Qi klesá do spodního rumělkového pole.
Když...